Хімії, екології та фармації

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
(Перенаправлено з Хімічний факультет)
Перейти до: навігація, пошук

Про факультет:

1993

Історія:

Розвиток хімічної науки та освіти на Волині розпочався у 1993 році, коли після реорганізації природничо-географічного та фізико-математичного факультетів було створено хімічний факультет, деканом якого було призначено кандидата біологічних наук Демчука Володимира Васильовича. Спочатку на факультеті функціонувало 2 кафедри – неорганічної і фізичної хімії та органічної і аналітичної хімії. Так у Лесиному виші розпочалася підготовка студентів за спеціальністю «Хімія».

Протягом 2001-2010 років факультет у своєму складі мав 5 кафедр: загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії, органічної та біологічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

З вересня 2010 року навчальний процес забезпечувало 4 кафедри – неорганічної та фізичної хімії, аналітичної хімії та екотехнологій, органічної та біоорганічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

Протягом цих років випускники факультету мали можливість отримати диплом за спеціальностями «Хімія» та «Екологія».

У 2013 році було ліцензовано спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», а з 2016 року зарахування абітурієнтів відбувається на навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)». У 2018 році ліцензовано п’яту нову спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація».

У зв’язку з розширенням кількості ліцензованих спеціальностей у вересні 2019 року хімічний факультет було перейменовано на факультет хімії, екології та фармації та проведено реорганізацію кафедр. На даний час навчальний процес на факультеті забезпечують 3 кафедри – хімії та технологій, органічної хімії та фармації, екології та охорони навколишнього середовища.

Своїм розвитком факультет завдячує деканам:

1993-2011 роки – к.б.н., доц. Демчук Володимир Васильович

2010-2011 роки – к.х.н., проф. Кормош Жолт Олександрович

2013-2018 роки – к.х.н., доц. Парасюк Олег Васильович

з 2019 року – к.х.н., доц. Марушко Лариса Петрівна

Керівництво

Декан:

* кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна.профіль scholar google

Заступники декана:

Декан факультету хімії, екології та фармації – кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна

Заступник декана з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент Караїм Ольга Анатоліївна

Заступник декана з виховної роботи – кандидат хімічних наук Салієва Леся Миколаївна

Куратор наукової роботи викладачів та студентів – кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрченко Оксана Миколаївна

Відповідальна за програму "Подвійний диплом" – кандидат географічних наук, доцент Боярин Марія Володимирівна

Методист – Климук Тамара Леонідівна

Кафедри:

Кафедра хімії та технологій

Кафедра органічної хімії та фармації

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Професорсько-викладацький склад:

Навчальний процес на факультеті забезпечують 2 доктори наук професори;

 • 1 доктор наук, доцент;
 • 22 кандидати наук, доценти;
 • 8 кандидатів наук, старших викладачів;
 • 3 старших викладачі без наукового ступеня.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності:

 • - одержання та властивості нових тетрарних халькогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики;
 • - нові оптичні та електрохімічні сенсори для визначення деяких біологічно-активних речовин у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах;
 • - нові сполуки, матеріали та оптичні і електроаналітичні сенсори на їх основі;
 • - високоефективна рідинна та тонкошарова хроматографія в аналізі об’єктів довкілля та харчових продуктів;
 • - синтез нових гетероциклічних сполук методами електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації;
 • - синтез складних оксидів та халькогенідів з органічних речовин і дослідження їх властивостей;
 • - виділення біологічно-активних сполук з рослинної сировини та встановлення їх будови;
 • - ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно змінених систем;
 • - екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині.

Відомі випускники:

 • Дацюк Андрій Михайлович, кандидат хімічних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 • Романюк Ярослав Євгенійович, PhD in Chemistry, лідер групи «Фотоелементи» лабораторії тонких плівок і фотовольтаїки, Еmpa (Швейцарські федеральні лабораторії матеріалознавства та технологій), Швейцарія.
 • Шемет Василина Ярославівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування, Луцький національний технічний університет.
 • Гресь Олена Віталіївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу полімерних композитів, Інститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України.
 • Гуч Михайло Романович, кандидат хімічних наук, співробітник Umicore Precious Metals, Канада.
 • Маркітан Ольга Вікторівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу хімічного дизайну поверхні кремнеземів, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 • Бентя Антон Валентинович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 • Білоусов Олександр Володимирович, PhD in Chemistry, науковий співробітник міждисциплінарної дослідницької групи FiCMA-FiCNA (Física i Cristallografia de Materials i Nanomaterials) and EMaS (Enginyeria de materials i micro/nanosistemes), Universitat Rovira i Virgili, Іспанія.

Матеріально-технічна база:

Контакти деканату:

адреса, телефон, електронна адреса:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 8-й поверх),
(0332)249972,
chemical@eenu.edu.ua