Хімії та екології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Розвиток хімічної науки та освіти на Волині розпочався у 1993 році, коли після реорганізації природничо-географічного та фізико-математичного факультетів було створено хімічний факультет, деканом якого було призначено кандидата біологічних наук Демчука Володимира Васильовича. Спочатку на факультеті функціонувало 2 кафедри – неорганічної і фізичної хімії та органічної і аналітичної хімії. Так у Лесиному виші розпочалася підготовка студентів за спеціальністю «Хімія».

Протягом 2001-2010 років факультет у своєму складі мав 5 кафедр: загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії, органічної та біологічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

З вересня 2010 року навчальний процес забезпечувало 4 кафедри – неорганічної та фізичної хімії, аналітичної хімії та екотехнологій, органічної та біоорганічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

Протягом цих років випускники факультету мали можливість отримати диплом за спеціальностями «Хімія» та «Екологія».

У 2013 році було ліцензовано спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», а з 2016 року зарахування абітурієнтів відбувається на навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)». У 2018 році ліцензовано п’яту нову спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація».

У зв’язку з розширенням кількості ліцензованих спеціальностей у вересні 2019 року хімічний факультет було перейменовано на факультет хімії, екології та фармації та проведено реорганізацію кафедр. На даний час навчальний процес на факультеті забезпечують 3 кафедри – хімії та технологій, органічної хімії та фармації, екології та охорони навколишнього середовища.

Своїм розвитком факультет завдячує деканам:

 1. 1993-2011 роки – к.б.н., доц. Демчук Володимир Васильович
 2. 2010-2011 роки – к.х.н., проф. Кормош Жолт Олександрович
 3. 2013-2018 роки – к.х.н., доц. Парасюк Олег Васильович
 4. з 2019 року – к.х.н., доц. Марушко Лариса Петрівна

Навчальна робота:
Навчальний процес на факультеті забезпечують два доктори наук, професори; три кандидати наук, професори; дев'ятнадцять кандидатів наук, доцентів; три кандидати наук без вченого звання.
На факультеті для навчання студентів є лекційні аудиторії, комп’ютерний клас, науково-дослідні лабораторії. Створено умови для науково-дослідної роботи: працює студентське наукове товариство, студенти беруть участь в українських, міжнародних наукових конференціях.
Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за такими освітніми програмами:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Середня освіта. Хімія
Екологія
Хімія
Хімічні технології та інженерія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Екологія
Заповідна справа
Хімія
Фармація
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:
Хімія

Студенти факультету мають можливість отримати освіту за програмою подвійного диплому (Україна-Польща): студенти спеціальності 101 «Екологія» можуть здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Біотехнологія», а студенти спеціальності 102 «Хімія» мають можливість здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціалізацією «Хімія ліків» в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

Наукова діяльність:
Наукові дослідження на кафедрах факультету проводяться за такими основними напрямками:
Одержання та властивості нових тетрарних халько- та галогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики.
Електрохімічний синтез та дослідження мікро- та нанохалькогенідів.
Ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно змінених систем.
Екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині.
Кристалохімія халькогенідів РЗМ.
Пошук нових матеріалів для альтернативних джерел енергії.
Оптичні та електрохімічні сенсори для визначення біологічно-активних та токсичних речовин.
Синтез та структурна модифікація нових гетероциклічних сполук на основі тіобензімідазолу, 6‑метилурацилу, 2‑тіогідантоїну, імідазо[2,1‑b]тіазолу, 4‑тіазолідонів та дослідження їх біологічної активності
Синтез та модифікація ксантенових барвників, дослідження їх властивостей.
Екстракція біологічно активних речовин з насіння рослин родини Apiaceae, з лікарських рослин родини Asteraceae та родини Ericaceae, а також дослідження їх антиокиснюючої дії в жирових системах.
Пошук нових природних джерел для отримання хітозану та дослідження його властивостей.

Науковці факультету отримали ряд державних нагород (Премія Кабінету Міністрів для молодих вчених, Грант Президента України для молодих вчених). Співробітники факультету беруть участь у виконанні наукових держбюджетних тем та грантів.

На факультеті працює 6 студентських наукових гуртків та проблемних груп. Факультет тісно співпрацює з Волинського обласною Малою академією наук. Результатами такої співпраці є призові місця учнів секцій «Хімія», «Екологія», «Лісознавство», «Охорона довкілля та раціональне природокористування» на Обласних та Всеукраїнських конкурсах-захистах наукових робіт учнів.

Міжнародна діяльність:

Факультет плідно співпрацює з навчальними та науковими установами України, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Франції, та інших країн, з якими викладачі, аспіранти та співробітники факультету проводять спільні наукові дослідження.

Факультет співпрацює з багатьма міжнародними установами:
Інститутом Низьких Температур і Структурних Досліджень імені В. Тшебятовського Польської Академії Наук (м. Вроцлав, Республіка Польща),
Швейцарською Лабораторією тонких плівок і фотовольтаїки (м. Дюбендорф, Швейцарія),
Академією імені Яна Длугоша (м. Ченхостова, Республіка Польща),
Університетом м. Марбург (Німеччина),
Університетом м. Ватерлоо (Канада),
Шанхайським Інститутом Кераміки Академії Наук Китаю (м. Шанхай, Китай),
Кафедрою аналітичної хімії факультету природничих наук університету імені П. Й. Шафарика м. Кошіце Словацької республіки,
Кафедрою хімії Ніредьгазської Вищої Школи Угорської республіки,
Саарландським університетом, Саарбрюккен, Німеччина (кафедра біоорганічної хімії),
Люблінським медичним університетом, Польща (кафедра органічної хімії),
Інститутом оптоелектроніки та вимірювальних систем, Електротехнічний факультет, Ченстоховський технологічний університет,
Науково-дослідним центром бездротових та фотонічних мереж, інженерний факультет, Universiti Putra, Малайзія,
Laboratoire de Recherche en Nanosciences (LRN), Реймс, Франція,
Department of Physics and Astronomy, College of Science, King Saud University, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія,
Zapadoceska univerzita, Плзень, Чехія.

