Генетичні ресурси рослин Волині

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Дослідження.jpg
Дослідження2.jpg
Дослідження4.jpg
Дослідження5.jpg
Дослідження11.jpg
Дослідження13.jpg
Дослідження15.jpg

Підпорядкування наукового осередку:
Кафедра лісового і садово-паркового господарства факультет біології та лісового господарства

Контактна інформація:

м. Луцьк, вул Потапова, 9; корпус С, 7 поверх наукова лабораторія генетики і селекції рослин (ауд. 718).

Кадрове забезпечення:

Керівник наукового осередку:
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Войтюк Василь Петрович

E-mail: Voytyuk.Vasyl@vnu.edu.ua

Співробітники:
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кичилюк Олександр Володимирович
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Андреєва Валентина Вікторівна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гетьманчук Анатолій Іванович
Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Шепелюк Марія Олександрівна
Кандидат біологічних наук, доцент Коцун Лариса Олександрівна
Кандидат біологічних наук, доцент Кузьмішина Ірина Іванівна
Кандидат біологічних наук, доцент Фіщук Оксана Сергіївна

Напрями наукових досліджень

 • Cелекція і насінництво лісових деревних порід у Західному Поліссі, моніторинг фіторізноманіття об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області
 • Лісорозведення на території Волинської області з позиції екологічно орієнтованого лісівництва
 • Фізіологічні особливості сосни звичайної Західного Полісся, вегетативне розмноження декоративних рослин.
 • Моніторинг фіторізноманіття об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області та вдосконалення його структури
 • Озеленення населених місць, ландшафтна архітектура, екологічні та біологічні особливості розвитку деревних рослин, селекція та інтродукція деревних рослин
 • Інвентаризація флори Волинської області, моніторинг фіторізноманіття об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області та вдосконалення його структури, антропогенні зміни флори та фітоценозів, урбанофлористика з метою біоіндикації міського середовища, стан популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин
 • В галузі порівняльної морфології вивчається еволюція провідної системи та загальної організації квітки покритонасінних порядку Asparagales

Виконання державних бюджетних тем:

 • Природа і екологія Західного Полісся (лучно-болотні та лісові ценози Волинського Полісся) (2003-2005 рр.)
 • Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного Полісся (2006 -2008 рр.)
 • Рідкісні і зникаючі види Волинського Полісся і Волинського Лісостепу (2009-2010 рр.)
 • Рослинний світ Волинської області (2011-2013 рр.)
 • На даний час виконується держтема "Порівняльна морфологія квітки та плоду Amarllidaceae j.st.-hil. у зв’язку з питаннями систематики" (2020-2022 рр., виконавець Фіщук Оксана Сергіївна)

Госпдоговірна тематика

 • Виявлення плюсових дерев – кандидатів в еліту, для створення насінних плантацій сосни звичайної другого порядку (2012-2014 рр.)
 • Наукове обґрунтування доцільності надання природоохоронного статусу ділянкам лісових насаджень за участі вікового дуба звичайного на території державних підприємств «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (2018 р.)
 • Сучасний стан біологічної стійкості лісових насаджень Черемського природного заповідника (2018 р.)
 • Лісівничо-селекціона оцінка сосни звичайної Черемського природного заповідника (2019 р.).
 • Еколого-біологічні особливості сосни звичайної на болотах Черемського природного заповідника (2020 р.)
 • Виконуються госпдоговірні теми під загальною темою „Наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях на території об’єктів природно-заповідного фонду”.

Суттєві наукові результати роботи

 • створення електронної бази даних і частково фототеки рослин Волинської області.
 • підготовку і публікацію списку рідкісних рослин Волинської області.
 • виготовлення і публікацію двох випусків „Атласу рідкісних рослин Волині” (2007, 2011 рр.).
 • виготовлення і публікацію фотоальбома „Шацький національний природний парк” (2013 р.).

Представниками наукового осередку захищено кандидатські дисертації: Кузьмішина Ірина Іванівна (2009 р.), Андреєва Валентина Вікторівна (2010 р.), Фіщук Оксана Сергіївна (2015 р.).

