016 Спеціальна освіта

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

ОС Бакалавр

Освітні програми

 • Освітня програма 2016 р.[[1]]
 • Освітня програма 2018 р.[[2]]
 • Освітня програма 2020 р.[[3]]

Пояснювальні записки до навчальних планів

 • Пояснювальна записка до навчального плану 2016р. [[4]]

Навчальні плани

 • Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.[[5]]
 • Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2018 р.[[6]
 • Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2020 [[7]]

Силабуси та програми навчальних дисциплін

Дисципліни, передбачені навчальним планом 2020 р.

Нормативні дисципліни:
 1. Українська мова за професійним спрямуванням. Розробник - Мацюк З.С.[[8]]
 2. Педагогіка загальна та спеціальна. Розробник -
 3. Історія загальної та спеціальної педагогіки. Розробник -
 4. Вступ до спеціальності (Спеціальна освіта). Розробник -
 5. Психологія:
 • Основи психології. Розробник Мудрак І.А.[[9]]
 • Вікова, педагогічна та спеціальна психологія. Розробник Мудрак І.А. [[10]]
Вибіркові дисципліни:

Дисципліни, передбачені навчальним планом 2018 р.

Нормативні дисципліни:
 1. Українська мова (за професійним спрямуванням). Розробник: Здіховська Т.В.[[11]]
 2. Теорія та історія корекційної педагогіки. Розробник: Кузава І.Б.
 3. Основи інклюзивної освіти. Розробник: Кузава І.Б.[[12]]
 4. Вступ до спеціальності. Розробник: Кузава І.Б. [[13]]
 5. Сучасна українська мова з практикумом. Розробник: Здіховська Т.В.[[14]]
 6. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади. Розробник: Гац Г.О.[[15]]
 7. Психологія:
 • Основи психології. Розробники: Розробник Мудрак І.А.[[16]];
 • Вікова, педагогічна та спеціальна психологія. Розробник: Мудрак І.А.[[17]]
 1. Основи науково-педагогічних досліджень. Розробник: Гац Г.О.[[18]]
 2. Педагогічні технології навчання через гру. Розробник: Мацюк З.С. [[19]]
Вибіркові дисципліни:
 1. Теорія і методика навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями. Розробник: Брушневська І.М.[[20]]

Дисципліни, передбачені навчальним планом 2016 р.

Нормативні дисципліни:
 1. Сучасна українська мова з основами культури та техніки мовлення. Розробник: Данилюк О.К.[[21]]
 2. Вступ до спеціальності. Розробник: Кузава І.Б.[[22]]
 3. Теорія та історія корекційної педагогіки. Розробник: Кузава І.Б.[[23]]
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням). Розробник: Данилюк О.К.[[24]]
 5. Психологія:
 • Основи психології. Розробники: Розробник Мудрак І.А.;[[25]]
 • Вікова, педагогічна та спеціальна психологія. Розробник: Мудрак І.А.[[26]]
 1. Спеціальна методика навчання математики з основами математики. Розробник: Остапйовська І.І.[[27]]
 2. Спеціальна методика розвитку мови і мовлення. Розробник: Брушневська І.М.[[28]]
 3. Основи музичного виховання зі спеціальними методиками. Розробник: Кузава І.Б.[[29]]
Вибіркові дисципліни:
 1. Професійна адаптація спеціального педагога. Розробник: Стасюк Л.П.[[30]]

ОС Магістр

Група забезпечення

Освітні програми

 • Освітньо-професійна програма 2019 р.[[31]]
 • Освітньо-професійна програма 2020 р.[[32]]

Навчальні плани

 • Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019 р.[[33]]
 • Навчальний план, магістр,денна форма навчання, 2020 р.[[34]]

Відгуки, рецензії та протоколи обговорення освітньо-професійних програм

Рецензії
 • ЗДО №5 "Пізнайко"[[35]]
 • КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр Луцької міської ради" [[36]]
 • ВОО УТОС[[37]]
 • Рожищенський районний ІРЦ[[38]]
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка[[39]]
Витяги з протоколів
 • засідання кафедри про необхідність розробки ОПП "Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)" та навчального плану [[40]]
 • засідання кафедри про внесення на розгляд та погодження ОПП "Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)" та навчального плану [[41]]
 • засідання Ученої ради факультету про необхідність розробки ОПП "Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)" та навчального плану[[42]]
 • засідання науково-методичної комісії факультету про погодження ОПП "Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)" та навчального плану [[43]]
 • засідання Ученої ради факультету про погодження ОПП "Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)" та навчального плану [[44]]
Зведені таблиці пропозицій та рекомендацій стейкхолдерів
 1. ОПП "Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)" Магістр 2020 р [[45]]

Силабуси та програми навчальних дисциплін

Дисципліни, передбачені навчальним планом 2019 р.

