Шуляк Антоніна Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Шуляк А.М.jpg

Доктор політичних наук, декан факультету міжнародних відносин,
професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу
Волинського національного університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ПРОФІЛІ

ORCID ID
Scopus
Google Scholar
ResearcherID Web of Science:DQJ-0528-2022, DXR-1363-2022

ОСВІТА:

1998–2003 рр. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, історичний факультет, спеціальність «Політолог. Викладач» (диплом спеціаліста);
2005–2006 рр. – Тернопільський національний економічний університет, Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, спеціальність «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста);
2007–2010 р. – здобувач наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси;
16.06.2010 р. – захист кандидатської дисертації «Роль засобів масової комунікації у формуванні іміджу публічної влади (на прикладі Волинської області)»у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (диплом кандидата політичних наук);
2010–2015 рр. – здобувач наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси;
30.06.2015 р. – захист докторської дисертації «Політико-системний вимір інформаційної демократії» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (диплом доктора політичних наук).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ:

- серпень 2007 р. – червень 2010 р. – редактор, заступник керівника, керівник інформаційного центру, головний редактор газети «Наш університет»,
- вересень 2008 р. – червень 2010 р. – асистент кафедри політології ВНУ ім. Лесі Українки,
- вересень 2010 р. – серпень 2011 р. – старший викладач кафедри міжнародної інформації ВНУ ім. Лесі Українки,
- вересень 2011 р. – лютий 2016 р. – доцент кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,
- 2011–2012 н.р. – куратор Наукового товариства аспірантів та студентів (НТАіС) факультету міжнародних відносин ВНУ ім. Лесі Українки,
- 2013–2015 рр. – старший науковий співробітник держбюджетної теми «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України» за сумісництвом,
- лютий 2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,
- з 2015 р. читає лекції у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,
- лютий – вересень 2016 р. – професор кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,
- вересень-грудень 2016 р. – в.о. завідувача кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,
- серпень-грудень 2016 р. – координатор Міжнародної сертифікованої навчальної програми «Школа інновацій та соціального підприємництва», проект Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк) та Української соціальної академії (м.Київ);
грудень 2016 – серпень 2020 р. – завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки;
липень 2018 р. – грудень 2019 р. – головний науковий співробітник НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації».
- з 1 вересня 2020 р. – декан факультету міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу (за сумісництвом )
- квітень 2021 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ

• 2007 – Грамота ВНУ ім. Лесі Українки
• 2009 – Почесна грамота Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти
• 2012 – Подяка ректора ВНУ ім. Лесі Українки
• 2012 – Подяка Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти
• 2012 р. – переможець конкурсу «Кращий молодий науковець ВНУ ім. Лесі Українки»
• 2014–2015 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих науковців)
• 2016 – Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації з нагоди дня університету та Дня науки
• 2018 – Почесна грамота Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти
• 2018 – Подяка МОН
• 2018-2019 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих науковців)
• 2021 – лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

З 2014 р. – тематичний редактор часопису Університету Миколая Коперніка (Польща, м.Торунь) «Історія та політика» (History and Politics : [Półrocznik poświęconymyśli politycznej i stosunkom międzynarodowym]. Режим доступу до часопису – http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/index.
2016-2020 рр. – відповідальний секретар періодичного друкованого наукового фахового видання «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини» (політичні науки).
2016-2019 рр. – член науково-методичної комісії з соціальних наук та журналістики (галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки, підкомісія 052 – Політологія) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.
З 2017 р. головний редактор видання «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ВНУ імені Лесі Українки, 052 Політологія; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 292 Міжнародні економічні відносини), Режим доступу до часопису – https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint З 2018 р. член наукової ради часопису «Annales Universitatis Pedagogice Cracoviensis. Studia de Securitate (Польща, м.Краків). Режим доступу до часопису – https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/redakcja/
З 2021 р. член редакційної колегії академічного рецензованого журналу «Зовнішні справи» (м.Київ). Режим доступу до часопису – https://uaforeignaffairs.com/uk

