Загальної математики та методики навчання інформатики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 14:13, 15 квітня 2021, створена Бичковська (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Про кафедру

Кафедра загальної математики та методики навчання інформатики створена на базі кафедри вищої математики та інформатики у 2020 р. У свою чергу, загальноуніверситетська кафедра вищої математики та інформатики була створена у січні 2000 р. Її першим завідувачем став кандидат фізико-математичних наук, доцент Миронюк П. Й. З вересня 2000 р. кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук, доцент Мамчич Т. І. Викладачі кафедри Головін М. Б., Мамчич Я. М., Махомед М. С., Миронюк Т. Н., Ройко Л. Л., Федонюк А. А., Федосов С. А. забезпечували викладання навчальних дисциплін математичного циклу та інформатики. Лаборантом кафедри була Стасюк-Куніцина Е. Л. З 2001 р. при кафедрі почала діяти лабораторія з проблем прикладної статистики, яка надавала консультації науковцям, викладачам, аспірантам, студентам університету та іншим організаціям області. Тісна співпраця з різними факультетами університету, розвиток інформаційних технологій дали змогу уніфікувати навчальні плани, у яких збільшується кількість годин інформатики. Це призводить до розширення кафедри. Її членами стають Антонюк Б. П. (2003 р.), Карпусь І. В. (2004 р.), Микитюк І. О. (2009 р.), Миронюк Л. П. (2004 р.), Яцюк С. М. (2007 р.). Впродовж багатьох років лаборантами кафедри були Мальчук І. І., Світницька І. С., Юнчик В. Л. З 2010 р. по 2020 р. завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент Федонюк А. А. З 2011 року кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». В межах конференції проводяться науково-практичні семінари, працює Workshop (організатором якого є «Львівська політехніка»). Кафедра проводить активну роботу з талановитими школярами та студентами. Викладачі кафедри залучаються у журі Обласного учнівського конкурсу «Юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки», Обласного турніру юних математиків, Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Проводяться заняття зі слухачами секції “Математика” Волинської обласної Малої академії наук. Під керівництвом членів кафедри підготовлено ряд переможців обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів та призерів Всеукраїнського конкурсу. Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін іноземною мовою. Члени кафедри є авторами численних навчально-методичних видань та наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях. На даний момент кафедру загальної математики та методики навчання інформатики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Хомяк Марія Ярославівна.

З вересня 2020 р. кафедра є випусковою зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих, творчих і талановитих працівників освіти та спеціалістів в ІТ-індустрії з нестандартним мисленням і розвиненим емоційним інтелектом, спроможних реалізувати освітньо-інноваційний та технічний потенціал і бути зразком лідерства у сучасному суспільстві

Склад кафедри:

8 штатних, з них 6 кандидатів наук:

Основні напрями наукових досліджень:

Моделювання інформаційних процесів в інтернет-орієнтованих соціальних системах і мережах на основі фізичних аналогій. Розробка математичних та комп’ютерних методів моделювання. Теоретико-методичні засади формування знань, умінь і навичок в технологіях комп’ютерного навчання (на матеріалах вивчення інформатики)

