Навчально-наукова лабораторія мікробіології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
MB 1.jpg
MB 3.jpeg
MB 4.jpeg
MB 6.jpeg

Навчально-наукова лабораторія мікробіології створена у вересні 2016 року. Функціонує на кафедрі гістології та медичної біології медичного інститут.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, корпус № 9 (2 поверх).
 • е-mail: boyko.petro@vnu.edu.ua, Poruchynskyi.Bohdan2020@vnu.edu.ua

Кадрове забезпечення

У лабораторії працюють:

Раніше у лабораторії працювали старший лаборант Титюк Ольга Василівна, Козак Юлія Василівна.

Навчальні курси

Лабораторія забезпечує проведення таких лабораторних та практичних робіт, а також лекційних занять, для студентів денної і заочної форм навчання медичного інституту, факультету біології та лісового господарства, а також факультету хімії, екології та фармації:

 • Діагностика інфекційних хвороб
 • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Мікробіологія
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Вірусологія
 • Ґрунтова мікробіологія
 • Епідеміологічні аспекти мікробного паразитизму
 • Еволюція патогенності мікроорганізмів
 • Молекулярно-генетичні методи діагностики інфекційних хвороб людини
 • Класичні методи виділення та ідентифікації збудників бактеріальних хвороб людини
 • Класичні методи виділення та ідентифікації збудників вірусних хвороб людини

Основними завданнями лабораторії є:

 1. організація лабораторних, практичних, а також лекційних занять для студентів університету;
 2. виконання експериментального дослідження в межах курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт;
 3. проведення консультацій для студентів, аспірантів що займаються науковою роботою на базі лабораторії;
 4. організація, планування виробничої практики на базі лабораторії;
 5. проведення науково-дослідної роботи;
 6. підготовка і публікація тез доповідей до вітчизняних і міжнародних конференцій, наукових статей, методичних рекомендацій.

Методики

У лабораторії застосовуються такі методики:

 • світлова мікроскопія (фазово-контрастна, темнопольна, люмінісцентна);
 • титрування вірусу (на прикладі класичної чуми курей);
 • імунологічні методи діагностики вірусних і бактеріальних захворювань (реакція аглютинації, реакція непрямої гемаглютинації, реакція преципітація, реакція імунодифузії);
 • метод імунофлуоресцентної мікроскопії;
 • вивчення біологічної активності ґрунту;
 • вирощування мікроорганізмів у рідких, твердих та напіврідких середовищах;
 • визначення загальної кількості мікроорганізмів у повітрі, воді, грунті;
 • визначення санітарно-показових мікроорганізмів в об'єктах довкілля.

До складу лабораторії входять наступні приміщення:

 1. 2 робочі кімнати з ламінарними боксами (ауд. 210, 214);
 2. кімната для приготування середовищ, лабораторного посуду та реактивів (ауд. 212);
 3. лекційна аудиторія (ауд. 208);
 4. кабінет співробітників лабораторії (ауд. 209).

Функціональна забезпеченість лабораторії дозволяє повноцінно виконувати учбові програми, проводити науково-дослідну роботу. Лабораторія розташована відокремлено від інших навчальних аудиторій та оснащена двома ламінарними боксами, розташування яких дозволяє одночасно працювати із різними об’єктами.

Кімната для проведення лабораторно-практичних занять і наукової роботи (ауд. 210) обладнана такими приладами і матеріалами: ламінарний бокс (вітчизняне виробництво), термостат, ваги, світлові мікроскопи, люмінесцентний мікроскоп із фазово-котрастним пристроєм, рН-метр, апарат Кротова для відбору зразків повітря для бактеріологічного дослідження, лічильник колоній, центрифуга ОПН-8, анаеростат Аристовського для культивування анаеробів, водяна баня, мікропіпетки змінного об’єму (10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл), лабораторний посуд, поживні середовища для мікроорганізмів різних груп, барвники, реактиви (у т.ч. флуоресцентні) тощо для проведення бактеріологічних досліджень з метою виділення та диференціації мікроорганізмів у зразках біоматеріалів та ґрунту.

Кімната для знезараження відпрацьованого біоматеріалу та культур, миття та підготовки лабораторного посуду, виготовлення поживних середовищ (ауд. 212) обладнана такими приладами і матеріалами: автоклав, дві сушильні шафи, рН-метр, магнітна мішалка, дистилятор, центрифуга.

Кімната для проведення лабораторно-практичних занять і наукової роботи (ауд. 214) обладнана такими приладами і матеріалами: ламінарний бокс BDSL, термостат, ультразвуковий дезінтегратор УЗДН-А, центрифуга, фотоелектроколориметр ФЕК-56М, прилад для електрофорезу на різних носіях ПЕФ-3, мікротитратор Такачі, розділювальні колонки для проведення імунологічних досліджень.