ГРАНТОВА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

• 2004 р. м.Яремче–Проект «Виборча школа: вивчив сам – навчи іншого» (особливості правового регулювання виборів президента України); організатор ЛМГО «Інститут політичних технологій»,
• 2008 р., м. Луцьк – семінар-тренінг «Робота журналістів з офіційними джерелами» в рамках проекту «Доступ до джерел офіційної інформації – місцевим журналістам та редакціям місцевих ЗМІ України»,
• 2008 р., м. Луцьк – семінар «НАТО стає ближчим» у рамках проекту «Навчально-методичне забезпечення вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної України у вищих навчальних закладах»,
• 2009 р., м. Луцьк – обговорення на тему «Гендерні особливості політичної реклами та PR» у дискусійному клубі «Стереотипні образи чоловіків і жінок у рекламі», що організували Регіональне представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, ВГО «Жіночий консорціум України», ВОГО «Гендерний центр»,
• 2010–2012 рр. м. Луцьк – науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Волинського національного університету імені Лесі Українки «Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору» (протокол № 1 від 28 серпня 2010 р.),
• 2011–2013 рр. м. Луцьк – індивідуальна наукова тема «Політико-системний вимір інформаційної демократії» (номер держреєстрації 0112U006512),
• 2012–2014 рр. м. Луцьк – науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Інформація та комунікація в сучасному світі» (номер державної реєстрації 0112U001779),
• 2013 р. м. Київ – науково-дослідна робота «Концептуальні засади державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства і утвердження особистості», яка виконується відповідно до цільової програми наукових досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід та потенціал взаємодії»,
• 2013–2015 рр. м. Луцьк – держбюджетне фундаментальне дослідження «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України» (номер держреєстрації 0113U002221), яке відповідає вимогам наукової проблематики пріоритетного напряму розвитку науки і техніки на період до 2020 року, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а саме фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
• грудень 2017 р. - травень 2018 р. дослідження за темою «Problems of Information Space Protection and National Information Security in the Conditions of the Information Democracy» в рамках виконання завдання дослідження з глобалізації та європейської інтеграції (PB / SH / IS.VI Cultural and social changes in the countries of Central Europe in the context of globalization and European integration) (Жешув Польща)
• 2018-2019 рр. НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. № 695«Про фінансування спільних українсько-польських науково-дослідних проектів у 2018 р.» (співвиконавець відділ політології Інституту наук про безпеку Краківського педагогічного університету ім. Національної освітньої комісії). (номер держреєстрації 0119U001621)
• 2019 р. дослідження «Energy security as a guarantee of Ukraine's independence» за програмою 671/P-DUN/2018 Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща
• 2022-2025 рр. - міжнародний грантовий проект "Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне, виконавець

СТАЖУВАННЯ:

- в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, курс «Фахова підготовка студентів за допомогою політичного моделювання та ділових ігор» (80 годин) (м. Київ, 19–30 березня 2012 р.);
- у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Семінар-тренінг «Технологія розробки тесту для вимірювання навчальних компетентностей слухачів» (24 години) (29–30 травня 2013 р., м. Луцьк);
- науковий семінар для підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівня акредитації «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (54 години) (5–9 вересня 2013 р., м. Луцьк-Люблін);
- у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Семінар «Запровадження сучасних методів навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації» (15–16 вересня 2015 року, м.Луцьк);
- викладач та слухач Міжнародної короткострокової сертифікованої програми «Businessleadership», організована Українською соціальною академією (м. Київ), Університетом Анджелікум (м. Рим, Італія) та СНУ імені Лесі Українки (23-31 травня 2016 р., Луцьк);
- лютий 2017 р. – «Школа е-урядування» у рамках швейцарсько-української програми “Електронне урядування задля підзвітності влади і участі громади” (“EGAP”). Проект Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
- 01.12.2017 р. – 31.05.2018 р. Стажування в Інституті політичних наук, соціологічно-історичний факультету Жешувського yніверситету, Республіка Польща (Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego);
- березень – листопад 2018 р., Семінар «Дистанційне навчання засобами Microsoft Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
- жовтень-грудень 2020 р. - онлайн-навчання з медіаграмотності для викладачів ЗВО та ІППО проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», виконує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України й Академією української преси.
- 25-30 липня 2022 р. – тренінг «Україна – кандидат до вступу в ЄС: нові виклики та можливості», Центр досконалості Жана Моне Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (60 годин).
- cерпень 2022 р. – «Електронне навчання: організація навчального процесу (електронний курс навчальної дисципліни)» (30 год.), Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Автор близько 200 публікацій, у тому числі навчальні посібники з грифом МОН України, монографії, навчальні-методичні праці, структурні частини у навчально-методичних посібниках, колективних монографіях та словниках-довідниках, публікації у фахових виданнях, статі у збірниках, тези доповідей з питань інформаційної безпеки, гібридних війн, інформаційної демократії, використання ІКТ в освітньому процесі, інформаційного забезпечення діяльності органів влади та місцевого самоврядування.