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів

 • Антонюк Б. П. Аспекти автоматизації вивчення курсу "Архітектура ЕОМ" / А. А. Федонюк, М.Б. Головін, Б.П. Антонюк / Науковий .журнал "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2016. Випуск № 22 – С. 84-88.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення першого змістового модуля з курсу. – Луцьк: ПП Іванюк, 2016. – 56 с.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення другого змістового модуля з курсу. – Луцьк: ПП Іванюк, 2016. – 49 с.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення третього змістового модуля з курсу. – Луцьк: ПП Іванюк, 2016.– 37 с.
 • Антонюк Б.П. Модель інформаційного протистояння на прикладі розвитку мережі церковно-релігійних інституцій / Б.П. Антонюк/ V міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 5-7 червня 2016 р. Тези доповідей. – Луцьк, 2016. – С. 55-57.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 1-3 червня 2020р. Тези доповідей. – Луцьк, 2020. – С. 28-31.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта» №7/2020. – Луцьк, 2020. – С. 4-13.
 • Микитюк І. О. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / І.О. Микитюк, Л.Л. Ройко // VII Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.– С.174 – 178.
 • Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник/І.О.Микитюк, В.Л. Юнчик. – 2020. – 170 с.
 • Микитюк І. О. Особливості викладання математичних дисциплін засобами дистанційного навчання / Мамчич Т. І., Ройко Л. Л., Миронюк Л. П., Микитюк І. О. // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції “Математика. Інформаційні технології. Освіта”. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. – С. 78-82.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу “Математичні основи інформаційної діяльності” для студентів факультету історії, політології та національної безпеки / Л. П. Миронюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – 58 с.
 • Lie symmetries of the Shigesada–Kawasaki–Teramoto system / Liliia Muzyka, Roman Cheniha, Vasyl’ Davydovych // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Volume 45, April 2017, P. 81–92. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.09.019
 • Миронюк Л. П. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Т. І. Мамчич, Л. П. Миронюк, Л. Л. Ройко // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Випуск № 39. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. – С. 70–77. Фахове видання України (стаття).
 • Миронюк Л. П. Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Sites для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі «Українська мова як iноземна» / З. О. Пахолок, Л. П. Миронюк // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Випуск № 38. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. – С. 51–58. Фахове видання України (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Ройко Л.Л. Вища математика і теорія ймовірностей: методичні рекомендації до виконання модульних контрольних робіт з курсу / Л.Л.Ройко. – Луцьк: РВВ Вежа Східноєвроп.нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2016. – 63 с.
 • Ройко Л.Л. Вища математика і теорія ймовірностей: практичні завдання до першого змістового модуля з навчального курсу / Л.Л.Ройко. – Луцьк: РВВ Вежа Східноєвроп.нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2016. – 38 с.
 • Ройко Л.Л. Реалізація міжпредметних зв"язків при викладанні курсу «Вища математика і теорія ймовірностей» для студентів економічних спеціальностей / Л.Л.Ройко // Збірник статей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 4 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. – С. 90 – 95
 • Ройко Л.Л. Математика для економістів та економічне моделювання: методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентів факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. – 46 с.
 • Ройко Л.Л. Математика для економістів та економічне моделювання: методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. – 81 с.
 • Ройко Л.Л., Микитюк І.О., Ройко Л.Л. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, І.О. Микитюк // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.– С. 174 – 177
 • Ройко Л.Л., Микитюк І.О., Ройко О.О. Особливості викладання вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, І.О. Микитюк // Збірник статей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 4 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.– С. 119 – 124
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Прикладна спрямованість курсу «Математика для економістів та економічне моделювання / Л.Л.Ройко, О.О. Ройко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – № 30–31, ЛНТУ, 2018.– С. 263 – 268 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Значення курсу «Математика для економістів та економічне моделювання» у підготовці студента факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко, О.О. Ройко // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С.465 – 468.
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., Ройко О.О. Програма R – ефективний інструмент підтримки навчання методам прикладної математики / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., О.О.Ройко // Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві» – ЛНТУ, 2019. – С. 105– 107
