Факультет міжнародних відносин

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки є одним із центрів підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Його створення у Волинському університеті пов’язане з розвитком транскордонного співробітництва України в її західному регіоні. Через прикордонне положення території, населення краю включене в систему культурних, господарських, соціальних контактів із зарубіжними державами. Сьогодні центром підготовки фахівців для транскордонного співробітництва і міжнародних зв’язків на Волині є факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Формування підрозділу розпочалося в 1993 p., коли здійснено перший прийом студентів за фахом «Економічна і соціальна географія» кваліфікації спеціаліста «Референт-країнознавець. Перекладач». Засновником і першим деканом факультету був доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Петро Луцишин.

Лучишин П..jpg

У вересні 1994 р. утворено міжнародне відділення суспільної географії. Із жовтня 1995 р. його реорганізовано в Mіжнародний інститут суспільної географії і менеджменту (директор – Петро Луцишин). 5 серпня 1998 р. наказом ректора університету інститут перейменовано у факультет міжнародних відносин, у складі якого функціонували кафедри країнознавства, економічної і соціальної географії; міжнародних економічних відносин та переведена у структуру факультету кафедра іноземних мов природничих дисциплін.

У липні 2000 р. кафедру іноземних мов природничих дисциплін перейменовано у кафедру іноземних мов факультету міжнародних відносин, країнознавства, економічної і соціальної географії – у країнознавства і міжнародних відносин; міжнародних економічних відносин – у міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації. А з липня 2003 р. створено кафедру міжнародної інформації. 2004-2020 рр. факультет очолював кандидат географічних наук, доцент Сергій Федонюк.

З вересня 2020 р. деканом обрано Шуляк Антоніну, доктора політичних наук, професора кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.

Сьогодні тут навчається близько 400 студентів, ведеться підготовка аспірантів та докторантів. Молодь оволодіває ґрунтовними знаннями з країнознавства, зовнішньої політики, дипломатичної служби, міжнародних права, міжнародних економічних відносин, глибоко вивчає декілька іноземних мов, набуває навичок наукового пошуку в галузі міжнародних відносин і практичної роботи у сфері зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних відносин.

Науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами досліджуються наукові теми, результати яких відображаються у наукових статтях викладачів, наукових розробках аспірантів та в курсових і дипломних роботах студентів.

Активну участь в наукових конференціях і семінарах, конкурсах та олімпіадах беруть студенти. Вони також активно займаються науковою роботою, мають публікації у наукових збірниках і журналах, матеріалах доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Викладачі факультету активно працюють у сфері науки та освіти, свідченням чого є захист дисертаційних робіт у провідних спеціалізованих радах України. Всього протягом 25 років викладачами факультету захищено п’ять докторських та понад тридцять кандидатських дисертації.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, залучаючи відомих науковців, педагогів і фахівців-практиків із вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. На штатних посадах працюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На факультеті працюють запрошені доктори наук, професори.

Науково-дослідницька й науково-виробнича діяльність на кафедрах спрямована на виконання наукових тем, які відповідають державним науково-технічним програмам України.

ДЕКАНАТ

Декан:

Шуляк Антоніна, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.
Шуляк А.М.jpg


Заступник декана з навчальної роботи: Кицюк Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент; Кицюк Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами.

Заступник декана по роботі зі студентами та іноземними здобувачами: Вознюк Євгенія Василівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій.

Куратор наукового товариства студентів і аспірантів: Моренчук Андрій, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій.

Методист: Горайчук Катерина

Кафедри:

ФАКУЛЬТЕТСЬКІ ПІДРОЗДІЛИ:

Мовний центр “СВІТ” створений на факультеті міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2006 році і пропонує послуги у галузі навчання іноземним мовам та перекладу, комп’ютерним технологіям, організації навчання, відпочинку та подорожей за кордоном. Мовна школа пропонує всім бажаючим курси з вивчення англійської, іспанської, італійської, китайської, німецької, польської, російської, французької, чеської мов та мови фарсі, а також української для іноземців. - різні рівні; - підготовка до складання іспиту для отримання сертифіката міжнародного зразка; - інтенсивні комунікативні методики навчання; -заняття у групах та індивідуально; -навчання за запропонованими та індивідуально складеними програмами відповідно до інтересів та побажань слухачів; - висококваліфіковані, досвідчені викладачі кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин; - посвідчення рівня знань офіційним сертифікатом Волинського національного університету імені Лесі Українки. Навчання проводять високопрофесійні дипломовані спеціалісти, практична більшість яких працюють на факультеті міжнародних відносин, переважна більшість мають захищені кандидатські дисертації, або ж готові до захисту, докторанти. Викладачі систематично проходять стажування у країнах, мови яких викладають. На заняттях використовуються новітні методики інтенсивного вивчення іноземних мов, сучасні підручники вітчизняного та закордонного видавництва, мультимедійні засоби, навчальні відео та аудіопрограми. Поєднання прогресивних підходів до вивчення іноземних мов, кваліфікація та креативність викладачів, бажання слухачів оволодіти іноземними мовами створюють умови для максимального ефекту їх опанування. Програма розрахована на два роки вивчення іноземної мови. По закінченню навчання випускники мовної школи отримують офіційні сертифікати Волинського національного університету імені Лесі Українки, що засвідчують рівень володіння мовою та надають право використовувати її у перекладацькій діяльності за місцем роботи, у побуті, користуватися мовою під час зарубіжних поїздок (ділових відряджень, туристичних подорожей тощо). Як кажуть, щоб грати на фортепіано, недостатньо мати дві руки, так і щоб зробити якісний переклад, недостатньо знати дві мови. Переклад, як сфера діяльності, вимагає особливих знань, вмінь та практичних навичок. Наші співробітники володіють теорією перекладу та великим досвідом його виконання, оскільки за основним місцем роботи вони готують студентів до роботи у сфері міжнародної діяльності і саме лише тільки на нашому факультеті студенти отримують диплом з кваліфікацією перекладача.

Контакти: (0332) 24-43-70, (050) 690-4808

Координатори: Наталія Коцан - факультет міжнародних відносин, Наталія Цьолик, Світлана Сухарєва - факультет філології та журналістики.

Представники Університету долучилися до організації міжнародного науково-методичного семінару https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/predstavniki-universitetu-doluchilisya-do-organizacii-mizhnarodnogo-naukovo

Представники Лесиного вишу вшанували пам’ять загиблих на Волині воїнів https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-lesinogo-vishu-vshanuvali-pamyat-zagiblikh-na-volini-voiniv

Генеральний консул РП у Луцьку Вєслав Мазур привітав працівників Інституту Польщі з нагоди 10-річчя структурного підрозділу https://vnu.edu.ua/uk/articles/generalniy-konsul-rp-u-lucku-vieslav-mazur-privitav-pracivnikiv-institutu-polshchi-z-nagodi

Інститут Польщі отримав грант від фундації «Pomoc polakom na wschodzie» https://vnu.edu.ua/uk/articles/institut-polshchi-otrimav-grant-vid-fundaciyi-pomoc-polakom-na-wschodzie

Професорсько-викладацький склад:

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, залучаючи відомих науковців, педагогів і фахівців-практиків із вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. На штатних посадах працюють 43 викладачі, з яких 3 доктори наук, професори, 30 кандидатів наук, доцентів. На факультеті працюють 3 запрошені доктори наук, професори, в тім два іноземці (Німеччина, Польща).

Науково-дослідницька й науково-виробнича діяльність на кафедрах спрямована на виконання наукових тем, які відповідають державним науково-технічним програмам України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Факультетом налагоджено співпрацю з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, з факультетом міжнародних відносин та філософським факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом прикладної математики та фундаментальних наук та Інститутом гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», кафедрою політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кафедрою міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

Основні напрями наукових досліджень кафедр з 2020 року: 

◾Міжнародних економічних відносин та управління проектами: Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації європейського вибору.

◾Міжнародних відносин і регіональних студій: Україна в системі європейських інтеграційних процесів і транскордонної співпраці.

◾Міжнародних комунікацій та політичного аналізу:Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки.

◾Іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин: Використання новітніх технологій при підготовці перекладачів у галузі міжнародних відносин

Наукові школи

  • Україна в системі європейських інтеграційних процесів (Бояр А. О.)
  • Інформаційно-комунікаційна складова сучасних гібридних війн (Карпчук Н. П.)
  • Просторові особливості ринкової трансформації господарства України та її участі в європейських інтеграційних процесах (Коцан Н. Н.)
  • Економіка сталого розвитку (Павліха Н.В.)
  • Проблеми захисту інформаційного простору та національної інформаційної безпеки (Шуляк А. М.)

Наукові заходи

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2016 р. «Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування».

Міжнародні та регіональні системи. Актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій.

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації». 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації». 

