Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Емблема Факультету.jpeg

Історична довідка

Рік заснування - 1969. Згідно з наказом № 120 Міністерства освіти від 26.05.1969 р. було створено факультет фізичного виховання Луцького державного педагогічного інституту. У 1987 році на факультеті відкривається відділення початкової військової підготовки та військова кафедра, яку очолив полковник Б. М. Лукашевич. У 1993 році військова кафедра була реорганізована, а студенти почали навчання за іншими спеціальностями. У 1993 році факультет став складовою Волинського державного університету імені Лесі Українки, а у 1994 році засновано Інститут фізичної культури та здоров`я. У зв’язку із введенням у навчальних закладах України нових стандартів освіти Міністерства освіти і науки України у 2017 році інститут фізичної культури, спорту та здоров’я перейменовано у факультет фізичної культури, спорту та здоров’я.

Першим деканом факультету у 1969/1970 навчальному році за сумісництвом призначили декана педагогічного факультету доцента М. Куликівського. Пізніше деканами факультету фізичного виховання були доценти Б. Є. Балько (1971 р.), В. Палига (1976 р.), старший викладач В. М. Фурман (1978 р.), доцент В.Завацький (1979 р.),який у 1993 році отримав звання професора, а у 1994 році – звання члена-коресподента УАНМП, професор О. І. Бузюн (1994 р.), професор Є. Н. Приступа (1998 р.), доцент М.С. Мороз (1999 р.), доцент О. І. Бичук (2005 р.). З 2019 року й до нині факультет фізичної культури, спорту та здоров'я очолює доцент Пантік В.В., який продовжує славні традиції факультету із розширення та зміцнення навчально-матеріальної бази, посилення професорсько-викладацького складу, удосконалення та розвитку спорту вищих досягнень.

Керівництво

Декан

Пантік Василь Васильович - кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.

Заступники декана

 • Іщук Олена Анатоліївна – заступник декана з інформаційної політики та промоції, кандидат педагогічних наук, доцент;

Методисти

Денної форми навчання – Михайлюк Оксана Анатоліївна;

Заочної форми навчання – Бойко Людмила Георгіївна.

Кафедри

Професорсько-викладацький склад

Стратегічні пріоритети факультету

Основними стратегічними пріоритетами факультету фізичної культури, спорту та здоров’я для здійснення освітньої діяльності за вказаними напрямками є: формування мотивації до занять фізичними вправами і спортом, здорового способу життя студентської молоді, створення належної матеріально-технічної бази, використання сучасних інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі та у спортивно-масовій роботі, підготовка фахівців галузі фізичного виховання і спорту й спортсменів високого класу, інтеграція у Європейське освітнє та наукове середовище.

Нині факультет фізичної культури, спорту та здоров’я здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура i спорт», де навчається 615 студентів стаціонарної та 248 – заочної форм навчання. Навчальний процес здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, серед яких доктори наук, професори: Цьось А. В., Вільчковський Е. С., Бєлікова Н. О., Альошина А. І., Бичук О.І., 41 кандидат наук та доцент, майстри спорту України міжнародного класу, заслужені тренери України та заслужені працівники фізичної культури і спорту та ін. Викладачі факультету пройшли підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle» та широко використовують інформаційно-комунікативні технології у викладацькій діяльності.

Надаючи великого значення налагодженню міжнародної співпраці в рамках реалізації Болонського процесу та Європейської інтеграції системи вищої освіти України, колектив факультету проводить велику роботу з пошуку партнерів для реалізації спільних навчальних програм, обміну студентами та викладачами. В межах цієї співпраці у вересні 2018 року підписана Угода про співпрацю між СНУ імені Лесі Українки та Природничо – гуманітарним університетом імені Яна Длугоша у м. Ченстохова (Республіка Польща). В рамках зазначеної угоди розроблено протокол погодження програми «Подвійний диплом» щодо умов навчання студентів за інтегрованими навчальними програмами, який передбачає синхронізацію навчальних планів за освітніми ступенями бакалавра та магістра, визначення алгоритму навчання та зарахування балів з дисциплін, які за кількістю годин та компетенціями наближені до дисциплін, що вивчались студентами в Україні. Програма безкоштовна, що дає можливість нашим студентам одночасно навчатись у нас та в університеті імені Яна Длугоша, що у м. Ченстохова, що є одним із видів ступеневої мобільності студентів нашого факультету. Навчання за цією програмою дозволяє студентам одночасно отримати два дипломи: українського державного зразка та європейського зразка одного із запропонованих закордонних партнерських вищих навчальних закладів за спільною або спорідненою освітньою програмою. Навчатись за даною програмою можуть студенти спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)». Таким чином, отримані дипломи по закінченню навчання створюють для випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки значні конкурентні переваги на ринку праці не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу.