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., Ройко О.О. Навчання методам прикладної математики за підтримки програми R / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., О.О.Ройко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – №35, ЛНТУ, 2019. – С. 37 – 41 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О., Ройко О.О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, О.О.Ройко, О.О.Ройко // Збірник статей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 5 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. – С. 89 – 94.
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Миронюк Л.П. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Л.П.Миронюк // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: «Computer-integrated technologies: education, science, production» . – №39, ЛНТУ, 2020. – С. 70 – 77 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Wolfram|alpha як засіб оптимізації процесу навчання курсу «Вища математика» / Л.Л.Ройко, Л.П.Миронюк // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: «Computer-integrated technologies: education, science, production» . – №40, ЛНТУ, 2020. – С. 58 – 64 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я. Розвиток технологій проведення опитування з математичних дисциплін в контексті дистанційного навчання / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – С. 163 –164.
 • Собчук О.М. Прикладна дискретна математика: Програма навчальної дисципліни / Укладач Оксана Миколаївна Собчук. – Луцьк: СНУ, 2018. – 11 с.
 • Інтелектуальний аналіз даних: Програма навчальної дисципліни / О. М. Собчук, Ю. С. Павленко. – Луцьк: СНУ, 2018. – 10 с.
 • Кузьменко О. А. Проектування та розробка системивіддаленого керування робочими станціями / Кузьменко О. А., Собчук О. М. // Матеріали XIV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання” – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. – C. 67-68.
 • Павленко Ю.С. Технології та засоби консолідації інформації : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, О.М. Собчук. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 9 с.
 • Каун Ю. В., Собчук О. М. Технології віртуалізації в сучасних інформаційних системах // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 червня 2019 р.) / Ю. В. Каун, О. М.Собчук . – Луцьк-Світязь,– С. 49-51.
 • Собчук О.М. Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. ‒ С. 98-100.
 • Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с. // Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
 • Федонюк А. А. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання: методичні вказівки щодо виконання завдань в Moodle для магістрів денної та заочної форми навчання / М. Б.Головін, А. А. Федонюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – 28 с.
 • Федонюк А. А. Інформаційні технології в системі соціальної безпеки: методичні рекомендації для студ. спец. «Соціологія» / А. А. Федонюк, Б. П. Антонюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – 32 с.
 • Федонюк А. А. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ: навчальний посібник / В. П. Муляр, А. А. Федонюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. – 212 с.
 • Федонюк А., Федонюк Ю. Безпекові аспекти системного інформаційно-технологічного проекту «Розумне місто Луцьк» // Соціологічні студії. – 2018. – № 1 (12). – С. 52–56. (Index Copernicus).
 • Бомба А.Я., Федонюк А. А. Про узагальнення однієї моделі інформаційної боротьби //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, №31-32. – Луцьк: ЛНТУ. – 2018. – С.165-171. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Хомяк М. Я. Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні // «Актуальні проблеми філософії та соціології». – Одеса : Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2015. – №4. – C. 141 – 146.
 • Хомяк М. Я. Соціальна діагностика і моделювання. Навчально-методичні матеріали. − Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 12 с.
 • Хомяк М. Я. Особливості підготовки майбутніх педагогів до використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у початковій школі // Пріоритетні напрямки досліджень в науковій та освітній діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський науковий форум, 2019. – C. 38 – 39.
 • Чепрасова Т.І. .Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів при вивченні прикладного програмного забезпечення // Матеріали конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі», 10 жовтня 2017 р. – Київ: Національний університет імені М.П. Драгоманова, 2017.- с. 32-34
 • Sensitivity Analysis as a Data Mining for Engineering of Intelligent 0-1 Discrete Linear Optimization Software Packages /Mikhailyuk Victor A., Cheprasova Tatiana I. High Performance Computing, HPC-UA 2018. Collection of scientific papers, Kyiv, 2018. – c. 99-105.
 • Чепрасова Т.І. STEM-освіта в структурі підготовки вчителя інформатики//Матеріали (тези) ІV Міжнародній науково-практичній конференції «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку» 8 – 9 листопада 2018 року (НЕНЦУМ, м. Київ, С. 41-43).
 • Yatsyuk S., Fedonuyk A., Yunchyk V., Cheprasova T., The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, pp. 269–272, 9321899 (Scopus)
 • Юнчик В.Л. Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebra / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 8–19.
