Факультет міжнародних відносин

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки є одним із центрів підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Його створення у Волинському університеті пов’язане з розвитком транскордонного співробітництва України в її західному регіоні. Через прикордонне положення території, населення краю включене в систему культурних, господарських, соціальних контактів із зарубіжними державами. Сьогодні центром підготовки фахівців для транскордонного співробітництва і міжнародних зв’язків на Волині є факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Формування підрозділу розпочалося в 1993 p., коли здійснено перший прийом студентів за фахом «Економічна і соціальна географія» кваліфікації спеціаліста «Референт-країнознавець. Перекладач». Засновником і першим деканом факультету був доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Петро Луцишин.

Лучишин П..jpg

У вересні 1994 р. утворено міжнародне відділення суспільної географії. Із жовтня 1995 р. його реорганізовано в Mіжнародний інститут суспільної географії і менеджменту (директор – Петро Луцишин). 5 серпня 1998 р. наказом ректора університету інститут перейменовано у факультет міжнародних відносин, у складі якого функціонували кафедри країнознавства, економічної і соціальної географії; міжнародних економічних відносин та переведена у структуру факультету кафедра іноземних мов природничих дисциплін.

У липні 2000 р. кафедру іноземних мов природничих дисциплін перейменовано у кафедру іноземних мов факультету міжнародних відносин, країнознавства, економічної і соціальної географії – у країнознавства і міжнародних відносин; міжнародних економічних відносин – у міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації. А з липня 2003 р. створено кафедру міжнародної інформації. 2004-2020 рр. факультет очолював кандидат географічних наук, доцент Сергій Федонюк.

З вересня 2020 р. деканом обрано Шуляк Антоніну, доктора політичних наук, професора кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.

Сьогодні тут навчається близько 400 студентів, ведеться підготовка аспірантів та докторантів. Молодь оволодіває ґрунтовними знаннями з країнознавства, зовнішньої політики, дипломатичної служби, міжнародних права, міжнародних економічних відносин, глибоко вивчає декілька іноземних мов, набуває навичок наукового пошуку в галузі міжнародних відносин і практичної роботи у сфері зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних відносин.

Науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами досліджуються наукові теми, результати яких відображаються у наукових статтях викладачів, наукових розробках аспірантів та в курсових і дипломних роботах студентів.

Активну участь в наукових конференціях і семінарах, конкурсах та олімпіадах беруть студенти. Вони також активно займаються науковою роботою, мають публікації у наукових збірниках і журналах, матеріалах доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Викладачі факультету активно працюють у сфері науки та освіти, свідченням чого є захист дисертаційних робіт у провідних спеціалізованих радах України. Всього протягом 25 років викладачами факультету захищено п’ять докторських та понад тридцять кандидатських дисертації.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, залучаючи відомих науковців, педагогів і фахівців-практиків із вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. На штатних посадах працюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На факультеті працюють запрошені доктори наук, професори.

Науково-дослідницька й науково-виробнича діяльність на кафедрах спрямована на виконання наукових тем, які відповідають державним науково-технічним програмам України.

ДЕКАНАТ

Декан:

Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.
Шуляк А.М.jpg


Заступник декана з навчальної роботи: Кицюк Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент; Кицюк Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами.

Заступник декана по роботі зі студентами та іноземними здобувачами: Вознюк Євгенія Василівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій.

Куратор наукового товариства студентів і аспірантів: Моренчук Андрій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій.

Методист: Горайчук Катерина

Кафедри:

ФАКУЛЬТЕТСЬКІ ПІДРОЗДІЛИ:

