Кафедра органічної та фармацевтичної хімії

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Завідувач кафедри, доцент СЛИВКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
Доцент МАРУШКО ЛАРИСА ПЕТРІВНА
Доцент КАДИКАЛО ЕЛЛА МАКСИМІВНА
Доцент СУПРУНОВИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Доцент ГОЛОТА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Старший викладач САЛІЄВА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
Старший лаборант МАЗУРЕНКО ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
Старший лаборант БІЛЕВИЧ ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА
Старший лаборант ГУЗ ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Історична довідка

При створенні хімічного факультету Волинського державного університету у вересні 1993 року було розділено кафедру хімії тодішнього педінституту на дві, одна з них була кафедра органічної та аналітичної хімії. Завідувачем кафедри було призначено доцента Змій Ольгу Федорівну. З квітня 1994 року на посаду завідувача кафедри було запрошено к.х.н., доцента Проца Дмитра Івановича з Львівського державного університету імені Івана Франка. Кафедра органічної та аналітичної хімії проіснувала до поділу на дві. З 1 квітня 2001 року було утворено кафедру органічної та біологічної хімії. . У березні 2009 року кафедру органічної та біологічної хімії очолила її випускниця, к.х.н., доцент Сливка Наталія Юріївна. В зв’язку з реорганізацією кафедр на хімічному факультеті, на основі кафедри органічної та біологічної хімії сформовано кафедру органічної та біоорганічної хімії. У вересні 2017-2018 н.р. група викладачів кафедри органічної і біоорганічної хімії на чолі із завідувачкою кафедри, к.хім.н., доц. Сливкою Н. Ю. та за підтримки декана хімічного факультету к.хім.н., доц. Парасюка О.В. розпочали підготовку освітньо-професійної програми «Фармація» до ліцензування. Для цього до розробки ОПП залучили трьох досвідчених науково-педагогічних працівників з інших ЗВО. З 1 січня 2018 р. у штат кафедри були прийняті к.фарм.н., доц., керівник проектної групи Чолій Л.Ф., к.фарм.н., доц. Голота С.М. і за сумісництвом - к.фарм.н., доц. Сметаніна К.І. З 1 листопада 2017 р. кафедру органічної і біоорганічної хімії перейменовано на кафедру органічної хімії та фармації. У 2018 році на розгляд МОН України було подано справу щодо ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Наказом МОН України від 21.06.2018 № 1352-л успішно ліцензовано нову спеціальність 226 „Фармація, промислова фармація” по підготовці магістрів в галузі знань 22 „Охорона здоров’я”. З 2020 року завідувачем кафедри органічної хімії та фармації обрано кандидата хімічних наук, доцента Сливку Наталію Юріївну.

За весь цей період на кафедрі працювали такі викладачі: Демчук Володимир Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, декан хімічного факультету з вересня 1993 року; ст. викл. Сомов Віктор Миколайович, доцент Олексеюк Світлана Теодорівна, кандидат хімічних наук, доцент Проц Дмитро Іванович, ст..викл. Федорчук Валентина Іванівна, ст.викл Зима Світлана Володимирівна, кандидат хімічних наук, ст. викл. Кормош Жолт Олександрович, ст.викл. Кучерепа Надія Василівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент Чолій Лідія Фролівна, кандидат хімічних наук, доцент Калитовська Мирослава Іванівна (за сумісництвом), директор Аптеки – Музею ДВТП «Волиньфармпостач» Миськовець Сергій Семенович, ст. викладач (за сумісництвом). На 2022-2023 н.р. на кафедрі працюють 9 штатних викладачів, з них один доктор фармацевтичних наук, професор; 5 кандидатів хімічних наук та два кандидати фармацевтичних наук, доценти та старший викладач. За сумісництвом навчальний процес забезпечують два доктори фармацевтичних наук, професори, три кандидати наук, доценти і два старші викладачі, професіонали-практики.

Склад кафедри

Завідувач кафедри

Сливка Наталія Юріївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри. Підвищення кваліфікації

Науково-педагогічні працівники

Голота Сергій Миколайович – доцент, кандидат фармацевтичних наук. Підвищення кваліфікації

Кадикало Елла Максимівна – доцент, кандидат хімічних наук. Підвищення кваліфікації

Марушко Лариса Петрівна – доцент, кандидат хімічних наук, декан факультету.

Супрунович Сергій Васильович – доцент, кандидат хімічних наук. Підвищення кваліфікації

Салієва Леся Миколаївна – кандидат хімічних наук, старший викладач. Підвищення кваліфікації

Навчально-допоміжний персонал

Мазуренко Ірина Віталіївна – старший лаборант кафедри органічної хімії та фармації;

Білевич Віра Володимирівна – старший лаборант кафедри органічної хімії та фармації;

Гуз Тетяна Станіславівна – старший лаборант кафедри органічної хімії та фармації;

За сумісництвом на кафедрі працюють

Кучер Михайло Михайлович – кандидат фармацевтичних наук, доцент, викладач фармацевтичних дисциплін КЗ ЛОР "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти". Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: "Токсикологічна та судова хімія", "Фармакотерапія з фармакокінетикою", "Лікарська токсикологія".