 • Юнчик В.Л. Використання теорії розв’язування дослідницьких задач у контексті проектно-дослідницької діяльності в процесі навчання математики / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 44 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016 – С. 153-163. ISSN 2412-1142. ISBN 978-966-2337-01-3
 • Юнчик В.Л. Специфіка використання соціальних мереж в процесі навчання математичних основ інформатики / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // European humanities studies: Education and Training – II, 2016. – p. 268-279. Міжнародне видання.
 • Юнчик В.Л. Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач / А. А. Федонюк, В. Л. Юнчик // Інформаційні системи і мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2019. - №6. – С. 90-102.
 • Yunchyk V., Hrybiuk О. Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study Environment / Scientific Monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation,edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn 2016 ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition)
 • Valentyna Yunchyk, Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities. CEUR Workshop Proceedings, Volume 2631, 2020, Pages 68-78, 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2020 (Scopus)
 • Елементи комп’ютерної графіки у візуалізації результатів моделювання фізичних явищ і процесів / Муляр В. П., Яцюк С. М. // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – № 23. ст.80. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Яцюк С. М. Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності: методичні рекомендації для магістрів денної та заочної форми навчання / А. А. Федонюк, В.П.Муляр, С.М.Яцюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – 24 с.
 • Використання фреймворків для розробки Web-додатків на мові PHP / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк, В. П. Муляр // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – № 30-31. С.156-160.
 • Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк, А. А. Федонюк // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – № 35. С.117-124.
 • Дослідження штучного інтелекту на прикладі програми Excel / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – № 35. С.211-217. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Інформаційно-комунікаційні технології та методика їх вивчення. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Технології інформаційного менеджменту. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Спецкурс "Система комп"ютерної верстки LaTex". Викладач: Антонюк Б.П.
 • Системи програмування та методика їх вивчення". Викладач: Антонюк Б.П.
 • Інформаційні технології в галузі знань. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Інформаційні технології в освіті. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Організація та обробка електронної інформації. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Вища та прикладна математика. Викладач: Микитюк І.О.
 • Основи вищої математики. Викладач: Микитюк І.О.
 • Вища математика. Викладач: Микитюк І.О., Миронюк Л.П., Ройко Л.Л
 • Математика для економістів та економічне моделювання (англ.). Викладач: Миронюк Л.П.
 • Математичні основи міжнародних інформаційних відносин. Викладач: Миронюк Л.П.
 • Математика для економістів та економічне моделювання. Викладач: Ройко Л.Л.
 • Математичне моделювання. Викладач: Ройко Л.Л.
 • Математична логіка та теорія алгоритмів. Викладач: Собчук О.М.
 • Прикладна дискретна математика. Викладач: Собчук О.М.
 • Математична логіка. Викладач: Собчук О.М.
 • Вибрані питання комп`ютерної інженерії та методика їх вивчення у внз. Викладач: Собчук О.М.
 • Соціальні та професійні питання інформатики. Викладач: Собчук О.М.
 • Комп`ютерне авторське право та інтелектуальна власність в галузі. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Технологія навчання комп’ютерних наук у закладах вищої освіти. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Проектування програмних систем. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Методологія та організація наукових досліджень з теорії та методики навчання інформатики. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Методика навчання інформатики та математики. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Вища математика і статистика. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Прикладна математика в ІТ-галузі. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Математичні методи аналізу емпіричних даних. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Теорія ймовірностей та вища математика в соціології. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності. Викладач: Федонюк А.А.
 • Інформаційні технології в галузі знань. Викладач: Федонюк А.А., Антонюк Б.П.,Юнчик В.Л.
 • Інформаційні технології в освіті. Викладач: Федонюк А.А., Антонюк Б.П.
 • Основи програмування. Викладач: Федонюк А.А.
 • Вибіркова дисципліна 3. ІКТ в системі математичної підготовки. Викладач: Юнчик В.Л.
 • Філософські та науково-методологічні основи сучасної інформатики. Викладач: Юнчик В.Л.
 • ІТ для обробки і розв’язування математичних задач. Викладач: Юнчик В.Л.
 • Вибіркова дисципліна 1. Web-технології розробки навчальних систем. Викладач: Яцюк С.М.

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. (С-16)