Обладнання лабораторії

Навчання та наукова діяльність у лабораторії здійснюються з використанням:

 • світлових та люмінісцентного мікроскопів (MICROmed XS-2610)
 • лабораторного обладнання (вортекс V-3 MICROmed, колонка хромотографічна, мікропіпетки Dlab MicroPettePlus варіабельного об'єму, спиртівка, прилад електрофорезу, фотоелектроколориметр, ультразвуковий дезінтегратор, мікротитратор Такачі в комплекті, лічильник колоній, ваги, прилад для зрівноважування пробірок, сушильна шафа, апарат Кротова для відбору проб повітря на баканаліз, холодильник, магнітна мішалка, промивалки, пісочний годинник, камера Горяєва, матраси для культур клітин, бактеріальні лампи);
 • лабораторного посуду (чашки Петрі, циліндри мірні, колби, предметні та покривні скельця, пробірки, змінні наконечники для піпеток);
 • реактивів-фарб, розчинників, солей та живильних середовищ.

Науково-дослідницька діяльність

У лабораторії проводять дослідження за такими темами:

 1. дослідження морфологічних ознак, тинкторіальних, культурних та біохімічних властивостей мікроорганізмів у складі бактеріального добрива «Azoter»;
 2. вивчення морфологічних ознак тинкторіальних, культурних та біохімічних властивостей бактерій роду Agrobacterium sp. збудника раку малини;
 3. дослідження мікробіоти різних типів ґрунту та визначення чисельності мікроорганізмів домінуючих еколого-трофічних груп;
 4. виділення з природного середовища азотофіксувальних бактерій та дослідження їхніх фізіолого-біохімічних властивостей;
 5. виділення та дослідження мікроорганізмів, збудників хвороб коренеплодів буряка, моркви тощо;
 6. перевірка харчової продукції на вміст умовно-патогенних мікроорганізмів;
 7. дослідження мікробіоти та виділення умовно-патогенних мікроорганізмів із сапропелю;
 8. розробка еритроцитарного діагностикуму для виявлення рівня антитіл проти збудника сальмонельозу в РНГА (реакції непрямої гемаглютинації);
 9. вивчення інфекційного та епідемічного процесів за мікобактеріозу;
 10. вивчення біологічних властивостей авірулентного штаму Ch. chauvoli;
 11. вивчення екології мікобактерій - потенційних збудників мікобактеріозу.

Заходи

Лабораторія мікробіології підготувала матеріали (мікропрепарати, пофарбовані за різними техніками; культури мікроорганізмів на різних поживних середовищах) для «Наукові пікніки» під керівництвом к.б.н., доц.. Качинської Т.В. з метою професійної орієнтації та ознайомлення учнів шкіл Любешівського району із роботою мікробіолога як фахівця. (Лабораторія висловлює подяку за участь у підготовці матеріалів к.вет.н., зав. бактеріологічного відділу Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживнагляду Бойко О.П.).

Магістри спеціалізації «Лабораторна діагностика» пройшли виробничу практику на базі державної лабораторії Держпродспоживнагляду під керівництвом к.вет.н., зав. бактеріологічного відділу Бойко О.П.

Студенти медико-біологічного факультету спеціалізацій «Мікробіологія» та «Лабораторна діагностика» відвідали наступні лабораторії:

 • Лабораторія мікробіологічних досліджень Волинської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»
 • Лабораторія Діагностики СНІДу
 • Молекулярна-генетична лабораторія Держпродспоживнагляду

У лабораторії мікробіології професором, д.вет.н. Бойко П.К. неодноразово проводилась підготовка учнів шкіл м. Луцька до участі у Всеукраїнській олімпіаді з біології.

Керівник лабораторії професор, д.вет.н. Бойко П.К. щорічно проводить семінари з викладачами шкіл м. Луцька в рамках підвищення їхньої кваліфікації.

У рамках Тижня медико-біологічного факультету навчально-наукову лабораторію мікробіології відвідали учні шкіл м. Луцька, студенти педагогічного коледжу. Старшим лаборантом к.б.н. Дяків С.В. було проведено відкритий семінар (Workshop) «Техніка посіву мікробіологічного матеріалу», під час якого було продемонстровано основні техніки посіву на різні види поживних середовищ залежно від вимог мікроорганізмів. Учні слухали про завдання і мету функціонування лабораторій мікробіологічного профілю, обов’язкові правила техніки безпеки, також брали активну участь у обговоренні завдань та можливостей сучасних лабораторій європейського стандарту.

Наукова робота

Впродовж останніх 5 років опубліковані такі наукові праці:

 1. Boiko P. The effects of mospilan and aktara insecticides in the feed on egg production and meat quality of laying hens / Dukhnytskyi V., Bazaka G., Sokolyuk V., Boiko P., Ligomina I. // J. World Poult. Res. – Vol. 9. ‒ № 4. – 2019. – Р. 233–239.
 2. Boiko P. К. Analysis of spatial and temporal dynamics of epizootic process of blackleg in Ukraine / P. K. Boiko, V. M. Sokolyuk, O. P. Boiko, V. I. Koziy, A. М. Fedorchenko // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – Vol. 10. – Is. 2. – Р. 205–215.
 3. The acute toxicity assesment of Mospilan RP and Actara 25 WG for White Mice / V. Dukhnytskyi, G. Bazaka, V. Sokolyuk, P. Boiko and I. Ligomina // J. World Poult. Res. 2020. – 10 (2). – Р. 332-339.