Участь у програмах академічної мобільності

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Алевтина Моренко і Андреа Байер, координатор програми академічної мобільності Еразмус+ в Інституті біотехнології і наук про навколишнє середовище
Алевтина Моренко під час лекції
Під час відвідування лабораторних класів з медичної мікробіології
Декан Інституту біотехнології Ріхард Шишка, Алевтина Моренко
Учасники проекту, справа: Dr. Goran Stojanović, Full professor, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Вивчення основних принципів роботи та практичного вдосконалення навичок роботи на 3D-принтері за допомогою Ultimaker 2+
Зустріч з працівниками Міжнародного офісу університету Нові-Сад
Під час лекції доктора Миролюба Рістіча з Інституту охорони здоров'я Воєводини в рамках проекту "Ніч біології" в університеті Нові-Сада "Сучасні проблеми імунізації"

Співробітники кафедри фізіології людини і тварин беруть активну участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+»

Інститут біотехнології Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ

У 2017 року завідувач кафедри фізіології людини і тварин, доктор біологічних наук, професор Алевтина Моренко, асп. Ольга Коржик перебували в Інституті біотехнології Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, де провадила викладацьку діяльність і вивчала досвід колег.
Під час перебування в Інституті біотехнології Алевтина Григорівна прочитала цикл лекцій з таких тем:

  • «Біотехнологія – стан та перспективи»;
  • «Технологія та інженерія біопроцесів: промислове та харчове виробництво»;
  • «GM – інженерія біопроцесів: охорона здоров’я, переробна промисловість»;
  • «Стовбурові клітини та їх використання в медицині».

Також під час перебування в Люблінському католицькому університеті імені Іоанна Павла ІІ науковці відвідали лабораторні класи фізичної хімії, генної інженерії та медичної мікробіології. Найбільше враження на лучанок справили наукові лабораторії факультету біотехнології і наук про навколишнє середовище, лабораторії електронної мікроскопії і ультраструктури та Інтердисциплінарного центру наукових досліджень. Разом зі співробітниками Інституту біотехнології Алевтина Моренко взяла участь у семінарі, де виступила з інформаційною доповіддю про Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, зупинившись на особливостях організації навчання і наукової роботи на біологічному факультеті й на кафедрі фізіології людини і тварин зокрема.

Інститут біології і екології Поморської Академії в Слупську

В рамках програми академічної мобільності «Еразмус+» 2017 року доцент кафедри, кандидат біологічних наук Олександр Журавльов, а 2018 року професор, завідувач кафедри Алевтина Моренко перебували в Інституті біології і екології Поморської Академії в Слупську (Польща), де вивчали досвід колег і прочитали цикли лекцій з курсу «Радіобіологія», «Технологія і інженерія біопроцесів».

Проект «Розвиток потенціалу студентської мобільності в Україні та Сербії» (MILETUS)

Тренінг з питань інтернаціоналізації та мобільності (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

Доц. Олександр Журавльов разом із Назаром Михайлюком (асистентом кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин), та Мартою Сидорук (начальником відділу міжнародних зв’язків) взяли участь у черговому етапі реалізації проекту «Розвиток потенціалу студентської мобільності в Україні та Сербії» (MILETUS) у рамках програми Erasmus+, а саме – тренінгу з питань інтернаціоналізації та мобільності, який відбувся на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Мета тренінгу – отримання додаткового досвіду і нових знань викладачами університетів для реалізації положень грантового проекту на наступному етапі проекту – реалізація віртуальної мобільності.
Зі слухачами працювали лектори з Технічного університету Гамбургу (Німеччина), Міланської політехніки (Італія) та Ольборзького університету (Данія). Джаспер Ларсен розповів про власний досвід використання у проекті Problem Based Learning (PBL): його історію, варіанти, можливі шляхи та проблеми реалізації. Італійські науковці Федеріка Чікулло і Мартіна Сані поділились власним досвідом щодо процедур прийому і роботи зі студентами в рамках академічної мобільності, як реальної, так і віртуальної. Натомість професор із Технічного університету Гамбургу Тростен Блеккер, який є безпосереднім координатором проекту MILETUS, наголосив на важливості інновацій в навчальному процесі, представив їх види та синергію з навчальним процесом.

KA 2. Capacity Building in the field of higher education (University of Novi Sad)

1 вересня 2016 – 1 вересня 2019 Ольга Коржик, аспірант кафедри взяла участь у проекті MILETUS – Розвиток спроможностей щодо запровадження студетської мобільності в університетах України та Сербії.
Основна мета проєкту – підвищення потенціалу вишів Сербії та України в сфері розвитку мобільності студентів задля покращення працевлаштування випускників та якості наукових досліджень аспірантів.
Під час проекту Ольга Коржик працювала в університеті Нові Сад, факультет технічних наук, де активно співпрацювала з науковими співробітниками та викладачами університету за такими дослідницькими напрямами :

  • мікрофлюїдика (Lab-on-Chip, Organ-on-Chip) – виготовлення та тестування;
  • проєктування, виготовлення і характеристика різних типів сенсорів;
  • 3D друк.

В рамках проєкту завдяки співпраці із науковцями центру репродуктивної ендокринології і передачі сигналів (кафедра біології і екології, факультет наук, Університет Нові Сад) проведено наукове дослідження за такими темами:

  1. Біотехнологічне застосування мікрофлюїдної платформи для визначення концентрації тестостерону в різних рідких розчинах (Biotechnology application of microfluidic platform for recognition of testosterone concentration in different liquid solutions);
  2. Придатні для друку та гнучкі сенсори для контролю важких металів у ґрунті (Printable and flexible sensors for monitoring heavy metals in soil).

Координатор проєкту: Гамбурзький технологічний університет (ФРН).