Основні наукові праці

 1. Шацький національний природний парк: фотоальбом / уклад. Ф. В. Зузук, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін, В. І. Матейчик; відп. Ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 400 с.; іл.
 2. Кузьмішина І.І. Поширення раритетних видів родини Betulaceae S.F.GRAY у Волинській області (Україна) / І.І.Кузьмішина, Л.О.Коцун, В.П.Войтюк, Т.П.Лісовська, О.Р.Баранський // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3–4. – Київ: Фітон, 2014. – С. 43–47.
 3. Кичилюк О.В. Природне лісорозведення у Волинському Поліссі / О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк, В.В. Андреєва // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.8. – С.62-67.
 4. State of forest genetic resources in Ukraine (Стан лісових генетичних ресурсів в Україні) : звіт / [С. А. Лось, Л. І. Терещенко, Ю. І. Гайда, В. П. Войтюк та ін.] – Х. : ПЛАНЕТА-ПРІНТ, 2014. – 138 с.
 5. Кичилюк О. В. Суцільні санітарно-оздоровчі заходи на території природно-заповідного фонду ДП «Цуманське лісове господарство» / О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк, А.І. Гетьманчук, В.В. Андреєва // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – С. 11–18.
 6. Кичилюк О. В. Лісівничі санітарно-оздоровчі заходи на території національного природного парку «Цуманська пуща» / О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, А. І. Гетьманчук, В. В. Андреєва // // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / За заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 12. – С. 117–122.
 7. Войтюк В. Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни звичайної Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» / В. Войтюк, В. Андреєва, О. Кичилюк, А. Гетьманчук // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2. – С. 5-11.
 8. Генетичні ресурси лісів в Україні / [С.А. Лось, В.Г. Григор’єва, Л.О. Торосова, В.П. Войтюк та ін.] // Посібник українського хлібороба: наук. практ. зб. – 2015. – Т.1. – С. 373–385.
 9. Гетьманчук А. І. Постійна лісонасінна база державного підприємства «Цуманське лісове господарство» Волинської області / А. І. Гетьманчук, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» : зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 229. – С. 78–90.
 10. Бородавка В. О. Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся / В. О. Бородавка, А. І. Гетьманчук, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» : зб. Наук. Пр. – К., 2016. – Вип. 238. – С. 102–118.
 11. Гетьманчук А. І. Регіональні зміни клімату як причина гострих всихань сосняків Волинського Полісся / А. І. Гетьманчук, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, В. О. Бородавка // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1). – С. 120–124.
 12. Бородавка В. Новий патогенний комплекс соснових лісів Волинського Полісся / Бородавка В., Гетьманчук А., Бортнік Т., Кичилюк О., Войтюк В. // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 7 (356). – С. 23–31.
 13. Андреєва В. В. Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни Черемського природного заповідника / В. В. Андреєва, В. П. Войтюк, О. В. Кичилюк, А. І. Гетьманчук, А. М. Терещук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. № 16.– С. 176–184.
 14. Кичилюк О. В. Сучасний стан природного поновлення насаджень сосни звичайної та берези повислої Черемського природного заповідника / О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, В. В. Андреєва, А. І. Гетьманчук, В. В. Деркач // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. № 16.– С. 184– 191.
 15. Кичилюк О. В. Лісорозведення з позицій екологічно орієнтованого лісівництва / О. В. Кичилюк, О. Ю. Кайдик // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 164. Ч. 1. С. 182–189.
 16. Білоус М. М., Кичилюк О. В. Лісівничі особливості відтворення насаджень сосни звичайної в умовах Українського Полісся : монографія. К. : Comprint, 2016. 258 с.
 17. Білоус М. М., Кичилюк О. В., Сендонін С. Є. Лісівничі особливості відтворення лісових насаджень в умовах Полісся та Правобережного Лісостепу України : монографія. К. : Comprint, 2017. 401 с.
 18. Волянська Ю. В. Вплив фітогормонів на вкорінення листкових живців Saintpaulia ionantha / Ю. В. Волянська, В. В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. рр./ за заг. Ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – № 13. – С. 154–158.
 19. Татюк А. А. Декоративні властивості та розмноження гладіолуса садового на Волині / А. А. Татюк, В. В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. рр./ за заг. Ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – № 13. – С. 145–149.
 20. Голузінець А. І. Вегетативне розмноження заміокулькаса замієлистого / А. І. Голузінець, В. В. Андреєва // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 7 (356). – С. 17–22.
 21. Пилипчук А., Андреєва В. Особливості розвитку тюльпанів в умовах відкритого ґрунту Західного Лісостепу / А. Пилипчук, В. Андреєва // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 13 (362). – С. 27–32.