Сьогодні факультет веде активне міжнародне співробітництво у науковій, навчальній галузі з закладами вищої освіти Білорусі (Поліський державний університет, м. Пінськ), Польщі (гуманістично-природничий університет імені Яна Длугоша, м. Ченстохова), Словаччини (університет Павла Йозефа Шафаріка), Німеччини (університет Фрайбурга), Чехії (університет імені Яна Евангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем), США (Північний центральний коледж в Напервіллі, штат Іллінойс). Студенти та викладачі факультету приймають активну участь у грантових  програмах ЄС.

На факультеті функціонують спортивні школи, де здійснюють підготовку висококваліфікованих спортсменів:

– волейбольна жіноча команда вищої ліги «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - заслужений тренер України Богуслав Галицький;

– чоловіча баскетбольна команда вищої ліги «Старий Луцьк - університет» - тренери: Володимир Журжій та Дмитро Чайковський;

– східні єдиноборства - заслужений тренер України Микола Мордик;

– веслування на байдарках і каное - заслужений тренер України Федір Семенюк;

– легка атлетика (метання) – заслужений тренер України Роман Черкашин;

– легка атлетика (ходьба) – заслужений тренер України Володимир Яловик;

– лижні гонки (біатлон) – майстер спорту України з поліатлону Микола Білера;

Активно залучаємо студентів, викладачів та громадськість до різного роду заходів, культурного, мистецького, наукового та спортивного напрямків, інформуємо про зроблену роботу та анонси заходів на інтернет ресурсі нашого вузу.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я займає одне з провідних місць у науковій діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 1998 р. по 2000 р. в інституті працювала спеціалізована вчена рада К 32.051.02 за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. За її період викладачами інституту фізичної культури та здоров'я захищена 21 кандидатська дисертація.

У 2009 р. в інституті створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

При факультеті діють наукові школи докторів наук, професорів Цьося А. В., Вільчковського Е.С., Бєлікової Н.О., Альошиної А.І., у яких здійснюється написання докторських та кандидатських дисертацій.

На факультеті видається журнал  «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві». Журнал є фаховим виданням України ( від 12.05.2015 р. № 528) та «Фізичне виховання і спорт» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747). Із 2010 року видання зареєстроване в міжнародному центрі ISSN. ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print). Журнал є рецензованим міжнародним науковим виданням, який охоплює широку сферу досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень.

Науковці нашого вишу мають змогу публікувати свої дослідження та вивчати передовий світовий досвід спортивної науки у провідних фахових виданнях Польщі, зокрема у журналі «Physical Activity Review». Головний редактор видання, заступник директора інституту фізичного виховання, туризму та фізіотерапії університету імені Яна Длугоша професор Яцек Вонсік. Видання ідентифікується у наукометричних базах (Web of Science Core (ESCI),  Scopus). В журналі  можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Видавці запропонують авторам публікувати емпіричні та теоретичні роботи фізичного виховання та суміжних дисциплін, соціальних наук і наук про здоров'я, які представляють собою міждисциплінарний підхід.

Запрошує також науковців до співпраці і щоквартальне наукове видання « Sport i turystyka ». Головний редактор, професор Елігіуш Мололєпши (Eligiusz Małolepszy dr hab. prof. UJD. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska ( e.malolepszy@ujd.edu.pl) ). Роботи рецензуються та публікуються на польській мові та офіційними мовами конференції.

На факультеті функціонує АСПІРАНТУРА за трьома спеціальностями:

• 227 «Фізична реабілітація»

• 014 «Середня освіта (фізична культура)»

• 017 «Фізична культура і спорт»

Відомі випускники

За роки існування наш заклад підготував тисячі висококваліфікованих фахівців фізичної культури і спорту, які успішно працюють у школах, наукових установах, спортивних та громадських організаціях. Серед випускників факультету:

Заслужені вчителі України, переможці конкурсу “Вчитель року України”:

Довганюк Л., Денисенко Н., Волинець Ю.

Заслужені працівники фізичної культури:

Микоян А., Кліш А., Тонконог В., Дручик В. Галицький Б., Зайченко М., Кондратович Є., Авраменко М., Черкашин Р.

Заслужені тренери України:

Камерілов О., Бондарев А., Левчук В., Кварцяний В., Галицький Б., Карп’юк Р., Борисюк С., Авраменко М., Байсарович В, Савчук Ю., Долінський А., Зайченко М., Сацик С., Шевчук А., Черкашин Р., Мордик М., Яловик В., Хом'як О.