ВИБРАНІ ПРАЦІ:

Індивідуальні монографії:

1. Засоби масової комунікації та імідж влади: регіональний аспект. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2010. 244 с.
2. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 400 с.

Структурні частини в колективних монографіях 2012-2022:

3. Моделі політичної комунікації європейського інформаційного простору. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору: кол. моногр. / за заг. ред. Є. Б. Тихомирової. Луцьк: ВМА «Терен», 2012. С. 91–112.
4. Місце теорії інформаційної демократії в сучасному європейському інфопросторі. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору: кол. моногр. / за заг. ред. Є. Б. Тихомирової. Луцьк: ВМА «Терен», 2012. С. 113–152.
5. Демократизація інформаційного простору Волині. Волинь. Громадський рух: 20 років: громадський бюлетень / В. І. Бортніков, М. Г. Тиский, А. М. Митко, В. В. Троценко, М. І. Іванюк та ін.; головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Волинської обласної державної адміністрації. К.: Волиньполіграф, 2011. C. 59-76.
6. Демократизація інформаційного простору Волині. Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.): кол. моногр. / В. І. Бортніков, Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха та ін. ; за ред. В. І. Бортнікова. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. С. 296–317.
7. Інформація і знання як ресурс нетократії в країнах Європейського Союзу. Integracjaeuropejska: doświadczeniePolski i Ukrainy Європейська інтеграція: досвід Польщі та України: кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. Луцьк; Люблін: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. С. 637–642.
8. Розвиток інформаційної демократії в Україні. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса HAH України, 2013. С. 212–243.
9. «Мягкая сила» как проявление информационной демократии в постсоветском пространстве. Интеграционные проекты на постсоветском пространстве: кол. моногр. / Н. Ф. Ржевская, Н. М. Сирота, А. О. Сошников и др.; под общ. ред. В. И. Пащенко. Днепропетровск: ООО «Инновация», 2014. С. 29–38.
10. Концепт транскордонного співробітництва. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: теоретичні аспекти: кол. моногр. // наук. ред. Є. Б. Тихомирова; за заг. ред. Митко А.М. Луцьк: Вежа-друк, 2013. С. 8-35.
11. Угорщина й Україна: інформаційні паралелі транскордонного співробітництва. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: практичні аспекти: кол. моногр. / Є. Б. Тихомирова, Н. П. Карпчук, Б. М. Юськів та ін.; за заг. ред. А. М. Митко. Луцьк: Вежа-друк, 2014. авторські С. 110–129.
12. Методичні та організаційні аспекти роботи із засобами масової комунікації. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: методичні аспекти: кол. моногр. / Б. М. Юськів, Н. П. Карпчук, Є. Б. Тихомирова та ін.; наук. ред. Є. Б. Тихомирова; за заг. ред. А. М. Митко. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 8-46.
13. The Global Nature of Media and Information Democracy. Media and globalization. Different Cultures, Societies, PoliticalSystems / Ed. Ilona Biernacka-Ligięza. Lublin: Maria Curie-Skłodowska UniversityPress, 2015. Р. 45-56.
14. Problems of Information Space Protection and National Information Security. International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph/еd. by A. Mytko. Lutsk: MPBP “Hordon”, 2018. Р. 133-145.
15. Польсько-українське прикордоння: співробітництво, інститути, проекти, програми. Кейс для єврорегіонів «Карпати» та «Буг». Становлення та розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи: колективна монографія / за ред. І. І. Іваненка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. C.186-219

