Факультет філології та журналістики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка.

Підготовка фахівців з української та російської філології на Волині почалася 1940 р. зі створенням Луцького державного учительського інституту. 1946 року спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР у навчальному закладі було створено історико-філологічне відділення, а 1948 року відбувся перший випуск учителів-словесників. 1952 року історико-філологічне відділення реорганізовано в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 1969 року у зв’язку з реорганізацією історико-філологічного факультету постав філологічний факультет як окремий структурний підрозділ педагогічного інституту.

1993 року у зв’язку зі створенням Волинського державного університету імені Лесі Українки філологічний факультет переживає наступну реорганізацію. На його базі створено два підрозділи (факультет україністики та факультет слов’янської філології), які знову буде об’єднано в єдиний – філологічний – факультет 2002 року.

Із 2001 року на факультеті започатковано підготовку фахівців зі спеціальності „Мова та література (польська)”. 2006 року ліцензовано напрям підготовки фахівців „Видавнича справа та редагування”, 2007 року – напрям „Журналістика”. 2014 року відкрито магістерську програму «Медіакомунікації». 2009 року факультет реорганізовано в Інститут філології та журналістики. 2016 року підрозділ перейменовано на факультет філології та журналістики. Деканами філологічного факультету в попередні роки були І.І.Сірак, Є.Г.Сухомлин, Є.Л.Михальчук, В.Л.Удалов, О.О.Рисак, В.І.Бортніков, П.М.Кралюк, В.С.Зубович, Т.М.Покровська, А.К.Мардієва, М.В.Сур’як. Із 2005 року обов’язки декана філологічного факультету / Інституту філології та журналістики / факультету філології та журналістики виконує кандидат філологічних наук, доцент Ю.В.Громик. У грудні 2019 р. на посаду декана факультету філології та журналістики призначено кандидата філологічних наук, доцента Лавринович Лілія Богданівна.

Наші випускники:

Філологічна школа на Волині створювалася завдяки невтомній багаторічній праці викладачів, чиї імена назавжди вписані в історію навчального закладу: В.Ф.Покальчука, О.О.Рисака, В.І.Голоюха, А.З.Омельковця, М.К.Боженка, Л.П.Рожило, І.І.Сірака, Т.С.Баран, М.І.Реви, В.Г.Луцкевича, Г.І.Мудрик, Г.М.Ращинської, Г.І.Самохвал, Г.О.Козачук, Є.А.Бикової, Л.В.Бублейник, Н.Й.Зубер, А.Ф.Івлєвої, В.С.Кулакової, А.К.Мардієвої, О.Д.Некрот, М.Г.Нещадіна, Т.М.Покровської, Г.В.Павличенко, С.Д.Розенфельда, В.Л.Удалова, Н.Д.Удалової, Л.В.Шайнюка, Л.П.Павленко, М.М.Хмелюк та інших.

Серед випускників філологічного факультету / Інституту (факультету) філології та журналістики – наукові й педагогічні працівники, державні службовці, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, видавці. Студентами свого часу були письменники І.Чернецький, Й.Струцюк, В.Вербич, Н.Горик, В.Слапчук, Г.Яструбецька, О.Пашук, А.Криштальський, С.Дружинович, І.Ольшевський, Т.Яков’юк, М.Мартинюк, О.Ляснюк, С.Стасюк, Н.Шульська та багато інших, журналісти О.Згоранець, Н.Шепель, Б.Стельмах, В.Куць, І.Сандрика, А.Подерня, І.Луцюк, І.Качан, Е.Форманюк, М.Доманська, Н.Ткачук, А.Бліннікова, А.Ольхович, І.Сасовська, М.Яблонський, Ю.Горожанов, І.Карпюк, О.Камінська, Т.Хомич, Е.Саркожаєва, Т.Урбан, І.Воробей, О.Лівіцька, О.Кузьмич, А.Собуцький, Т.Мизнікова, Т.Свирида, О.Шевчик, О.Блищик, П.Приймачок, А.Стамбульський, Н.Передрій, Ю.Горбач та інші. Більшість нинішніх науково-педагогічних працівників факультету також вихованці волинської філологічної школи.

Кафедри факультету філології та журналістики:

Професорсько-викладацький склад.

Факультет філології та журналістики відзначається висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та поважними академічними традиціями. На факультеті склався потужний науковий осередок, що представлений кількома філологічними школами, добре відомими в Україні. Серед 59 штатних науково-педагогічних працівників 58 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 випускових кафедрах працюють 13 докторів філологічних наук, професорів або доцентів (М. В. Мірченко, М. В. Моклиця, Л. К. Оляндер, В. Ф. Давидюк, Г. Л. Аркушин, Н. Г. Колошук, Н. О. Данилюк, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, Г. І. Яструбецька, І. М. Констанкевич, І. А. Мельник, М. В. Жуйкова), 1 доктор наук із соціальних комунікацій, професор (С. І. Кравченко), 1 кандидат філологічних наук, професор (С. К. Богдан), 39 кандидатів філологічних наук, доцентів або старших викладачів, 3 кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти або старші викладачі.