Фіщук Оксана Сергіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Науковий ступінь: доктор біологічних наук
Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи.

Контактна інформація

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (710а).
 • e-mail: Fishchuk.Oksana@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

Researchgate

Google Scholar

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Народилися 28 березня 1986 року у м. Луцьку. У 2003 році закінчила Луцьку гімназію №21 імені Михайла Кравчука.

ОСВІТА

2008 р. - Волинський національний університет імені Лесі Українки, біологічний факультет.
2009-2012 рр. - Навчання в аспірантурі на кафедрі ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність: Біологія. Кваліфікація (за дипломом): Спеціаліст біології .
2015 р. - Кандидат біологічних наук. Спеціальність: 03.00.05. – Ботаніка. Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАНУ. Назва теми кандидатської дисертації:«Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. l.) та споріднених таксонів».

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2012-2018 рр. - Старший викладач кафедри ботаніки біологічного факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
2018-2019 рр. - Старший викладач кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук біологічного факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
2019-2020 рр. - Старший викладач кафедри ботаніки медико-біологічного факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
2020 р. - Відповідно до наказу МОН України від 24.09.2020 р. №1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів з присвоєнням вченого звання доцента» присвоєно вчене звання доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.
2018 - 2020 рр. заступник декана з виховної роботи медико-біологічного факультету, з 2020 і до тепер заступник декана з виховної роботи факультету біології та лісового господарства.
2020 -2021 рр.- Старший викладач кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук факультету біології та лісового господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. 2021 р. до теперішнього часу - доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук факультету біології та лісового господарства у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. 2019-2020 р. - Входить до складу організаторів Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів "Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук" 2019- 2020 рр.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Професійні відзнаки, нагороди

 • Грамота управління освіти Луцької міської ради

Членство в організаціях

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Використання іноваційних технологій для кращого засвоєння вивченого;
 • Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці;
 • Інновації в освітньому менеджменті: стратегічне планування, проектний менеджмент, управління якістю.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


 1. Мікроморфологія квітки представників родини Convallariaceae Horan. у звязку з проблемою репродукції видів в умовах Заходу України та філогенією родини // Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, Київ 2016.
 2. Use of leaf anatomy for the analysis of evolutionary connections between dragon trees and their ancestors // Visegrad Scholarship Program, International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02, Bratislava, Slovak Republic 2016.

Дисципліни, які викладає викладач:

 • Шкільна навчально-дослідна ділянка
 • Методика навчання природничих наук
 • Методика організації та проведення екскурсій з біології та природознавства

Наукові гуртки, проблемні групи

Стажування

 1. Науково-педагічне стажування за фахом Природничі науки" на тему: "Педагогічна культура та професіоналізм викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики". З 15 лютого по 26 березня 2021 року. Сертифікат № NSI-152613-UPL dated 26.03/2021. Universytet Przyrodniczy w Lublinie / Університет природничих наук у Любліні (Республіка Польща).
 2. Participated in intermship on "Moden Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend" organized by University of Finance, basiness and Entreprenearship. The trainning consisted of the lectures and workshops (total 180 hours=6 credits ECTS) Sofia, Bulgaria, 24 Novembers 2020 - 24 February 2021. Certificate № BG/VUZF/695-2021.
 3. Підвищення кваліфікації за напрямами: 1. Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці. 2. Інновації в освітньому менеджменті: стратегічне планування, проектний менеджмент, управління якістю. 3. Комп’ютерні технології в .учасній освіті: революція можливостей. Східно-Європейський інститут психології. Червень 2020 р. Сертифікат №17-06-20 від 30 червня 2020 р.
 4. Електронне навчання й менеджмент в університеті: OFFICE 365. м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Березень-травень 2020 р. Сертифікат № 610/20 від 19 червня 2020 р.
 5. Курси підвищення кваліфікації при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. З 04 лютого по 15 лютого 2019 р. Посвідчення АС 02139699/00816-19 від 15 лютого 2019 р.
 6. Стажування (підвищення кваліфікаціїї). Національний університет біоресурсів та природокористування України, кафедра фізіології та біохімії рослин та біоенергетики.(м. Київ, з 09 квітня 2019 по 07 травня 2019 р.). Свідоцтво СС 00493706/009830-19.
 7. Курс навчання з дисципліни англійська мова та визначення рівня мовної компетенції за загальноєвропейською шкалою. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра іноземних мов та перекладу. Мовний центр «СВІТ». З 30 листопада по 30 травня 2019 р. Сертифікат № 569 за загальноєвропейською шкалою мовної компетенції В2 з англійської мови.
 8. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів». м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Вересень 2019 р.
 9. Стажування за європейською програмою управління освітою Європейські інноваційні підходи до освіти в галузі економіки та менеджменту. The European educational management programme European innovative approaches to education in economics and management. Люблянська школа бізнесу (Ljubljana School of Business) (Словенія, Вересень-жовтень 2019р.). Сертифікат № 31-09/2019
 10. Курси підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням MODLE». Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 16 -28 лютого 2018 р. Сертифікат дистанційного курсу в LMS Moodle № 12 від 05.03.2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія п-к № 12/18
 11. Курс навчання з дисципліни польська мова та визначення рівня мовної компетенції за загальноєвропейською шкалою. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра іноземних мов та перекладу. Мовний центр «СВІТ». Червень 2018 р. Сертифікат № 471 за загальноєвропейською шкалою мовної компетенції В2 з польської мови.
 12. Короткострокове навчання: участь у роботі науково-методичного семінару: «Біологічна освіта в сучасній українській школі». Волинській інститут післядипломної педагогічної освіти. Творче об’єднання «Соняшник», 7 лютого 2017 р.
 13. Університет Адама Міцкевича (м. Познань, Польща, 2014 р.)

