Хімії, екології та фармації

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Про факультет:

1993

Історія:

Свою історію хімічний факультет розпочинає після реорганізації природничо-географічного та фізико-математичного факультетів. Саме тоді було організовано дві кафедри: неорганічної і фізичної хімії та органічної і аналітичної хімії.

В 2001–2010 роках на хімічному факультеті функціонує вже п’ять кафедр: загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії, органічної та біологічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища. В червні 2010 року проведено реорганізацію хімічних кафедр факультету і створено три нових кафедри: неорганічної та фізичної хімії, аналітичної хімії та екотехнологій, органічної хімії та фармації.

Нині до складу факультету входять чотири кафедри: неорганічної та фізичної хімії, аналітичної хімії та екотехнологій, органічної та біоорганічної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

Від початку заснування факультету і до 2011 року деканом факультету був кандидат біологічних наук, доцент Демчук Володимир Васильович, 2010 - 2011 роках - кандидат хімічних наук, професор Кормош Жолт Олександрович

У 2013 р. факультет відзначав 20 річчя з дня заснування.

Керівництво

В. о. декана:

* кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна.профіль scholar google

Заступники декана:

 • Заступник декана з навчальної роботи – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник держбютжетної теми Цісар Оксана Володимирівна.
 • Заступник декана з наукової роботи – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Юрченко Оксана Миколаївна.
 • Заступник декана з виховної роботи – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Жданюк Богдан Степанович.профіль scholar.google

Кафедри:

Кафедра хімії та технологій

Кафедра органічної хімії та фармації

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Професорсько-викладацький склад:

Навчальний процес на факультеті забезпечують 2 доктори наук професори;

 • 1 доктор наук, доцент;
 • 22 кандидати наук, доценти;
 • 8 кандидатів наук, старших викладачів;
 • 3 старших викладачі без наукового ступеня.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності:

 • - одержання та властивості нових тетрарних халькогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики;
 • - нові оптичні та електрохімічні сенсори для визначення деяких біологічно-активних речовин у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах;
 • - нові сполуки, матеріали та оптичні і електроаналітичні сенсори на їх основі;
 • - високоефективна рідинна та тонкошарова хроматографія в аналізі об’єктів довкілля та харчових продуктів;
 • - синтез нових гетероциклічних сполук методами електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації;
 • - синтез складних оксидів та халькогенідів з органічних речовин і дослідження їх властивостей;
 • - виділення біологічно-активних сполук з рослинної сировини та встановлення їх будови;
 • - ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно змінених систем;
 • - екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині.

Відомі випускники:

 • Дацюк Андрій Михайлович, кандидат хімічних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 • Романюк Ярослав Євгенійович, PhD in Chemistry, лідер групи «Фотоелементи» лабораторії тонких плівок і фотовольтаїки, Еmpa (Швейцарські федеральні лабораторії матеріалознавства та технологій), Швейцарія.
 • Шемет Василина Ярославівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування, Луцький національний технічний університет.
 • Гресь Олена Віталіївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу полімерних композитів, Інститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України.
 • Гуч Михайло Романович, кандидат хімічних наук, співробітник Umicore Precious Metals, Канада.
 • Маркітан Ольга Вікторівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу хімічного дизайну поверхні кремнеземів, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
 • Бентя Антон Валентинович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, Інститут органічної хімії НАН України.
 • Білоусов Олександр Володимирович, PhD in Chemistry, науковий співробітник міждисциплінарної дослідницької групи FiCMA-FiCNA (Física i Cristallografia de Materials i Nanomaterials) and EMaS (Enginyeria de materials i micro/nanosistemes), Universitat Rovira i Virgili, Іспанія.

Матеріально-технічна база:

 • Навчально-наукові лабораторії та аудиторії,
 • лабораторія росту кристалів,
 • лабораторія рентгеноструктурного аналізу,
 • комп'ютерний клас,
 • склодувна майстерня.

Контакти деканату:

адреса, телефон, електронна адреса:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 8-й поверх),
(0332)249972,
chemical@eenu.edu.ua