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз:

16. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці кадрів для інформаційно-аналітичної та політичної сфер Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 65(3). С. 291-303. Web of Science (ESCI)
17. Info-analytic support for ukrainian-polish cross-border cooperation: a case study of euro-regions / Shuliak А., Vozniuk Eu.V., Patlashinska I. V., Shuliak N. Codrul Cosminului. Issue 2, (Vol. 26). 2020, P. 431-454, DOI: https://doi.org/10.4316/CC.2020.02.007. Scopus, Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, EBSCO, Directory of Open ,Access Journals, Index Copernicus International
18. Use of "the other / alien" image in the strategic communications of the Russian Federation during the russian-ukrainian confrontation (2014-2021) / Shuliak А., Kunytskyy M., Konstankevych I. Przegląd Strategiczny. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, 2021. Issue 14. P. 195-210. Scopus
19. Security of Sustainable Development in the Post-Pandemic Crisis on the Basis of an Inclusive Circular Econom / Pavlikha N., Shuliak А., Skorokhod I., Tsymbaliuk I.. VIII International Scientific Conference on Determinants of Regional Development, Pila, 21-22 October 2021.Web of Science

Статті у фахових виданнях України за 2018-2022:

20. Переваги та загрози використання сервісу «академічна хмара» у навчальній діяльності вищих навчальних закладів. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. №1 (3). С.60-66.
21. До питання про визначення поняття «люстрація» / Митко А., Морозов Б. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. №1 (3). С.103-107.
22. Пропаганда й маніпуляції в інформаційній сфері / Митко А., Канарська А. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. № 1 (374). С.59-64. (Серія «Міжнародні відносини»).
23. Інформаційна безпека в контексті введення інституту інформаційного комісара (омбудсмена) в Україні / Митко А.М., Кольцова І.І. Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: збірка наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. Том 6. С. 142-152.
24. Інформаційний тероризм як інструмент впливу на інформаційний конформізм в глобальному середовищі / Митко А.М., Кольцова І.І. Політичне життя. №2. 2018. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 135-139. Index Copernicus.
25. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах (Рец.: Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. К.: Вадекс, 2019. 442 с.
(Серія «Комунікації ХХІ століття»). Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. №1 (5). С.144-145. Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, BASE
26. Retrospective of information democracy in the political and information space of Ukraine (1991-2018). Історико-політичні проблеми сучасного світу, n. 40, p. 196-206, 2019, DOI: 10.31861/mhpi2019.40 Index Copernicus
27. Медіатехнології під час моделювання образу «іншого» в ідеології «руского міра». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. № 2 (406). С.105-114. (Серія «Міжнародні відносини»).
28. Налагодження культурних мостів Британською Радою в Україні в рамках політики ЄС «Східне партнерство». Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. №2 (8). С. Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, BASE
29. Тенденції міграційних процесів як чинника підвищення конфліктогенності. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. №1(9). С. 333-344 DOI 10.29038/2524-2679-2021-01-333-344. Індексується в Index Copernicus, ERIH PLUS, DOAJ, BASE.
30. Політизація ісламу як соціально-політична загроза світу. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2022, №1 (12). С. 149-157. (Павліха Н., Ярош Я..)
31. Публічна дипломатія задля безпеки сталого розвитку. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Луцьк: Вежа-Друк, 2022, №2 (13). С. 162-175 (Павліха Н.)