Нормативні дисципліни:
 1. Конфліктологія та девіантологія. Розробник: Кордунова Н.О.[[46]]
 2. Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання. Розробник: Хомяк М.Я.[[47]]
 3. Педагогіка вищої школи і методика навчання у ЗВО. Розробник: Остапйовський І.Є.[[48]]
 4. Організація та зміст логопедичної роботи у спеціальних закладах різного типу. Розробник: Брушневська І.М.[[49]]
 5. Сучасні тифлопедагогічні технології. Розробник:Стасюк Л.П.[[50]]
 6. Технологія проведення психолого-педагогічного консультування фахівців. Розробник:Мацюк З.С.[[51]]
 7. Сучасні сурдопедагогічні технології. Розробник: Кузава І.Б.[[52]]
 8. Організація інклюзивної освіти. Розробник: Кузава І.Б.[[53]]
 9. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю. Розробник: Сергеєва В.Ф. [[54]]
 10. Спеціальна педагогіка з методикою викладання у вищому навчальному закладі. Розробник: Кузава І.Б.[[55]]
 11. Спеціальні методики навчання математичної освітньої галузі. Розробник: Остапйовська І.І.[[56]]
 12. Спеціальні методики навчання мовно-літературної освітньої галузі. Розробник: Мацюк З.С.[[57]]
 13. Спеціальні методики навчання природознавчої освітньої галузі. Розробник: Стасюк Л.П.[[58]]
 14. Спеціальні методики навчання фізкультурної освітньої галузі. Розробник: Тучак А.М.[[59]]
Вибіркові дисципліни:
 1. Сучасні нормативні засади організації корекційної освіти. Розробник: Сергеєва В.Ф.[[60]]
 2. Методичне забезпечення корекційної освіти. Розробник: Сергеєва В.Ф.[[61]]
 3. Інноваційна діяльність організатора спеціальної освіти. Розробник: Стасюк Л.П.[[62]]
 4. Професійно-комунікативна компетентність організатора спеціальної освіти. Розробник: Стасюк Л.П.[[63]]
 5. Корекційно-реабілітаційний практикум. Розробник: Кузава І.Б. [[64]]
 6. Методика педагогічно-корекційного тренінгу. Розробник: Гац Г.О.[[65]]
 7. Організація педагогічного процесу в корекційній освіті. Розробник: Сергеєва В.Ф. [[66]]
 8. Психолого-педагогічні технології роботи з батьками дітей з порушеннями у розвитку. Розробник: Мацюк З.С.[[67]]
 9. Профорієнтаційна робота в закладах спеціальної та інклюзивної освіти. Розробник: Мацюк З.С.[[68]]
Практики:
 1. Педагогічна практика. Розробник:Стасюк Л.П [[69]]
 2. Науково-дослідницька практика. Розробник: [Сергеєва В.Ф.[[70]]

Програма комплексного іспиту з дисциплін професійної підготовки

[[71]]

Випускна кваліфікаційна робота: методичні рекомендації

[[72]]

Дисципліни, передбачені навчальним планом 2020 р.

Нормативні дисципліни:
 1. Конфліктологія та девіантологія. Розробник: Кордунова Н.О.[[73]]
 2. Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання. Розробник: Остапйовська І.І.[[74]]
 3. Теорія логопедії та технології логопедичного супроводу осіб із психофізичними порушеннями. Розробник: Брушневська І.М. [[75]]
 4. Сучасні тифлопедагогічні технології з методикою викладання дисципліни. Розробник: Стасюк Л.П.[[76]]
 5. Організація інклюзивної освіти. Розробник: Ханзерук Л.О.[[77]]
 6. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю. Розробник:Сергеєва В.Ф.[[78]]
 7. Спеціальна педагогіка з методикою викладання у закладі вищої освіти. Розробник: Кузава І.Б.[[79]]
 8. Спеціальні методики навчання математичної освітньої галуз. Розробник: Остапйовська І.І.[[80]]
 9. Спеціальні методики навчання природничої освітньої галуз. Розробник: Стасюк Л.П.[[81]]
Вибіркові дисципліни:
 1. Методичне забезпечення корекційної освіти. Розробники: Мартинюк Т.А., Сергеєва В.Ф.[[82]]
 2. Сучасні нормативні засади організації корекційної освіти. Розробник: Чернета С.Ю.[[83]]
 3. Корекційно-реабілітаційний практикум. Розробник: Брушневська І.М. [[84]]
 4. Психолого-педагогічна діагностика та корекція порушень мовленнєвої діяльності. Розробник: Брушневська І.М. [[85]]
 5. Інноваційна діяльність організатора спеціальної освіти. Розробник:
 6. Професійно-комунікативна компетентність організатора корекційної освіти. Розробник: Мацюк З.С.[[86]]
Практики:
 1. Педагогічна практика у спеціальних закладах освіти (центрах) та у закладах з інклюзивним навчанням. Розробник: Мацюк З.С. [[87]]

Бази практик

 1. Крупівський НРЦ [[88]]
 2. Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради" [[89]]
 3. Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області" [[90]]
 4. Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради" [[91]]
 5. Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області"[[92]]
 6. Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області" [[93]]
 7. Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області" [[94]]
 8. Дошкільний навчальний заклад № 5 Луцької міської ради [[95]]

Договори про співпрацю у сфері практичної підготовки студентів

[[96]] [[97]]

Науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти

Анкети

 • Анкета вступника [[98]]
 • Анкета для випускника [[99]]
 • Анкета "Факультет очима студентів" [[100]]

Результати опитувань

 • Анкета для вступника [[101]]
 • Анкета для випускника [[102]]
 • Анкета "Факультет очима студентів" [[103]]

Наукові досягнення студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта

Нормативно-правова база

 • 2020 р. Положення про індивідуальний навчальний план студента
 • 2020 р. Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2020 р. Положення про підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти
 • 2020 р. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2020 р.Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)