Круглий стіл «Від конфлікту до розбудови миру: виклики і досвід регіону» https://eenu.edu.ua/uk/articles/u-lesinomu-vishi-obgovoryuvali-problemi-rozbudovi-miru

Міжнародна сертифікована навчальна програма "Школа інновацій та соціального підприємництва"
При університеті розпочала роботу Школа інновацій та соціального підприємництва https://eenu.edu.ua/uk/articles/pri-universiteti-rozpochala-robotu-shkola-innovaciy-ta-socialnogo-pidpriiemnictva

Українсько-польський проект «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» / «Information Warfare as a New Dimension of Geopolitical Rivalization»
У СНУ відбулася українсько-польська конференція з проблем геополітичної ривалізації https://vnu.edu.ua/uk/articles/u-snu-vidbulasya-ukrayinsko-polska-konferenciya-z-problem-geopolitichnoyi-rivalizaciyi

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу завершила роботу над НДР «інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr

Нові горизонти співпраці факультету міжнародних відносин https://vnu.edu.ua/uk/articles/novi-gorizonti-spivpraci-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin


НАУКОВІ ЧАСОПИСИ факультету:

- 2011-2020 рр. - Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки серій: «Міжнародні відносини», http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvvnum - 2012-2019 рр. - Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки серій: «Географічні науки». http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/160 - Науковий часопис «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи» https://ukrpolnauka.wordpress.com/ - 2017 р. - Журнал «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з економічних та політичних наук - спеціальності: 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини. https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint - Науковий журнал "Економіка та розвиток" /Economics&Development https://www.facebook.com/groups/econom.development/?multi_permalinks=1291198261213273%2C1291068137892952%2C1286544358345330%2C1285541088445657&notif_id=1603860892967008&notif_t=group_activity&ref=notif

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Факультет співпрацює з вишами інших країн: факультетом міжнародних відносин Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща), Державною вищою професійною школою (м. Холм, Республіка Польща), Вищою школою управління (м. Лодзь, Республіка Польща), Вищою школою державного управління (м. Холм, Республіка Польща), Університетом Миколая Коперніка (Польща, м.Торінь), Університетом Адама Міцкевича (м.Познані, Польща), Інститутом наук про безпеку Педагогічного університету імені Національної освітньої комісії (м.Краків, Польща), Інститутом соціології Університету в Жешові (м.Жешув, Польща).
Викладач факультету міжнародних відносин виграв грант «House of Europe» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/vikladach-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-vigrav-grant-house-europe

Міжнародна співпраця колективу ВНУ імені Лесі Українки й Університету Адама Міцкевича в Познані у сфері наукових досліджень https://vnu.edu.ua/uk/news/mizhnarodna-spivpracya-kolektivu-vnu-imeni-lesi-ukrainki-y-universitetu-adama-mickevicha-v

Представники Лесиного вишу зустрілися з Генеральним консулом Республіки Польща у Луцьку https://eenu.edu.ua/uk/articles/predstavniki-lesinogo-vishu-zustrilisya-z-generalnim-konsulom-respubliki-polshcha-u-lucku

Ректор Лесиного вишу зустрівся з Генеральним консулом Республіки Чехія у Львові https://eenu.edu.ua/uk/articles/rektor-lesinogo-vishu-zustrivsya-z-generalnim-konsulom-respubliki-chehiya-u-lvovi

Обличчя безпеки: студенти СНУ представили Україну на міжнародній конференції у Польщі https://eenu.edu.ua/uk/articles/oblichchya-bezpeki-studenti-snu-predstavili-ukrayinu-na-mizhnarodniy-konferenciyi-u

Нові горизонти співпраці факультету міжнародних відносин https://eenu.edu.ua/uk/articles/novi-gorizonti-spivpraci-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin

Налагодження міжнародної співпраці https://eenu.edu.ua/uk/articles/nalagodzhennya-mizhnarodnoyi-spivpraci

Візит делегації факультету міжнародних відносин до Університету в Білостоці https://eenu.edu.ua/uk/articles/vizit-delegaciyi-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin-do-universitetu-v-bilostoci

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЛАН РОБОТИ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ВСТУПНИКАМ

Правила прийому all necessary information about studying https://vnu.edu.ua/uk/articles/incoming-students спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Регіональні студії"

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Міжнародна інформація та суспільні комунікації"

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини"

спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" освітньо-професійна програма "Європейська інтеграція"

спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини"

спеціальність 073 "Менеджмент" освітньо-професійна програма "Управління проектами"

спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес"

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЕКТОРІЯ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІТЬ

Анкета додаткові бали

Університет став фіналістом проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/universitet-stav-finalistom-proektu-iniciativa-akademichnoi-dobrochesnosti-ta

Міжнародники обговорили питання особливостей розробки силабусів https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/mizhnarodniki-obgovorili-pitannya-osoblivostey-rozrobki-silabusiv Акредитація: як підготуватися й уникнути помилок? https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/akreditaciya-yak-pidgotuvatisya-y-uniknuti-pomilok