Лукащук Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладач з предметів хімія і біологія Комунального закладу вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради. Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: "Вступ до фаху", "Техніка та методика шкільного хімічного експерименту", "Методика викладання хімії", "Методична діяльність вчителя хімії в школі", "Сучасні методи навчання хімії".

Основні напрямки наукового дослідження

- Розробка і всебічні дослідження лікарських і лікарських косметичних засобів з використанням діючих речовин синтетичного і природнього походження.

- синтез нових гетероциклічних сполук та дослідження їх біологічної активності;

- синтез складних оксидів та халькогенідів з органічних речовин і дослідження їх властивостей;

- дослідження вмісту жирних кислот у природних об'єктах методом високоефективної газової хроматографії;

- виділення біологічно-активних сполук з рослинної сировини та встановлення їх будови.

Навчально-наукові лабораторії:

Навчально-методичні та наукові праці викладачів за останні 5 років

У виданнях, включених до науковометричних баз

У фахових вітчизняних виданнях

Підготовка методичних рекомендацій

Підготовка навчальних посібників

Підготовка монографій

Членство у наукових товариствах

Співробітники кафедри беруть участь у роботі професійних об'єднань та нукових товариств:

Атестаційна комісія провізорів Волинської області

Атестаційна комісія провізорів Рівненської област

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Викладачі кафедри забезпечують викладання для студентів факультету хімії, екології та фармації, медичного факультету та факультету біології та лісового господарства за такими спеціальностями та освітніми програмами:

 • підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю – 226 «Фармація, промислова фармація», галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації – Магістр фармації, освітнього ступеня - Магістр, професійної кваліфікації – Фармацевт.
 • підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю – 102 "Хімія", галузі знань – 10 "Природничі науки" за освітньо-професійнною програмою "Хімія" освітньої кваліфікації – Бакалавр хімії, професійної кваліфікації – Фахівець в галузі хімії.
 • підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю – 014 "Середня освіта (Хімія)", галузі знань – 01 "Освіта / Педагогіка" за освітньо-професійнною програмою "Середня освіта. Хімія" освітньої кваліфікації – Бакалавр середньої освіти за спеціалізацією "Середня освіта. Хімія", професійної кваліфікації – Вчитель хімії закладу загальної середньої освіти для базової школи.
 • викладання органічної хімії здобувачам вищої освіти за спеціальностями 226 «Фармація промислова фармація» (галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації – Магістр фармації, професійної кваліфікації – Провізор), 091 «Біологія» (галузі знань – 09 «Біологія», освітньої кваліфікації – Бакалавр), 102 «Хімія» (галузі знань – 10 «Природничі науки», за освітньо-професійною програмою «Хімія», освітньої кваліфікації – Бакалавр, 114 «Середня освіта» (галузі знань – 01 «Освіта/Педагогіка», спеціалізації 014.06 – «Хімія», за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Хімія)», освітньої кваліфікації – Бакалавр.
 • викладання навчальних курсів з медичної хімії здобувачам вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації – Магістр).