Публікації в іноземних та міжнародних наукових виданнях 2018-2022:

32. Problems of protecting the information space and national information security. UR Journal of Humanities and Social Sciences. №2(7). Rzeszow, 2018. Р. 85-96.
33. Energy security as a guarantee of Ukraine's independence / Shuliak А., Shuliak N. The Copernicus Journal of Political Studies. № 1. 2019. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Р. 85-98. DOI: 10.12775/CJPS.2019.005 Arianta, Bazhum, IndexCopernicus, Pol-index, PBN.
34. Using public diplomacy for creating international peace and security on the example of Poland and Sweden / Shuliak А., Zajęcki R., Fesyk O. Torun International Studies. Vol 1, No 13, 2020, р.165-175, DOI: 10.12775/TIS.2020.012 Inde xCopernicus, CEJSH, BazHum, SHERPA/RoMEO, ERIH PLUS, DOAJ, BAZEKON, CEEOL, Electronic Journals Library, CiteFactor, MIAR
35. Praktyki wdrażania i wsparcia polityki bezpieczeństwa informacyjnego / Shuliak А., Shuliak N. Inskrypcje. Półrocznik, R. VIII, z. 2 (15), Siedlce, 2020. pp. 151-164; DOI 10.32017/ip2020.2.12 Index Copernicus
36. Institutional support for ukrainian-polish cross-border cooperation within the framework of euro-regions "Carpathian" and "Bug" / Shuliak А., Shuliak N. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne [Central European political studies]. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, #2, 2021, р.79-98. Індексується в CEEOL; DOAJ; Index Copernicus; CEJSH. DOI: 10.14746/ssp.2021.2.5

Навчальні та навчально-методичні видання 2018-2022:

37. Глосарій: навчальний енциклопедичний словник-довідник з питань інформаційної безпеки / за заг. редакцією д. політ. н., проф. А.М.Шуляк., 2019. 580 с. С.52-54, 60-61, 108-109, 130-133, 144-148, 153-156, 226-229, 270-171, 309-317, 369-372, 376-378,448-456, 481-483, 512-514, 529-533, 536-538
38. Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Т.1. Kraków: AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2019. р. 277-280, 391-392, 612-615
39. Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Т.2. Kraków: AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2019. р. 371-374
40. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: навч. посіб. / Антоніна Миколаївна Шуляк; 2-е вид., перероб. і доп. Луцьк: Вежа-друк, 2020. 274 с. Затверджено вченої радою СНУ ім. Лесі Українки від 28.11.2019 р.
41. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене укладач В. М. Піча, наук. редакція Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ –2000, 2020. 516 с.
42. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: «Новий Світ–2000», 2020. С. 56-57, 138, 157, 186, 215-216, 236, 365-366
43. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч.-метод. комп. для студ. підготовки бакалавра галузі знань 29 Міжнародні відносини, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітніх програм «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація та суспільні комунікації» / А. М. Шуляк, Н.О. Шуляк. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 52 с.
44. Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн та регіонів: Навч.-метод. комп. для студентів підготовки бакалавра галузі знань 29 Міжнародні відносини, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітніх програм «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація та суспільні комунікації» / А. М. Шуляк, Т.А. Єлова. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 25 с.
45. Педагогічна практика: Метод. реком. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Міжнародні відносини і стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Антоніна Миколаївна Шуляк. ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 23 с.
46. Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку: Навч.-метод. комп. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Міжнародні відносини і стратегічні комунікації України та ЄС» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / А. М. Шуляк. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2022. 18 с.

Авторські свідоцтва

47. Науковий твір «Інформаційна демократія: реалії та виклики часу» (свідоцтво № 61531 від 03.09.2015 р.)
48. Науковий твір «Колективна монографія «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: практичні аспекти» (свідоцтво № 61617 від 11.09.2015 р.) (Тихомирова Є.Б., Карпчук Н.П., Юськів Б.М. й ін.)
49.Науковий твір «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» (свідоцтво № від 2021 р.)
50. Науковий твір «Глосарій: навчальний енциклопедичний словник-довідник з питань інформаційної безпеки» (свідоцтво № 11016 від 2021 р.)
51. Науковий твір «Колективна монографія «International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy» (свідоцтво № 10885 від 2021 р.

Контакти:

е-mail: antonina.mytko@vnu.edu.ua 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, aуд А-208.

Посилання:

  1. Волинський національний університет імені Лесі Українки
  2. Факультет міжнародних відносин