ВИБРАНІ ПРАЦІ*

Методичні публікації

 1. Фіщук О.С. Використання кейс-методу на уроках біології і екології у старшій школі (методична розробка) / О.С. Фіщук. – Луцьк; 2021. – 56 с.
 2. Написання і оформлення курсових робіт освітньо-кваліфікаційного ступеня «бакалавр»: Методичні рекомендації для студентів факультету біології та лісового господарства денної та заочної форм навчання / [Укл. С.О.Волгін, І. І. Кузьмішина, О.Р. Дмитроца, М. О.Зінченко, О. Я. Іванців, Л. О. Коцун, О. С. Фіщук, С. В. Дяків]. –Луцьк: Вежа-Друк, 2021. – 39 с.
 3. Фіщук О.С. Шкільна навчально дослідна ділянка: курс лекцій для студентів 2 го курсу/ О.С. Фіщук – Луцьк : Вежа Друк. 2020. – 64с.
 4. Фіщук О.С. Шкільна навчально дослідна ділянка: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 2 го курсу денної та заочної форми навчання / О.С. Фіщук – Луцьк : Вежа Друк. 2020. – 36с.
 5. Фіщук О. С. Генетичні основи селекції: курс лекцій для студентів 5 курсу спеціальності «Біологія» медико-біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 97 с.
 6. Іванців О. Я., Фіщук О. С. Основи інтегрованого курсу «Природничі науки» та методики його навчання: [опорний конспект навчальної дисципліни] підготовки магістра галузі знань 01«Освіта»/ Педагогіка спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» освітньо-професійної програми «Біологія, природознавство та здоров’я людини» / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, медико-біологічний факультет, кафедра ботаніки і методики викладання природничих наук. Луцьк., 2020. - 67 с.
 7. Фіщук О.С. Методика позашкільної роботи з біології та природознавства: методичні рекомендації до практичних занять для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання / О.С. Фіщук – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2020. – 20 с.
 8. Фіщук О. С. Екскурсії у навчанні біології та природознавства. Конспект лекцій / О. С. Фіщук, Л. О. Коцун . – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. - 40 с.
 9. Фіщук О. С. Екскурсії у навчанні біології та природознавства: методичні рекомендації до практичних занять для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання / О. С. Фіщук, Л. О. Коцун – Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2020. – 32 с.
 10. [Фіщук О. С. «Основи інтегрованого курсу «Природничі науки» та методики його навчання»]: методичні рекомендації до практичних робіт для магістрів медико-біологічного факультету денної та заочної форми навчання / О. С. Фіщук, О. Я. Іванців – Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2020. – 28 с.
 11. Фіщук О.С. «Основи інтегрованого курсу «Природничі науки» та методики його навчання»: методичні рекомендації до практичних робіт для магістрів медико-біологічного факультету денної та заочної форми навчання / Фіщук О. С., Машевська А. С., Іванців О. Я. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2020. – 28 с.
 12. Фіщук О.С. Методика позашкільної роботи з біології та природознавства: методичні рекомендації до практичних занять для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання / О.С. Фіщук – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2020. – 36 с.
 13. Методичні основи шкільного квітництва та садівництва: методичні рекомендації до лабораторних робіт для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми навчання / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О.С. Фіщук. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2020. – 20 с.
 14. Фіщук О. С. Використання методу фасилітації на уроках біології і екології у старшій школі (методична розробка) / О. С. Фіщук. – Луцьк; 2020. – 28 с.
 15. Фіщук О.С. Світлова мікроскопія та її використання на уроках біології у старшій школі (методична розробка) / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 38 с.
 16. Фіщук О.С. Генетичні основи селекції: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів 5 курсу спеціальності "Біологія" медико-біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 29 с.