Заслужені майстри спорту СРСР та України:
 • Лужний Олег – заслужений майстер спорту СРСР, член збірної СРСР з футболу, гравець команд “Динамо” (Київ), “Арсенал” (Лондон);
 • Тимощук Анатолій – заслужений майстер спорту України, член збірної команди України, капітан команди “Шахтар” (Донецьк), гравець ф/к “Зеніт” (Росія); Баварія (Мюнхен),
 • Водоп’янова Тетяна – заслужений майстер спорту, призер чемпіонату світу з біатлону;
 • Петрова Олена – заслужений майстер спорту, призер Олімпійських ігор в Нагано,
 • Розтока Андрій – заслужений майстер спорту дворазовий чемпіон світу та Європи, чемпіон Параолімпійських ігор, чемпіон Кубка світу,
 • Гудзь Людмила – бронзовий призер Олімпійських ігор в Барселоні (гандбол).
Понад 26 майстрів спорту України міжнародного класу та 360 майстрів спорту України:
 • Савчук Валентина – майстер спорту України міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор в Сіднеї, призер Всесвітньої універсіади;
 • Чупринін Кирило – майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї;
 • Миронюк Надія — майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи, учасник Олімпіади в Пекіні;
 • Боровська (Прокопук) Надія – майстер спорту України міжародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту України міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.);
 • Котович Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Головницький Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з кросу;
 • Оксентюк Сергій – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з бігу на 100 км;
 • Омельченко Юрій – майстер спорту України, чемпіон світу зі спортивного орієнтування;
 • Будиловська (Мудрик) Жанна – майстер спорту України, призер кубка Європи;
 • Коб Тетяна — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Повх Марія — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Джима Валентин - майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ліліхамері;
 • Петрова Олена — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ліліхамері;
 • Водопянова Тетяна — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Нагано;
 • Гудзь Людмила — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Барселоні;
 • Шафар Віталій — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Лондоні;
 • Банзерук Іван — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Мирончук Валентина — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Климець Ірина – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Яновська Олена – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Папежук Ірина – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Лондоні ;
 • Цьось Олена – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Лондоні ;
 • Беломоїна Яна – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Булковський Андрій – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики;
 • Попович Микола – майстер спорту України міжнародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту України міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.);
 • Котович Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Калитка Світлана – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Касарда Ольга – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Кулаков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, керівник клубу бойових мистецтв “Прайд”;
 • Альошина Алла Іванівна – майстер спорту СРСР із спортивного орієнтування;
 • Мальцева Алла – майстер спорту СРСР із спортивної гімнастики;
 • Войнаровська Наталія – майстер спорту СРСР із художньої гімнастики;
 • Мацкевич Нінель – майстер спорту СРСР із художньої гімнастики;
 • Іванюк Ольга — майстер України з велоспорту;

Значними є результати студентів-важкоатлетів:

 • Гарбар Володимир – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Лавринюк Юрій – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи.
Учасники паралімпійських ігор:
 • Розтока Андрій – майстер спорту України міжнародного класу з футболу;
 • Конашук Богдана – майстер спорту України міжнародного клпасу (лижні гонки).

Сьогодні спортивну славу нашого факультету примножують:

 • Коб Тетяна – майстер спорту України міжнародного класу, Чемпіонка Європи з боксу (2009 р.);
 • Климець Ірина – майстер спорту України міжнародного класу (метання)
 • Банзерук Іван – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Мирончук Валентина – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Конашук Богдана – майстер спорту України міжнародного класу (лижні гонки);
 • Доморецький Володимир – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу із веслування;
 • Василевська Марія – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Чемпіонату Європи із веслування;
 • Єрьоменко Дмитро – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді (2009р);
 • Чикида Юрій – майстер спорту, срібний призер Чемпіонату Європи з важкої атлетики;
 • Беломоїа Яна – учасниця олімпійських ігор 2012 у крос-кантрі серед жінок;
 • Кулаков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, керівник клубу бойових мистецтв “Прайд”;
 • Войнаровська Анна – майстер спорту України міжнародного класу із художньої гімнастики;
 • Хом'як Олег – заслужений тренер України з пауерліфтингу, старший тренер мережі фітнес-центрів «Інтер Атлетика», провідний професіонал луцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та тренер-викладач ДЮСШ інвалідів;
 • Волейбольна команда “Волинь–Університет”, яка грає у супер лізі;
 • Баскетбольна команда “Старий Луцьк–Університет” грає у вищій лізі.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база факультету дає можливість забезпечення високого рівня організації та проведення навчально-виховного процесу. Факультет розташований у корпусах «В» (вул. Винниченка, 30) та «Е» (спорткомплекс, просп. Грушевського, 2 б) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

За останні роки у спортивному комплексі побудовано і укомплектовано тенісний та тренажерний зали, проведено капітальний ремонт гімнастичного та ігрового залів, залу для аеробіки, аудиторій та приміщень. Зміцнилась і матеріальна база – закуплено сучасний тренажерний комплекс, аудиторії та кафедри обладнано новими меблями, створено музей спортивної слави, змінилась і територія навколо корпусу. Відкрито новий спортивний майданчик біля корпусу №1, стадіон біля гуртожитку №3. Гордість університету – стадіон ім. Віктора Івановича Завацького із сертифікованими біговими доріжками, ігровими майданчиками; студентська база практик «Гарт» (оз. Світязь).

Контакти деканату

43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В).

Email: physical-edu@eenu.edu.ua

Тел: (0332) 24-20-68; +380503381099