Мовний центр “СВІТ” створений на факультеті міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2006 році і пропонує послуги у галузі навчання іноземним мовам та перекладу, комп’ютерним технологіям, організації навчання, відпочинку та подорожей за кордоном. Мовна школа пропонує всім бажаючим курси з вивчення англійської, іспанської, італійської, китайської, німецької, польської, російської, французької, чеської мов та мови фарсі, а також української для іноземців. - різні рівні; - підготовка до складання іспиту для отримання сертифіката міжнародного зразка; - інтенсивні комунікативні методики навчання; -заняття у групах та індивідуально; -навчання за запропонованими та індивідуально складеними програмами відповідно до інтересів та побажань слухачів; - висококваліфіковані, досвідчені викладачі кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин; - посвідчення рівня знань офіційним сертифікатом Волинського національного університету імені Лесі Українки. Навчання проводять високопрофесійні дипломовані спеціалісти, практична більшість яких працюють на факультеті міжнародних відносин, переважна більшість мають захищені кандидатські дисертації, або ж готові до захисту, докторанти. Викладачі систематично проходять стажування у країнах, мови яких викладають. На заняттях використовуються новітні методики інтенсивного вивчення іноземних мов, сучасні підручники вітчизняного та закордонного видавництва, мультимедійні засоби, навчальні відео та аудіопрограми. Поєднання прогресивних підходів до вивчення іноземних мов, кваліфікація та креативність викладачів, бажання слухачів оволодіти іноземними мовами створюють умови для максимального ефекту їх опанування. Програма розрахована на два роки вивчення іноземної мови. По закінченню навчання випускники мовної школи отримують офіційні сертифікати Волинського національного університету імені Лесі Українки, що засвідчують рівень володіння мовою та надають право використовувати її у перекладацькій діяльності за місцем роботи, у побуті, користуватися мовою під час зарубіжних поїздок (ділових відряджень, туристичних подорожей тощо). Як кажуть, щоб грати на фортепіано, недостатньо мати дві руки, так і щоб зробити якісний переклад, недостатньо знати дві мови. Переклад, як сфера діяльності, вимагає особливих знань, вмінь та практичних навичок. Наші співробітники володіють теорією перекладу та великим досвідом його виконання, оскільки за основним місцем роботи вони готують студентів до роботи у сфері міжнародної діяльності і саме лише тільки на нашому факультеті студенти отримують диплом з кваліфікацією перекладача.

Контакти: (0332) 24-43-70, (050) 690-4808

Координатори: Наталія Коцан - факультет міжнародних відносин, Наталія Цьолик, Світлана Сухарєва - факультет філології та журналістики.

Представники Університету долучилися до організації міжнародного науково-методичного семінару https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/predstavniki-universitetu-doluchilisya-do-organizacii-mizhnarodnogo-naukovo

Представники Лесиного вишу вшанували пам’ять загиблих на Волині воїнів https://vnu.edu.ua/uk/news/predstavniki-lesinogo-vishu-vshanuvali-pamyat-zagiblikh-na-volini-voiniv

Генеральний консул РП у Луцьку Вєслав Мазур привітав працівників Інституту Польщі з нагоди 10-річчя структурного підрозділу https://vnu.edu.ua/uk/articles/generalniy-konsul-rp-u-lucku-vieslav-mazur-privitav-pracivnikiv-institutu-polshchi-z-nagodi

Інститут Польщі отримав грант від фундації «Pomoc polakom na wschodzie» https://vnu.edu.ua/uk/articles/institut-polshchi-otrimav-grant-vid-fundaciyi-pomoc-polakom-na-wschodzie

Професорсько-викладацький склад:

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, залучаючи відомих науковців, педагогів і фахівців-практиків із вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. На штатних посадах працюють 43 викладачі, з яких 3 доктори наук, професори, 30 кандидатів наук, доцентів. На факультеті працюють 3 запрошені доктори наук, професори, в тім два іноземці (Німеччина, Польща).

Науково-дослідницька й науково-виробнича діяльність на кафедрах спрямована на виконання наукових тем, які відповідають державним науково-технічним програмам України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Факультетом налагоджено співпрацю з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, з факультетом міжнародних відносин та філософським факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом прикладної математики та фундаментальних наук та Інститутом гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», кафедрою політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кафедрою міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

Основні напрями наукових досліджень кафедр з 2020 року: 

◾Міжнародних економічних відносин та управління проектами: Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах реалізації європейського вибору.

◾Міжнародних відносин і регіональних студій: Україна в системі європейських інтеграційних процесів і транскордонної співпраці.

◾Міжнародних комунікацій та політичного аналізу:Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки.