 22. Тимошук Р. В., Андреєва В. В. Сортовипробування лілії в умовах відкритого ґрунту Волинського Полісся / Р. В.Тимошук, В.В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. рр./ за заг. Ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. – № 14. –Т. 2. – С. 56–60.
 23. Філюк М. С., Андреєва В.В. Вегетативне розмноження епіфітів Dendrobium Sw. i Tillandsia L. в умовах закритого грунту / М. С. Філюк, В. В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. рр./ за заг. Ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. – № 15. –С. 135–140.
 24. Сіжук О., Андреєва В. Вплив ауксинів на вкорінення живців Begonia L. / О. Сіжук, В. Андреєва // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 8 (381). – С. 28–32.
 25. Lakyda P., Lovynska V., Sytnyk S., Lakyda I., Gritzan Y., Hetmanchuk A. (2019): Stem production of Scots pine and black locust stands in Ukraine’s Northern Steppe. Journal of Forest Science, 65, 2019 (12): 461–471. (URL : https://doi.org/10.17221/92/2019-JFS)
 26. Гетьманчук А.І. Природо-заповідний фонд Волинської області // Науковий вісник НУБіП України. – Київ, 2015. – Вип. 216, ч.1. – С. 93-100 с.
 27. Ковалевський С. Б., Шепелюк М. О. Дендрофлора міста Луцька. Монографія. Луцьк. 2019. 196 с.
 28. Шепелюк М. О. Історико-стильовий генезис розвитку озеленення міста Луцьк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2015. Вип. 219. С. 261–265.
 29. Шепелюк М. О. Оцінка морозостійкості інтродукованих видів деревних рослин в умовах Луцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2016. Вип. 238. С. 207–214.
 30. Ковалевський С. Б., Шепелюк М. О. Характеристика зелених насаджень загального користування території забудови міста Луцьк // Лісове і садово-паркове господарство. 2016. № 10.
 31. Шепелюк М.О. Визначення вмісту важких металів у ґрунтах різних екологічних зон міста Луцька // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. Херсон, 2019. С. 317–321.
 32. Шепелюк М. О., Рибак Ю. Л. Фітосанітарний стан зелених насаджень у міському озелененні Луцька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387). С. 52-58
 33. Шепелюк М. О. Едафічні умови зростання зелених насаджень міста Луцька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2016. Вип. 26.3. С. 204–208.
 34. Шепелюк М. О., Ковалевський С. Б., Китаєв О. І. Флуоресценція хлорофілу та її індукційні зміни в листках деревних рослин в умовах урбанізованого середовища міста Луцька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2017. Вип. 27 (1). С. 101–105.
 35. Шепелюк М. О. Комплексна оцінка декоративних ознак деревних рослин у озелененні міста Луцьк // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 17-18 травня 2018 р., С. 125-129.
 36. Шепелюк М. О. Видова різноманітність міських зелених насаджень Луцька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. № 16. С. 171–176.
 37. Ковальчук О. М., Шепелюк М. О. Видове різноманіття зелених насаджень парку-пам’ятки cадово-паркового мистецтва місцевого значення «Новоставський дендропарк» Рівненського району // The 3rd International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (December 28–29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine, 2019. p. 30–34.
 38. Коцун Л.О. Перспективи для надання природоохоронного статусу ділянкам лісових насаджень за участі вікових дерев Quercus robur L. на території державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» (Волинська область, Україна) / Л.О. Коцун, І.І Кузьмішина., В.П. Войтюк, Б.Б. Коцун // Біологія та валеологія, 2019. – Вип. 21. – С. 55–63.
 39. Vasyl Voitiuk, Valentyna Andreieva, Oleksandr Kychyliuk, Anatolii Hetmanchuk, Marcin Klisz, Vasyl Mohytych Application of growth traits and qualitative indices for selection of Scots pine (Pinus sylvestris L.) elite trees. A case study from Volyn region, western Ukraine // Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2020, Vol. 62 (3), 199–209.
 40. Фіщук О. С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansеvieria Thunb. (Asparagaceae s. l.) та споріднених таксонів / О. С. Фіщук // Монографія – Луцьк, 2017. – 232 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14455
 41. Фіщук О. С. Еволюційно-морфологічний аналіз квітки представників Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2018. – №15. – С. 140-144. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16356
 42. Фіщук О. С. Філогенетичний аналіз деяких таксонів Однодольних за даними порівняльної морфології квітки // Наук. Вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Біол. Н. – Луцьк, 2019. – Вип. 4 (388). – С. 5-12.
 43. Odintsova A, Fishchuk O. The flower morphology in three Convallariaceae species with various attractive traits. Acta Agrobot. 2017;70(1):1705. https://doi.org/10.5586/aa.1705 http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14460