Результатом такої співпраці є спільно проведені дослідження, публікації статей, отримання патентів, виконання держбюджетних тем і наукових грантів, стажування викладачів та співробітників.

Також укладено Угоду з Університетом гуманітарно-природничим імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) про співпрацю щодо спільного навчання студентів факультету за програмою подвійного диплому: студенти спеціальності 101 «Екологія» можуть здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю «Біотехнологія», а студенти спеціальності 102 «Хімія» мають можливість здобути освітній ступінь «Бакалавр» за спеціалізацією «Хімія ліків» у польському університеті.

Академічна мобільність:

У жовтні 2020 року підписано міжінститутську угоду між Університетом Лесі Українки та Саарландським університетом (м. Саарбюккен, Німеччина), щодо академічної мобільності в рамках програми Еразмус +.
Термін співпраці 2020-2023 р. Програма діє для студентів і викладачів кафедри органічної хімії та фармації.
Координатор від кафедри: Наталія Сливка.

Студентське самоврядування та дозвілля:
Важливу роль у житті факультету відіграє студентське самоврядування, діяльність якого спрямована на відстоювання прав та інтересів студентів, виховання їх лідерських якостей, організацію дозвілля.

Основні завдання студентського самоврядування:
забезпечення захисту прав, інтересів студентів факультету;
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
залучення студентів до участі в спортивно-масовій роботі, конкурсах, позаурочних заходах;
сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
співробітництво з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

Працевлаштування випускників
спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)»: основна (базова) середня школа та заклади позашкільної освіти учнівської молоді;
спеціальності 101 «Екологія»: професійна діяльність у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
спеціальності 102 «Хімія»: професійна діяльність в галузі хімії, хімічних досліджень; хімічного аналізу, контролю та синтезу; хімічних, фармацевтичних, нафто-газових, харчових та агрохімічних технологій; біотехнологій; хімічної екології та контролю оточуючого середовища, криміналістики;
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»: професійна діяльність, яка спрямована на розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, пов’язаних з розробкою, виробництвом, дослідженням та/або сертифікацією хімічних речовин, матеріалів та виробів на їх основі а також відповідних технологічних процесів;
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: професійна діяльність, що включає консультативно-комунікативні, організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські (управлінські), дослідницькі функції, визначення безпечності, ефективності та економічності фармакотерапії, потреби в лікарських засобах та інших товарах аптечного асортименту, організацію їх постачання; забезпечення сучасної технології розробки та виготовлення ліків за рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я; приймання, зберігання та реалізація лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків; здійснення фармацевтичної опіки; проведення рекламно-інформаційної роботи, дотримання принципів фармацевтичної етики та деонтології, постійне підвищення професійного рівня.

АДМІНІСТРАЦІЯ

Декан факультету хімії, екології та фармації – кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна
Заступник декана з навчальної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Кадикало Елла Максимівна
Заступник декана з виховної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Корольчук Світлана Іванівна
Заступник декана з міжнародної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Сливка Наталія Юріївна
Куратор наукової роботи викладачів та студентів – кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрченко Оксана Миколаївна
Відповідальні за програму "Подвійний диплом" – кандидат географічних наук, доцент Боярин Марія Володимирівна та старший викладач Цьось Оксана Олександрівна
Методист – Климук Тамара Леонідівна

КАФЕДРИ

Кафедра хімії та технологій

Кафедра органічної та фармацевтичної хімії

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

 1. Романюк Ярослав Євгенійович, PhD in Chemistry, лідер групи «Фотоелементи» лабораторії тонких плівок і фотовольтаїки, Еmpa (Швейцарські федеральні лабораторії матеріалознавства та технологій), Швейцарія.
 2. Білоусов Олександр Володимирович, PhD in Chemistry, Uppsala University, Уппсала, Швеція.
 3. Гунька Ірина Петрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділення фізики магнітних явищ, Інститут експериментальнох фізики Словацької академії наук, Кошице, Словацька республіка.
 4. Гуч Михайло Романович, кандидат хімічних наук, співробітник Umicore Precious Metals, Канада.
 5. Дацюк Андрій Михайлович, кандидат хімічних наук, учений секретар, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 6. Маркітан Ольга Вікторівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу хімічного дизайну поверхні кремнезему, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 7. Філоненко Оксана В’ячеславівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 8. Гресь Олена Віталіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу полімерних композитів, Інститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України.
 9. Бентя Антон Валентинович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 10. Ткачук Віктор Миколайович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 11. Літвінчук Марія Богданівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 12. Шлапа Юлія Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії твердого тіла, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.


КОНТАКТИ

Адреса: 43005, м. Луцьк, вулиця Потапова, 9, каб. С-814
Телефон: +38(0332)249972
Електронна пошта: chemical@vnu.edu.ua