ДУАЛЬНА ОСВІТА

Четверо студентів-міжнародників поєднуватимуть навчання та роботу https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/chetvero-studentiv-mizhnarodnikiv-poednuvatimut-navchannya-ta-robotu

Факультет міжнародних відносин продовжує впроваджувати елементи дуальної форми здобуття освіти у навчальний процес https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-prodovzhue-vprovadzhuvati-elementi-dualnoi-formi-zdobuttya

АСПІРАНТУРА

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Навчання в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії (phd) «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Ступінь доктора філософії присуджується в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та підготовки і публічного захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді. Мета ОНП – забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, що дають їм змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження з освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС». Завдання освітньо-наукової програми на третьому рівні вищої освіти передбачають здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження з проблематики «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС», результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. ТЕМИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ Шуляк Антоніна, декан факультету, доктор політичних наук, професор Вознюк Євгенії (здобувачка) за темою докторської дисертації «Інформаційний тероризм як чинник впливу на міжнародну та національну безпеку», за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Богородецької Ольги (здобувачка) за темою докторської дисертації «Промоція вищої освіти України у контексті європейської інтеграції», за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Фесик Олесі (здобувачка) «Використання м’якої та твердої сили у розв’язанні міжнародних конфліктів» спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Лапіна Олега (аспірант) «Брекзит як наслідок екроскептицизму та чинник впливу на політичну стабільність ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Коцюба Владислава (аспірантка) «Медіа дипломатія в зовнішньополітичних стратегіях держави» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Перший захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії у ВНУ імені Лесі Українки https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pershiy-zakhist-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofii-u-vnu-imeni-lesi У СНУ навчатимуться аспіранти із Африки https://konkurent.ua/publication/23895/u-snu-navchatimutsya-aspiranti-iz-afriki-foto/?latest_news_filter=last

ОПИТУВАННЯ

В Університеті представили аналітику настроїв молоді https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-predstavili-analitiku-nastroiv-molodi

МЕДІА Про Нас

Факультет міжнародних відносин запрошує на безкоштовний підготовчий курс до ЄВІ з англійської мови https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-zaproshue-na-bezkoshtovniy-pidgotovchiy-kurs-do-evi Міжнародний науковий симпозіум «Проти людини. Диктатори в Африці ХХ–ХХІ століття» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/mizhnarodniy-naukoviy-simpozium-proti-lyudini-diktatori-v-africi-khkh-khkhi В Університеті презентували унікальний посібник про Європейський Союз https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-prezentuvali-unikalniy-posibnik-pro-evropeyskiy-soyuz Успішне завершення магістерського курсу «Європейський Союз: місія та організація» https://vnu.edu.ua/uk/news/uspishne-zavershennya-magisterskogo-kursu-evropeyskiy-soyuz-misiya-ta-organizaciya В Університеті відбулася презентація перекладу Закону Республіки Польща «Про вищу освіту і науку» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-vidbulasya-prezentaciya-perekladu-zakonu-respubliki-polscha-pro Студенти-міжнародники презентували стартапи в межах проєкту «Підприємницький університет» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/studenti-mizhnarodniki-prezentuvali-startapi-v-mezhakh-proektu-pidpriemnickiy Інформаційна кампанія протидії тероризму в світі й Україні на ФМВ https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/informaciyna-kampaniya-protidii-terorizmu-v-sviti-y-ukraini-na-fmv Аутріч-кампанія факультету міжнародних відносин «МИ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА! NEXT LEVEL» https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/autrich-kampaniya-fakultetu-mizhnarodnikh-vidnosin-mi-proti-nasilstva-next-level Випускникам-іноземцям вручили дипломи магістрів та бакалаврів https://vnu.edu.ua/uk/articles/vipusknikam-inozemcyam-vruchili-diplomi-magistriv-ta-bakalavriv «Не тільки вчу, а й вчуся у студентів», – професор луцького вишу Наталія Павліха https://pershyj.com/p-ne-tilki-vchu-a-i-vchusya-u-studentiv-profesor-lutskogo-vishu-27440 Факультет міжнародних відносин: ПЕРЕХОДЬ ВИЩЕ! https://visnyk.lutsk.ua/news/actual/51905-fakultyet-mizhnarodnikh-vidnosin-pyeryekhod-vishchye/

Додаткова інформація про факультет

Контакти:

м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G-201(№ 7) е-mail: int-rel@vnu.edu.ua

Посилання:

  1. Волинський національний університет імені Лесі Українки
  2. Сторінка на ФБ - https://www.facebook.com/fmvsnu

Група на фб https://www.facebook.com/groups/130649350375914 Інстграм https://instagram.com/faculty_internationalrelations?igshid=q4otqokw5b4a TikTok https://vm.tiktok.com/ZSwfwmfc/