Навчально-науковий фізико-техологічний інститут

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Інститут утворився у 2020 році внаслідок реорганізації факультету інформаційних систем фізики, математики та інформатики. До складу новоутвореного навчально-наукового інституту увійшли кафедри: експерементальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій,теоретичної та математичної фізики імені А.В.Свідзинського.

Керівництво

Мирончук Галина Леонідівна - доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедри:

Професорсько-викладацький склад:

Навчальні дисципліни

ОС бакалавр спеціальності Фізика та астрономія за навчальним планом 2017 року.

ОС бакалавр спеціальності Фізика та астрономія за навчальним планом 2019 року.

ОС бакалавр спеціальності Фізика та астрономія за навчальним планом 2020 року.

ОС магістр спеціальності Фізика та астрономія за навчальним планом 2017 року.

ОС магістр спеціальності Фізика та астрономія за навчальним планом 2020 року.

Навчальні лабораторії

Науково-дослідні лабораторії

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

 • Дослідження радіаційних дефектів і механізмів їх утворення в бінарних халькогенідних напівпровідниках.
 • Дослідження фізичних властивостей халькогенідних напівпровідникових фаз і сплавів.
 • Вивчення структурних дефектів складних напівпровідникових кристалічних і аморфних фаз, елементарних, бінарних і багатокомпонентних напівпровідників.
 • Дидактичні функції експериментального методу наукового пізнання.
 • Дидактичні функції методу моделювання.
 • Методи розв’язування фізичних задач.
 • Засоби сучасної електроніки та інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному експерименті з фізики.
 • Комп’ютерне моделювання в освіті та науці,
 • Дослідження низькотемпературної надпровідності та надплинності,
 • Дослідження теорії гравітації,
 • Дослідження релаксаційної оптики та поліметричного аналізу.


Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

 • Системи TlInX2-D IVX2: фазові рівноваги та оптоелектронні властивості твердих розчинів : монографія / Г.Л.Мирончук, І.В.Кітик, Л.В.Піскач, О.Ю.Хижун, А.О.Федорчук, О.В.Замуруєва, С.П.Данильчук, М.Ю.Мозолюк. – Луцьк : Вежа –Друк, 2016. – 148с. (ISBN 978-966-940-019-2)
 • Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л. Радіація і людина : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 309 с. Гриф «Затверджено» СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 14 від 29.11.2018 р.).
 • Фотопровідність у напівпровідниках : навч. посіб. / Мирончук Г. Л., Федосов С. А., Кітик І. В., Коровицький А. М., Кевшин А. Г. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 110 с. Гриф «Рекомендовано» СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 14 від 29.11.2018 р.).
 • Муляр В. П. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ: навч. посіб. / В. П. Муляр, А. А. Федонюк. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. – 212 с. (Витяг з протоколу № 6 від 29.05.2018 року засідання вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки про надання грифу «Затверджено» та рекомендацію до друку).
 • Фізика поверхневих явищ у напівпровідниках : навч. посіб. / Мирончук Г. Л., Замуруєва О. В., Хмарук Г. П., Давидюк Г. Є. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 115 с. Гриф «Рекомендовано» СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 14 від 29.11.2018 р.).
 • Фотопровідність у напівпровідниках : навч. посіб. / Мирончук Г. Л., Федосов С. А., Кітик І. В., Коровицький А. М., Кевшин А. Г. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 110 с. Гриф «Рекомендовано» СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 14 від 29.11.2018 р.).
 • Пирога С. А. Фізика : підручник: у 2-х т. Т. 2. Вид.2-ге. Луцьк : Вежа, 2018. 240 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів нефізичних спеціальностей університетів. Лист №2/392 від 23.12.99)
 • Головіна Н. А. Молекулярна фізика та термодинаміка : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 240 с. Затверджено СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 17 від 29.11.2017 р.) Н від 29.11.2017 № 336.
 • Федосов С. А. Основи метрології : навч. посіб. – Ч. 1. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Види, методи та засоби вимірювань / Федосов С. А., Кевшин А. Г., Шигорін П. П. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 48 с. Гриф «Рекомендовано» СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 10 від 30.04.2015 р.).
 • Volodymyr V. Halyan, Inna A. Ivashchenko. Mechanism of photoluminescence in erbium-doped chalcogenide // Luminescence. Edited by S.L. Pyshkin / Intechopen, 2018. P. 1-22. DOI: 10.5772/intechopen.81445.
 • Головіна Н. А., Кобель Г. П. Лабораторний практикум із молекулярної фізики й термодинаміки : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 247 с. Затверджено СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 17 від 29.11.2017 р.) Н від 29.11.2017 № 336.
 • І. Д. Олексеюк, І. В. Данилюк, І. А. Іващенко, Л. Д. Гулай, В. В. Галян. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах на основі сполук Ag2X, BIII2X3, R2X3 (BIII – Ga, In; R – Y, La, Pr, Tb, Ho, Er; X – S, Se) : монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 139 с. Рекомендовано СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 14 від 28.09.2017 р.). ISBN 978-966-940-120-5.
 • Кевшин А. Г., Галян В. В. Електроніка : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 87 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 6 від 21 березня 2018 р.).
 • Новосад О. В., Божко В. В., Федосов С. А. Електрика і магнетизм : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 100 с.
 • Вплив легування Zn на оптичні властивості халькогенідних монокристалів TlGaSe2 / Мирончук Галина,Махновець Ганна, Шаварова Ганна,Рижук Анастасія,Судак Вадим / Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Фізичні науки. – 2017. – №14-15 (363-364) – С.35-41
 • Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 single crystals at low temperatures / Vaidotas Kažukauskas, Galyna L. Myronchuk, Oleh V. Parasyuk, Edvinas Gvozdiovas, Oleksiy V. Novosad, Justas Kvedaravicius, Sergiy P. Danylchuk, Lyudmyla V. Piskach // Proceedings of the Romanian Academy, Series A. – 2019. – Vol. 20, № 3 – P. 243–249. (Scopus)
 • Low-temperature photoconductivity and thermostymulated conductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 single crystals / V. Kazukauskas, G. L. Myronchuk, R. Garbacauskas, O. V. Parasyuk, S. Savicki, O. V. Novosad, S. P. Danylchuk, L. V. Piskach // Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2018. – T. 15, № 1 – P. 53–62.
 • V.V. Halyan, V.O. Yukhymchuk, Ye.G. Gule, K. Ozga, K.J. Jedryka, I.A.Ivashchenko, M.A. Skoryk, A.H. Kevshyn, I.D. Olekseyuk, P.V. Tishchenko, M.V. Shevchuk, M. Piasecki. Photoluminescence features and nonlinear-optical properties of the Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2–Er2S3 glasses // Optical Materials. – 2019. – V. 90. – P. 84-88 (Scopus)
 • V.V. Halyan, I.A. Ivashchenko, A.H. Kevshyn, I.D. Olekseyuk, P.V. Tishchenko, A.P. Tretyak. Growth of the (Ga69.5La29.5Er)2S300 Single Crystal and Mechanism of Stokes Emission // J. Nano- Electron. Phys. – 2019. – V.11. – P. 01008-1 - 01008-4. (Scopus)
 • G.L. Myronchuk, M.Piaseski, A.S. Krymus, I.V. Kityk, R.O. Vlokh, A.O. Fedorchuk, V.R. Kozer, O.V. Parasyuk / Photoconductivity relaxation processes in AgCd2GaS4 single crystals / Materials Chemistry and Physics 200 (2017) 250-256 https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.07.053 (Scopus, Web of Science)
 • Specific Features of Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 Monocrystals at Low Temperatures / O. V. Novosad, G. L. Myronchuk, S. P. Danylchuk, O. V. Zamurueva, L. V. Piskach, I. V. Kityk, M. V. Piasecki, O. V. Tsisar // Physics and chemistry of solid state. – 2019. – Vol. 20, № 1 – P. 50–55. (Scopus)
 • Specific Features of Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 Monocrystals at Low Temperatures / O. V. Novosad, G. L. Myronchuk, S. P. Danylchuk, O. V. Zamurueva, L. V. Piskach, I. V. Kityk, M. V. Piasecki, O. V. Tsisar // Physics and chemistry of solid state. – 2019. – Vol. 20, № 1 – P. 50–55. (Scopus)
 • Enhanced persistent photoconduction in CuInS2–ZnIn2S4 alloys single crystals and processes of its relaxation / V. V. Bozhko, A. V. Novosad, O. V. Parasyuk, N. Vainorius, V. Vertelis, A. Nekrošius , V. Kažukauskas // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2016. – V. 627. – P. 153–162. (Web of Science)
 • Structural and thermotropic peculiarities of hydrogen-bonded liquid crystals confined in mesoporous molecular sieves. / I. Gnatyuk, T. Gavrilko, O. Yaroshchuk, N Holovina, N. Shcherban, J. Baran, M.Drozd. // Journal of Molecular Structure V. 1126, 2016. - Р. 19-28.(Scopus)
 • Структурніелементинапівпровідникових пристроїв: курс лекцій. Ч.2: Контакти метал-напівпровідник / Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Коровицький А. М. Луцьк: Вежа-Друк,2019. 92 с.
 • Trokhimchuck P. P. Automaton theories. Retrospective and perspective. In: Advanced in computer science, vol. 3. –New Delhi, AkiNik Publications, 2019. – Р. 39-69. – Колективна монографія.
 • Шутовський А.М. Метод функціонального інтегрування в теорії двощілинної надпровідності /А. М. Шутовський, А. В. Свiдзинський, В. Є. Сахнюк, О. Ю. Пастух // Журнал фізичних досліджень. –2019. – т. 23, № 3. c 3709(6 с.).
 • Trokhimchuck P. P. Problems of modeling diffraction and interference processes in Nonlinear and Relaxed Optics. Int. J. Adv. Res. Phys. Sc. (IJARPS). Vol. 6. Is. 7. 2019. – P. 5-17.
 • Trokhimchuck P. P. Polymetrical Analysis as Universal System of Formalization thеknowledge.// J. of Math. System Science, vol. 9, No. 3, 2019. – P. 71-85.
 • Trokhimchuck P. P. Problems of creation universal automata theory and effective calculations. / Bulletin of Kherson National Technical University, vol. 2(69), part 2, 2019. – P. 256-263.
 • Трохимчук П. П. Проблема моделирования филаментов при лазерно-индуцированном пробое среды.// Белорусский государственный университет. Физика. 2019. – 22 с. (Принятодо друку).

