Центр студій Європейського Союзу

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
121107430 2423432871292741 4465612682391441105 n.jpg

Центр створено при факультеті міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки рішенням вченої ради Університету від 30 серпня 2022 року.
Його функціонування є результатом реалізації на базі Університету грантового проєкту Кафедра Жана Моне "Студії ЄС у ВНУ імені Лесі Українки" програми Європейського Союзу Еразмус+ впродовж 2019-2022 рр.

The Center was established at the Faculty of International Relations of the Lesya Ukrainka Volyn National University by the decision of the Academic Council of the University of August 30, 2022.
Its functioning is the result of the implementation on the basis of the University of the grant project Jean Monnet Chair "EU Studies at Lesya Ukrainka Volyn National University" of the European Union Erasmus + program during 2019-2022.

Logo support-1.jpg
Банер.jpg

Положення про Центр студій ЄС: http://surl.li/drzpq

МІСІЯ

Мета діяльності Центру студій Європейського Союзу – координація та експертна підтримка навчальної та наукової діяльності Університету у сфері європейської інтеграції.

Завдання Центру:
- розвиток міжгалузевих наукових досліджень європейських інтеграційних процесів та запровадження їх у навчальний процес;
- надання науково-експертної та консультаційної підтримки діяльності органів державного управління та самоврядування, інших установ та організацій з питань європейської інтеграції;
- запровадження у навчальний процес в Університеті дисциплін, змістових модулів та тем євроінтеграційного спрямування відповідно до норм та стандартів різних рівнів вищої освіти України;
- участь в організації та проведенні навчально-освітніх та наукових заходів (курсів, тренінгів, конференцій, стажувань, конкурсів, презентацій тощо) з євроінтеграційної тематики;
- просвітницька діяльність та поширення відомостей про перспективи євроінтеграції України;
- співпраця із освітніми та науковими програмами Європейського Союзу, зокрема, з програмою Еразмус+ напряму Жана Моне;
- підтримка розробки та втілення перспективних проектів у всіх галузях знань, спрямованих на реалізацію європейського вектору розвитку України;
- участь у науково-дослідних, освітніх, культурних і благодійних програмах та заходах, спрямованих на підтримку європейської інтеграції України.

КАДРОВИЙ СКЛАД

До складу працівників Центру входить його керівник, науково-педагогічні та інші працівники, аспіранти, студенти Університету.
Працівники Центру залучаються до його роботи на умовах авторських чи трудових договорів або на волонтерських засадах.

Бояр Андрій Олексійович - професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами ВНУ імені Лесі Українки;
Карпчук Наталія Петрівна – професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу ВНУ імені Лесі Українки;
Федонюк Сергій Валентинович – кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу ВНУ імені Лесі Українки;
Романюк Наталія Іванівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій ВНУ імені Лесі Українки;
Скороход Ірина Святославівна – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами ВНУ імені Лесі Українки;
Кицюк Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами ВНУ імені Лесі Українки;
Кухарик Вікторія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами ВНУ імені Лесі Українки;
Панас Вікторія Володимирівна - старший лаборант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами ВНУ імені Лесі Українки;
Фіщук Іван Олександрович – магістр міжнародних економічних відносин, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами ВНУ імені Лесі Українки;
Олійник Вікторія Леонтіївна – студентка факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

- Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція та транскордонне співробітництво", м. Луцьк, 14 жовтня 2022 р.;

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Збірник матеріалів конференції - https://drive.google.com/file/d/1jA9Oousfrii3BiOEBbR5tDVvwzmvz5mS/view?usp=share_link

- навчальний посібник "Європейський Союз";

Посібник.png

https://drive.google.com/file/d/1cC4wyra7yh1OJYxcY1fq0Lwv2GDzw62d/view?usp=sharing
- науково-популярна брошура “Угода про асоціацію між Україною та ЄС: що слід зробити для прискорення її імплементації на регіональному рівні”;
https://drive.google.com/file/d/1TEqV18DLCUyphU1CZSIKL7JsrkpwkEuJ/view?usp=sharing

- проведено дев’ять 48-годинних тренінгів «Європейська інтеграція України» для вчителів середніх шкіл, молодих вчених і держслужбовців;
підвищено кваліфікацію 67 вчителів, 123 молодих викладачів і науковців та 179 державних службовців різних регіонів України;

P1170798.jpg
Тренінг - вчителі.jpg
Сертифікати.jpg

- розроблено та впроваджено до начального плану магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 2 нові відкриті факультативні курси «Європейський Союз: місія та організація» і «Фінанси ЄС».

ГРАНТОВА ПІДТРИМКА

2022–2025 рр. - Проєкт Програми Еразмус+ Європейського Союзу «Центр досконалості Жана Моне «Волинський центр європейських студій: зелене та безпечне сусідство»» https://jmcoevces.wordpress.com/]

2019–2022 рр. - Проєкт Програми Еразмус+ Європейського Союзу «Кафедра Жана Моне «Студії ЄС у ВНУ імені Лесі Українки»» https://eenujeanmonnet.wordpress.com/

ВИБРАНІ ПРАЦІ

1) Європейський Союз: навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ : ФОП Маслаков, 2020. 600 с. https://drive.google.com/file/d/1cC4wyra7yh1OJYxcY1fq0Lwv2GDzw62d/view?usp=sharing

2) Бояр А. О. Вплив Європейського Союзу на формування системи конкурентного регулювання в Україні. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2021. № 1(9). С. 345–358. https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/195

3) Бояр А. Новітні імперативи трансформації бюджетної системи ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки, 2022. № 2. C. 107–123. http://zt.knute.edu.ua/files/2022/02(121)/11.pdf

4) Романюк Н. Перспективи членства України в ЄС в контексті російської агресії. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2022. № 3 (14). С. 43–59.

5) Федонюк С. В. Політика ЄС в аспекті основних глобальних концепцій інформаційної (кібер) безпеки. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2021. № 3(11). С. 345–358. DOI: https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-03-144-168

6) Чужиков В. І., Чужиков А. В. Конгломерація медійного бізнесу в ЄС. Інвестиціі: практика та досвід, 2022. № 3. С. 13–18. http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2022/4.pdf

7) Юськів Б., Карпчук Н. Чинники мультилінгвізму держав-членів Європейського Союзу. Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. Т. 43. С. 136-145. https://doi.org/10.31861/mhpi2021.43.136-145

8) Karpchuk N. The Russian Federation Propaganda Narratives. Torun International Studies, 2021, No. 1 (14), pp. 19–30. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2021.002.

Контакти

м. Луцьк, просп. Волі 13, каб. 321,
телефон +38(066)2857460,
Електронна пошта: andrij.boyar@vnu.edu.ua

Посилання

  1. Проєкт Кафедра Жана Моне - [1]
  2. Проєкт Центр досконалості Жана Моне [2]
  3. Волинський національний університет імені Лесі Українки
  4. Факультет міжнародних відносин