◾Іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин: Використання новітніх технологій при підготовці перекладачів у галузі міжнародних відносин

Наукові школи

 • Україна в системі європейських інтеграційних процесів (Бояр А. О.)
 • Інформаційно-комунікаційна складова сучасних гібридних війн (Карпчук Н. П.)
 • Просторові особливості ринкової трансформації господарства України та її участі в європейських інтеграційних процесах (Коцан Н. Н.)
 • Економіка сталого розвитку (Наталія Павліха)
 • Проблеми захисту інформаційного простору та національної інформаційної безпеки (Шуляк А. М.)

Наукові заходи

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2016 р. «Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування».

Міжнародні та регіональні системи. Актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій.

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації». 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації». 

Круглий стіл «Від конфлікту до розбудови миру: виклики і досвід регіону» https://eenu.edu.ua/uk/articles/u-lesinomu-vishi-obgovoryuvali-problemi-rozbudovi-miru

Міжнародна сертифікована навчальна програма "Школа інновацій та соціального підприємництва"
При університеті розпочала роботу Школа інновацій та соціального підприємництва https://eenu.edu.ua/uk/articles/pri-universiteti-rozpochala-robotu-shkola-innovaciy-ta-socialnogo-pidpriiemnictva

Українсько-польський проект «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» / «Information Warfare as a New Dimension of Geopolitical Rivalization»
У СНУ відбулася українсько-польська конференція з проблем геополітичної ривалізації https://vnu.edu.ua/uk/articles/u-snu-vidbulasya-ukrayinsko-polska-konferenciya-z-problem-geopolitichnoyi-rivalizaciyi

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу завершила роботу над НДР «інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr

Нові горизонти співпраці факультету міжнародних відносин https://vnu.edu.ua/uk/articles/novi-gorizonti-spivpraci-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin


НАУКОВІ ЧАСОПИСИ факультету:

- 2011-2020 рр. - Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки серій: «Міжнародні відносини», http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvvnum - 2012-2019 рр. - Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки серій: «Географічні науки». http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/160 - Науковий часопис «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи» https://ukrpolnauka.wordpress.com/ - 2017 р. - Журнал «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з економічних та політичних наук - спеціальності: 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини. https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint - Науковий журнал "Економіка та розвиток" /Economics&Development https://www.facebook.com/groups/econom.development/?multi_permalinks=1291198261213273%2C1291068137892952%2C1286544358345330%2C1285541088445657&notif_id=1603860892967008&notif_t=group_activity&ref=notif

МІЖНАРОДНА ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Факультет співпрацює з вишами інших країн: факультетом міжнародних відносин Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща), Державною вищою професійною школою (м. Холм, Республіка Польща), Вищою школою управління (м. Лодзь, Республіка Польща), Вищою школою державного управління (м. Холм, Республіка Польща), Університетом Миколая Коперніка (Польща, м.Торінь), Університетом Адама Міцкевича (м.Познані, Польща), Інститутом наук про безпеку Педагогічного університету імені Національної освітньої комісії (м.Краків, Польща), Інститутом соціології Університету в Жешові (м.Жешув, Польща).
Викладач факультету міжнародних відносин виграв грант «House of Europe»

Співпраця з Університетом у Білостоці триває

Підписано меморандум про співробітництво з Університетом Миколая Коперника в Торуні

В Університеті реалізовуватимуть проєкт за підтримки Британської ради

Викладач факультету міжнародних відносин виграв грант «House of Europe»

Зустріч зі «Chinglish school» на факультеті міжнародних відносин

Співпраця з Стамбульським фондом науки та культури

В Університеті презентували унікальний посібник про Європейський Союз

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентам Лесиного Університету розповіли про їхні права та можливості

Інформаційна кампанія протидії тероризму в світі й Україні на ФМВ

Студенти СНУ імені Лесі Українки – стипендіати «Завтра.ua»