 17. Кузьмішина І.І. Фітоценологія: методичні рекомендації до лабораторних занять / І.І. Кузьмішина, Л.О. Коцун, О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 83 с.
 18. Зінченко М. О. Генетика. Методичні рекомендації до лабораторних занять. / Зінченко М. О., Фіщук О. С. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 52 с.
 19. Фіщук О. С. Біоморфологія рослин. Методичні рекомендації до лабораторних занять з Біоморфології рослин для студентів 4 курсу спеціальності "Біологія" біологічного факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 64 с.
 20. Волгін С. О. Ботаніка. Методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів 1 курсу спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство» біологічного факультету / С. О. Волгін, Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О. С. Фіщук, Т. М. Єрмейчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 81 с.
 21. Фіщук О. С. Методи біологічних досліджень, що використовуються на уроках біології у старшій школі (методична розробка) факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 60 с.
 22. Фіщук О.С. Біоморфологія рослин. Конспект лекцій для занять з Біоморфології для студентів 3 курсу спеціальності "Біологія" біологічного факультету / укладач О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 64 с.
 23. Фіщук О.С. Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт студентів біологів / О. С. Фіщук, О. Я. Іванців – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 68 с.
 24. Фіщук О. С. Методи біологічних досліджень, що використовуються на уроках біології у старшій школі (методична розробка) факультету / О. С. Фіщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 60 с.
 25. Ботаніка : методичні рекомендації до лабораторних занять з ботаніки для студентів 1 курсу спеціальностей "Лісове господарство" та "Садово-паркове господарство" біологічного факультету / С. О. Волгін, Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, О. С. Фіщук, Т. М. Єрмейчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра ботаніки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 81 с.
 26. Фіщук О. С., Андреєва В. В. Генетика і селекція рослин : методичні рекомендації до лабораторних робіт / О. С. Фіщук, В. В. Андреєва ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, біологічний факультет, кафедра ботаніки, кафедра лісового та садово-паркового господарства. – Луцьк, 2017. – 32 с.
 27. Фіщук О.С. Генетика і селекція рослин: методичні рекомендації до лабораторних робіт / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 24 с.
 28. Фіщук О.С. Генетика і селекція рослин: термінологічний словник / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 32 с.
 29. О. С. Генетика і селекція рослин: конспект лекцій / Оксана Сергіївна Фіщук, Валентина Вікторівна Андреєва. – Луцьк, 2017. – 174 с.
 30. Фіщук О. С. Великий практикум з ботаніки. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки біологія. / О. С. Фіщук, Л. О. Коцун, Кузьмішина І. І. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 76 с.
 31. Фіщук О. С. Квітникарство. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Фіщук О. С., Андреєва В. В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 72 с.
 32. Фіщук О.С. Квітникарство. Курс лекцій. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Фіщук О. С., Андреєва В. В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 140 с.
 33. Кичилюк О.В. Гідротехнічні споруди садів. Конспект лекцій. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Кичилюк О.В., Фіщук О.С., Андреєва В.В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 36 с.
 34. Кичилюк О.В. Гідротехнічні споруди садів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів біологічного факультету напряму підготовки лісове і садово-паркове господарство / Кичилюк О.В., Фіщук О.С., Андреєва В.В. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 24 с.