Освітні компоненти, викладання яких забезпечує кафедра

СТАЦІОНАР

 • Інформаційні технології в галузі хімії Хімія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Вступ до фаху Середня освіта (Хімія), 2021 (бакалавр, денна)
 • Медична хімія Медицина, 2022 (магістр, денна 6 років)
 • Харчова хімія Готельно-ресторанна справа, 2022 (бакалавр, денна)
 • Дипл.Пр. Керівництво магістерською роботою... Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Елементоорганічна хімія ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ДЕННА, 2 курс 1 півр.)¤
 • Навчальна практика обчислювальна Хімія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Органічна хімія Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Переддипломна практика Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Практика обчислювальна Середня освіта (Хімія), 2021 (бакалавр, денна)
 • Сучасні тенденції розвитку органічного синтезу Хімія (Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речов), 2020 (аспірантура, очна)
 • Техніка та методика шкільного хімічного експерименту Середня освіта (Хімія), 2021 (бакалавр, денна)
 • Хімія органічна Середня освіта (Природничі науки), 2020 (бакалавр, денна)
 • Комп`ютерне моделювання у фармації Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Організація практики в закладах освіти факультетським керівником Середня освіта (Хімія), 2020 (бакалавр, денна)
 • Органічна хімія Хімія, 2020 (бакалавр, денна); Середня освіта (Хімія), 2020 (бакалавр, денна)
 • Практика психолого-педагогічна. Середня освіта (Хімія), 2020 (бакалавр, денна)
 • Статистичні та хемометричні методи в хімії Хімія, 2020 (бакалавр, денна); Середня освіта (Хімія), 2020 (бакалавр, денна)
 • Фармацевтична хімія Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Органічна хімія... Курс.Роб.Керівництво Хімія, 2019 (бакалавр, денна); Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Основи охорони праці Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Охорона праці та охорона праці в галузі Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)
 • Педагогічна практика. Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Практика ознайомча з виробництвом Хімія, 2019 (бакалавр, денна)
 • Практика хіміко-лабораторна. Хімія, 2019 (бакалавр, денна)
 • Токсикологічна та судова хімія Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)
 • Фармацевтична хімія Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)
 • Хімія природних сполук Хімія, 2019 (бакалавр, денна); Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Технологія лікарських косметичних засобів Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)
 • Фармацевтична хімія Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)
 • Асистентська практика. Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Хімічні технології та інженерія, 2020 (бакалавр, денна); Хімія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Безпека життєдіяльності, основи безпеки та біобезпеки Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Виробнича практика. Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Дипл.Пр. Керівництво магістерською роботою. Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Етика і деонтологія у фармації. Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Новітні методи органічного синтезу Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Органічна хімія Біологія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Сучасні методи навчання хімії Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Хімія та біохімія продуктів харчування Екологія, 2022 (магістр, денна)
 • Хімія теоретична та молекулярне моделювання. Хімія, 2020 (магістр, денна)
 • Хімія. Середня освіта (Біологія та здоров`я людини), м/с 2022 (бакалавр, денна), 2020 (бакалавр, денна)
 • Інформаційні технології в галузі знань Екологія, 2020 (бакалавр, денна); Хімічні технології та інженерія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Інформаційні технології в освіті Середня освіта (Хімія), 2021 (бакалавр, денна)
 • Інформаційні технології у фармації Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Середня освіта (Хімія), 2021 (бакалавр, денна)
 • Органічна хімія Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Сучасні тенденції розвитку органічного синтезу Хімія (Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речов), 2020 (аспірантура, очна)
 • Техніка і методика шкільного хімічного експерименту Середня освіта (Природничі науки), 2020 (бакалавр, денна)
 • Хімія лікарських засобів Хімія (Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних речов), 2020 (аспірантура, очна)
 • Харчова хімія ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ДЕННА, 2 курс 2 півр.); ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ДЕННА, 2 курс 2 півр.)¤
 • Методика викладання хімії Середня освіта (Хімія), 2020 (бакалавр, денна)
 • Методика навчання хімії Середня освіта (Природничі науки), 2020 (бакалавр, денна)
 • Органічна хімія Хімічні технології та інженерія, 2020 (бакалавр, денна); Хімія, 2020 (бакалавр, денна); Середня освіта (Хімія), 2020 (бакалавр, денна)
 • Органічна хімія та екологія Екологія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Стереохімія Хімія, 2020 (бакалавр, денна)
 • Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (ДЕННА, 3 курс 2 півр.)
 • Фармацевтична хімія Фармація, промислова фармація, 2020 (бакалавр/магістр, денна)
 • Аналіз та ідентифікація органічних сполук Хімія, 2019 (бакалавр, денна); Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна); ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ‚ ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ
 • Атестаційний екзамен з хімії Держ.Екз.Комісія 2.Член ДЕК 2 Хімія, 2019 (бакалавр, денна)
 • Державний екзамен Держ.Екз.Комісія 3.Член ДЕК 2 Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Комплексний екзамен з природничих наук Держ.Екз.Комісія 7.Член ДЕК 1 Середня освіта (Природничі науки), 2018 (бакалавр, денна)
 • Методична діяльність вчителя хімії в школі Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Позаурочна робота вчителя хімії Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна)
 • Техніка та методика шкільного хімічного експерименту Середня освіта (Природничі науки), 2018 (бакалавр, денна)
 • Фармацевтична хімія Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)
 • Хімія полімерів Середня освіта (Хімія), 2017 (бакалавр, денна); Хімія, 2019 (бакалавр, денна)
 • Практично орієнтований іспит... Держ.Екз.Комісія 5.Член ДЕК 1, 2, 3, 4, 5 Фармація, промислова фармація, 2018 (бакалавр/магістр, денна)

ЗАОЧНЕ (ДИСТ., ЕКСТ.) НАВЧАННЯ

 • Методика навчання хімії Середня освіта (Природничі науки), м/с 2020 (бакалавр, заочна)
 • Органічна хімія Біологія, 2020 (бакалавр, заочна)
 • Хімія органічна Середня освіта (Природничі науки), м/с 2020 (бакалавр, заочна)
 • Комплексний екзамен з природничих наук Держ.Екз.Комісія 7.Член ДЕК 1 Середня освіта (Природничі науки), м/с 2020 (бакалавр, заочна)

Кафедра забезпечує виконання науково-дослідних робіт студентів, курсових, випускних та магістерських робіт, виробничих та педагогічних практик.

Інформація для вступників

Приймальна комісія Волинського національного університету імені Лесі Українки

Контакти: адреса, телефон, електронна адреса

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 8-й поверх),

(0332)249907,

Slivka.Natalia@eenu.edu.ua