Патріотичний тиждень факультету міжнародних відносин

ПЛАН РОБОТИ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ВСТУПНИКАМ

Правила прийому all necessary information about studying https://vnu.edu.ua/uk/articles/incoming-students Спеціальності для вступників після школи:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Міжнародні відносини» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, освітня програма «Міжнародний бізнес» Обсяги державного замовлення у 2021 році для вступників після школи

Перелік спеціальностей для вступу (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Міжнародні відносини» (денна форма здобуття освіти, небюджетна пропозиція, курс зарахування: 2-й)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації» (денна форма здобуття освіти, небюджетна пропозиція, курс зарахування: 2-й)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, освітня програма «Міжнародний бізнес» (денна форма здобуття освіти, небюджетна пропозиція, курс зарахування: 2-й)

ПЕРЕЛІК спеціальностей для вступників до магістратури:

Спеціальність 073 МЕНЕДЖМЕНТ, освітня програма «Управління проектами» (денна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Міжнародні відносини» (денна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Регіональні студії» (денна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації» (денна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, освітня програма «Міжнародні економічні відносини» (денна форма здобуття освіти)

На факультеті міжнародних відносин відбулися перші заняття з підготовки до ЄВІ–2021

У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готують до вступного іспиту з іноземної мови

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЕКТОРІЯ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІТЬ

Університет став фіналістом проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
Міжнародники обговорили питання особливостей розробки силабусів

Акредитація: як підготуватися й уникнути помилок?

Анкета для додаткових балів

Заходи з академічної доброчесності на ФМВ

Підвищення кваліфікації на ФМВ: навчаємо та навчаємося

Місяць інформування студентів на ФМВ

ДУАЛЬНА ОСВІТА

Четверо студентів-міжнародників поєднуватимуть навчання та роботу https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/chetvero-studentiv-mizhnarodnikiv-poednuvatimut-navchannya-ta-robotu

Факультет міжнародних відносин продовжує впроваджувати елементи дуальної форми здобуття освіти у навчальний процес https://vnu.edu.ua/uk/news/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin-prodovzhue-vprovadzhuvati-elementi-dualnoi-formi-zdobuttya

АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2021 році

                291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Навчання в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії (phd) «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Ступінь доктора філософії присуджується в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та підготовки і публічного захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді.
Мета ОНП – забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, що дають їм змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження з освітньо-наукової програми «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС». Завдання освітньо-наукової програми на третьому рівні вищої освіти передбачають здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження з проблематики «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС», результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ТЕМИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
Шуляк Антоніна, декан факультету, доктор політичних наук, професор:
- Вознюк Євгенії (здобувачка) за темою докторської дисертації «Інформаційний тероризм як чинник впливу на міжнародну та національну безпеку», за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
- Богородецької Ольги (здобувачка) за темою докторської дисертації «Промоція вищої освіти України у контексті європейської інтеграції», за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.
- Фесик Олесі (здобувачка) «Використання м’якої та твердої сили у розв’язанні міжнародних конфліктів» спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
- Лапіна Олега «Брекзит як наслідок екроскептицизму та чинник впливу на політичну стабільність ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.
- Коцюба Владислава «Медіа дипломатія в зовнішньополітичних стратегіях держави» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Карпчук Наталія, доктор політичних наук, доцент:
Моренчук Андрій «Безпекова політика Японії», 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Вознюк Євгенія, кандидат політичних наук, доцент:
Новак Олександр «Вплив ідеологій політичних партій на формування зовнішньої політики держави на рубежі ХХ – ХХІ століття (на прикладі Німеччини та України)», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,

Федонюк Сергій, кандидат географічних наук, доцент:
Карпук Ігор «Радикальні громадсько-політичні об'єднання як фактор зовнішнього впливу Російської Федерації на суспільно-політичне життя країн Європи», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Сидорук Тетяна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин НУ «Острозька Академія»:
Шуляк Назар Інформаційна гігієна в системі стратегічних комунікацій України, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

                            051 «Економіка»

Підготовка здобувачів наукового ступеня Доктора філософії в рамках освітньо-наукової програми "Економіка сталого розвитку" розпочато у 2016 році

ТЕМИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
Павліха Наталія, доктор економічних наук, професор:
- Варварук Юрій «Організаційно-економічні засади інклюзивного розвитку аграрної сфери», 051 Економіка
- Адамчук-Коротицька «Марія Механізми фінансового забезпечення проєктів і програм інклюзивного розвитку», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Бояр Андрій, доктор економічних наук, професор:
Фіщук Іван «Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації», 051 «Економіка»

Войчук Максим, кандидат економічних наук: Коломечюк Владислав «Організаційно-економічні засади сталого розвитку розумних міст», 051 «Економіка»

Цимбалюк Ірина, кандидат економічних наук, доцент:
- Алггадгиві Мохаммед Юнус Хасан «Інноваційні форми інклюзивного розвитку промисловості», 051 «Економіка»
- Подзідзей Олег «Підвищення конкурентноспроможності ОТГ на засадах сталого розвитку», 051 «Економіка»
- Казарян-Верушкіна Валерія «Організаційно-економічні засади інклюзивного розвитку ринку праці», 051 «Економіка»

Стадницький Ю.І., доктор економічних наук, професор:
Алієва Анастасія «Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Шворак А.М., доктор економічних наук, професор:
Філюк Дмитро «Організаційно-економічні засади інклюзивного розвитку сільських територій», 051 «Економіка»

Професорсько-викладацький склад бере активну участь у спеціалізованих вчених радах та разовий у спеціалізованих радах по захисту докторів філософії, докторів та кандидатів наук.
В Університеті відбулися наукові дискусії про економіку сталого розвитку й інклюзивне зростання громад
Захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності «економіка» у ВНУ імені Лесі Українки
Перший захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії у ВНУ імені Лесі Українки
У СНУ навчатимуться аспіранти із Африки
Відкрито нову спеціалізовану вчену раду

ОПИТУВАННЯ

В Університеті представили аналітику настроїв молоді https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/v-universiteti-predstavili-analitiku-nastroiv-molodi

МЕДІА Про Нас

Факультет міжнародних відносин запрошує на безкоштовний підготовчий курс до ЄВІ з англійської мови

Міжнародний науковий симпозіум «Проти людини. Диктатори в Африці ХХ–ХХІ століття»

В Університеті презентували унікальний посібник про Європейський Союз

Успішне завершення магістерського курсу «Європейський Союз: місія та організація»

В Університеті відбулася презентація перекладу Закону Республіки Польща «Про вищу освіту і науку»

Студенти-міжнародники презентували стартапи в межах проєкту «Підприємницький університет»

Інформаційна кампанія протидії тероризму в світі й Україні на ФМВ

Аутріч-кампанія факультету міжнародних відносин «МИ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА! NEXT LEVEL»

Випускникам-іноземцям вручили дипломи магістрів та бакалаврів

«Не тільки вчу, а й вчуся у студентів», – професор луцького вишу Наталія Павліха

Факультет міжнародних відносин: ПЕРЕХОДЬ ВИЩЕ!

Лесин університет відвідав Голова Верховної Ради України

https://www.youtube.com/watch?v=-8i_YIR5aMk Інтерв’ю з професором Наталією Коцан про ректора Нестора Бурчака на 12 Каналі

Луцьк–Торунь: університети підписали меморандум про співпрацю

Антоніна Шуляк про скандал на Закарпатті і "дистанційку" ВНУ

Домовилися про співробітництво

Тиждень іноземних мов на факультеті міжнародних відносин

У ВНУ безкоштовно готуватимуть до іспиту з англійської

Міс краси та грації обрали в СНУ імені Лесі Українки

Не зрікаючись європейського вектора, обрали волинську приналежність у назві Лесиного вишу (Відео)

День Європи в Україні

Контакти:

м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G-201(№ 7) е-mail: int-rel@vnu.edu.ua

Посилання:

 1. Волинський національний університет імені Лесі Українки
 2. Сторінка на ФБ - https://www.facebook.com/fmvsnu

Група на фб https://www.facebook.com/groups/130649350375914 Інстграм https://instagram.com/faculty_internationalrelations?igshid=q4otqokw5b4a TikTok https://vm.tiktok.com/ZSwfwmfc/