Основні наукові публікації, монографії

 1. Fishchuk O. History of study and phylogeny of the family Amaryllidaceae J.St.-Hil. / Fishchuk O. // Erbe der europäischen wissenschaft: medizin, chemie, biologie, ökologie, landwirtschaft [monograph]. Germany, Karlsruhe: SWorld-NetAkhatAV, 2020. – Buch 1, Teil 4. P. – 121-130.
 2. Фіщук О.С. Мікроморфологія та анатомія квітки Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae J. ST.-HIL.) (2020). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія Біологія 80(3-4), 26-33. DOI: 10.25128/2078-2357.20.3-4.4
 3. Фіщук О. Морфологія, фенологія та плодоношення Clivia miniata (Lindl.) Verschaff. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) у культурі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2020, 1 (389), 20-24. DOI https://doi.org/10.29038/2617-4723-2020-1-389-20-24
 4. Фіщук О. Морфологія квітки та фенологія Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) у культурі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2020, 2 (390), 3-7. DOI: 10.29038/2617-4723-2020-390-2-3-7
 5. https://www.sworld.com.ua/konferus02/sbor-us2.pdf Fishchuk O.S. Flower morphology in some representatives of the genus Allium L. (Amaryllidaceae J.ST.-HIL.) / Fishchuk O.S. // Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020 – p. 230-233.
 6. Фіщук О. С. Морфометричні показники оцвітини і андроцею квітки роду Zephyranthes Herb. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) / Фіщук О. С. // The 8th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 1-3, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom, 2020. – P. 792-794.
 7. Фіщук О. С. Положення роду Allium L. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) у філогенетичній системі / Фіщук О. С. // The 8th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (April 8-10, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria, 2020. – P. 501-503.
 8. Коцун Л.О. Пришкільна ділянка як база шкільного квітництва і садівництва / Коцун Л.О., Кузьмішина І. І., Коцун Б.Б. Фіщук О.С. // The 2nd International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (April 26-28, 2020) ISGT Publishing House, Athens, Greece, 2020. – P. 311-314.
 9. Фіщук О. С. Морфологія квітки деяких представників родини Amaryllidaceae J.St.-Hil. / Фіщук О. С. // The 3rd International scientific and practical conference -- Eurasian scientific congress‖ (March 22-24, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2020. – P. 48-50.
 10. Фіщук О. С. Морфологія квітки та філогенія представників підродини Agapanthoideae (Amaryllidaceae J. St.-Hil.) / Фіщук О. С. // The 1st International scientific and practical conference - Modern science: problems and innovation (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2020. – P. 42-44.
 11. О. С. Зовнішня морфологія квітки Clivia miniata (Lindl.) Verschaff. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) у зв’язку з систематикою / Фіщук О. С. // The 7th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (March 25-27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan, 2020. – P. 689-691.
 12. Фіщук О. С. Порівняльна морфологія квітки деяких представників порядку asparagales у світлі сучасної молекулярної систематики / Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(28), Issue: 233, 2020 July. – С. 13-16. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_233_28.pdf
 13. Фіщук О.С. Тренінг як ефективний метод практичної підготовки студентів-біологів / Фіщук О.С. // Психологічні перспективи. СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – Вип. 35. – С. 148-161. file:///C:/Users/Vivo/Downloads/600-Article%20Text-1083-1-10-20200803.pdf
 14. Fishchuk O. Comparative flower morphology of some Asparagales representatives in the light of modern molecular taxonomy / Fishchuk O. // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2020. – VIII (28), 233, – P. 13-16.
 15. Фіщук О. С. Філогенетичний аналіз деяких таксонів Однодольних / Фіщук О. С. // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк: Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – № 4 (388). – С. 5-12. (Стаття) (Фахове видання)
 16. Фіщук О.С. Філогенія та морфологія квітки родини Amaryllidaceae J.St.-Hil. / О. С. Фіщук // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2019. – №16. – С. 191-197.
 17. Фіщук О. С. Еволюційно-морфологічний аналіз квітки представників Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2018. – №15. – С. 140-144.
 18. Фіщук О. С. Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria parva N.E. Brown (Asparagaceae) / О. С. Фіщук // Вісник Київського націон. унів. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 1 (35). – С.62-64.
 19. Фіщук О. С. Різноманітність септальних нектарників Однодольних / О. С. Фіщук // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Біол. н. – Луцьк, 2017. – Вип. 7 (356). – С.67-72.
 20. Odintsova A, Fishchuk O. The flower morphology in three Convallariaceae species with various attractive traits. Acta Agrobot. 2017;70(1):1705-1719.
 21. Фіщук О. С. ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ РОДУ SANSЕVIERIA THUNB. (ASPARAGACEAE S. L.) ТА СПОРІДНЕНИХ ТАКСОНІВ / Монографія // Фіщук Оксана Сергіївна. – Луцьк : Вежа, 2016. – 230 с.
 22. Фіщук О. С. Організація та еволюція гінецея Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся і прилеглих територій : Зб. наук. Праць. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім Лесі Українки, 2016. – №. – С. 149-154.
 23. Фіщук О. С. Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою / О. С. Фіщук // Наук. вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Біол. н. – Луцьк, 2016. – Вип. 7 (332). – С.12-16.
 24. Fishchuk O., Odintsova A., Sulborska A. (2014). Gynoecium structure in Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl., Sansevieria parva N.E. Brown and Sansevieria trifasciata Prain (Asparagaceae) with septal emphasis on the structure of the septal nectary. Acta Agrobotanica, 66 (4), 55-64.