Сертифікаційні курси

«Методи та засоби формування фахових компетентностей вчителів»

В умовах сучасного розвитку системи освіти України якість здійснення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладах обумовлюється рівнем професійної компетентності педагогічних працівників, що у певній мірі залежить від якості професійного розвитку кожного педагога впродовж життя. Адже лише добре підготовлені, кваліфіковані та здатні до подальшого навчання педагогічні працівники можуть адекватно реагувати на потреби суспільства як під час розробки й оновлення робочих планів, програм, так і при безпосередньому навчанні учнів, раціонально використовуючи можливості новітніх педагогічно-виважених інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Метою проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою «Методи та засоби формування фахових компетентностей вчителів» є: формування уявлень про прийоми та методи реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу та формування фахових компетентностей педагогів засобами освітньої робототехніки.

Тривалість навчання за очною формою підвищення кваліфікації – 1 тиждень, обсяг навчального навантаження – 30 годин (1 кредит).

Цільова аудиторія курсів підвищення кваліфікації: педагоги закладів середньої освіти, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів


Інформація для вступників

Запрошуємо на навчання

Бакалаврат

Спеціальність: Середня освіта. Фізика.

Професійна кваліфікація: Вчитель_фізики та астрономії. Фахівець з інформаційних технологій.

Вступні іспити (сертифікати ЗНО):

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія


Спеціальність: Фізика та астрономія.

Професійна кваліфікація: Фахівець з фізики та астрономії. Фахівець з комп'ютерної фізики.

Вступні іспити (сертифікати ЗНО):

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія


Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали.

Професійна кваліфікація: Фахівець з прикладної фізики та цифрової електроніки

Вступні іспити (сертифікати ЗНО):

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Магістратура Спеціальність: Середня освіта. Фізика.

Професійна кваліфікація: Вчитель фізики та астрономії у закладах  середньої освіти. Фахівець з інформаційних технологій та робототехніки.  Експерт із освітніх технологій.

Вступні іспити:

Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове випробування (Фізика з методикою навчання)


Спеціальність: Фізика та астрономія

Професійна кваліфікація: Науковий співробітник, фахівець з фізики та астрономії

Вступні іспити:

Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове випробування (Фізика та астрономія)


Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали

Професійна кваліфікація: Фахівець з розробки приладів і керування технологічними процесами

Вступні іспити:

Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове випробування (Прикладна фізика)

Програма спільно Україно-Польського проекту«ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»

Програма «Подвійний диплом» зі спеціальностей «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Середня освіта (Фізика)» реалізовується у рамках угоди про співпрацю між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (СНУ) та Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (AJD).

У рамках програми «Подвійний диплом»:

• Паралельне і безоплатне навчання в СНУ й AJD .

• Проживання у гуртожитках європейського рівня.

• Навчання за узгодженими навчальними планами.

• Розширення можливостей участі у програмі «Еразмус+».

• Після завершення навчання отримують диплом європейського зразка СНУ й АJD.


Учасниками програми можуть стати студенти 2–5 курсів спеціальностей «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали» і «Середня освіта (Фізика)» у СНУ імені Лесі Українки.

За детальною інформацією звертатися – навчально-науковий фізико-технологічний інститут,директор інституту,доктор фізико-математичних наук, професор Мирончук Галина Леонідівна. тел. +38(0332)249211 ел.пошта myronchuk.halyna@eenu.edu.ua

Наші випускники