Кафедра економічної та соціальної географії

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра економічної та соціальної географії

Історична довідка

Рік заснування:

1981 — створено кафедру економічної та соціальної географії

1993 — кафедру економічної та соціальної географії реорганізовано в кафедру країнознавства і міжнародних економічних відносин

2002 — створено кафедру суспільної географії

2007 — об’єднання кафедри суспільної та фізичної географії

2015 — створено кафедру економічної та соціальної географії

Кафедру очолювали:

 • 1981 — 1983 р. к.с-г.н. В.В.Фалюш
 • 1984 — 1990 р. к.г. н. О. О. Скаршевська
 • 1991 — 1993 р. к. г. н. П. В. Луцишин
 • 2002 — 2004 р. д. г. н. О. В. Краснопольський
 • 2004 — 2007 р. к. г. н. А. М. Слащук
 • 2015 — 2019 р. д. е. н., проф. Ю. М. Барський
 • 2015 — 2019 р. д. е. н. Ю. М. Барський
 • грудень 2019 — серпень 2020 р. в. о. зав. кафедри, к. г. н. Маковецька Л. О.
 • вересень 2020 р. — по даний час д. е. н. Л. Ю. Матвійчук

Економіко-географічна підготовка студентів та розвиток відповідних досліджень розпочався ще на природничо-географічному факультеті. Фалюш В. В. займався дослідженням агроекологічних закономірностей еволюції і генезису та проблемами деградації меліоративних торфових ґрунтів Волинського Полісся.

Скаршевська О. О. спрямувала діяльність кафедри на дослідження економіко-географічних проблем Волині і України. При О.О.Старшевській відбулися перші захисти кандидатських дисертацій з економічної та соціальної географії (В.С.Корчун, О.П.Самохвал, Т.І.Шпарага). Луцишин П. В. (1949-2004) працював на факультеті після закінчення географічного факультету Львівського університету ( 1975), де пройшов шлях від асистента кафедри географії до професора, завідувача кафедри, декана факультету міжнародних відносин, Заслуженого діяча науки і техніки України (1997).

Краснопольський О. В. (1939-2004) працював на факультеті в 1979-1981(був першим кандидатом географічних наук, який почав викладати на природничо-географічному факультеті), 1999 – 2004 роках. Ним була започаткована тематика планування соціально-економічного розвитку районів Волині (1979-1981). В 1996 р. за бібліографічний довідник „Отечественные географы” (РГТ, Т-1-3, 1993-1995) був нагороджений Золотою медаллю ім. Ф. Літке. В 1999 році – нагороджено Почесною грамотою географічного товариства за великі заслуги перед географією і Географічним товариством.

Слащук А. М. закінчив природничо-географічний факультет Луцького педінституту імені Лесі Українки (1981) та аспірантуру Волинського державного університету (2000). В 2001 році захистив кандидатську дисертацію „Місцеві економічні центри в господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської області)”. Слащук А.М. автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з економічної та соціальної географії, в основному в галузі населення та удосконалення територіальної організації господарського комплексу Волинської області. Успіхи А.М. Слащука відзначені значком „Відмінник освіти України” (2005).

Діяльність Барського Ю. М. була спрямована на дослідження фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових праць, в т. ч. 7 монографій, близько 50 методичних видань.

Науковий напрям Матвійчук Л. Ю. спрямований на дослідження природно-ресурсного потенціалу регіонів України та його раціональне використання. За тематикою дослідження опубліковано понад 150 наукових праць, з яких 12 монографій, 4 навчальних посібники, 1 підручник, 1 атлас та 4 авторських свідоцтва.

Склад кафедри

1. Барський Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор;

2. Матвійчук Людмила Юріївна доктор економічних наук, професор;

3. Слащук Андрій Миколайович, кандидат географічних наук, доцент;

4. Бенедюк Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

5. Маковецька Лариса Олексіївна, кандидат географічних наук, доцент;

6. Мандрик Ірина Петрівна, кандидат географічних наук, доцент;

7. Потапова Алла Геннадіївна, кандидат географічних наук, доцент;

8. Пугач Сергій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент;

9. Поручинський Володимир Іванович, кандидат географічних наук, доцент;

10. Поручинська Ірина Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент;

11. Голуб Геннадій Сергійович, кандидат географічних наук, доцент;

12. Погребський Тарас Георгійович, кандидат географічних наук, доцент;

13. Сосницька Ярослава Сергіївна, кандидат географічних наук, доцент;

14. Новосад Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, асистент;

15. Пасічник Олеся Володимирівна, старший лаборант кафедри.

Основні напрямки наукового дослідження кафедри

 • Економічний потенціал та проблеми комплексного розвитку Північно-Західного регіону України та прикордонних територій (проф. Барський Ю. М., доц. Маковецька Л. О., доц. Потапова А. Г.);
 • Територіальні особливості соціодемографічних процесів Північно-Західного регіону України та прикордонних територій (доц. Пугач С. О., доц. Поручинський В. І., ст. викл. Поручинська І. В., ст. викл. Голуб Г. С., ст. викл. Погребський Т. Г.);
 • Агробізнес та продовольча безпека Північно-Західного регіону України (доц. Слащук А. М., ст. викл. Сосницька Я. С.).

Крім того, відповідно до колективної наукової тематики кожен викладач кафедри працює над індивідуальною темою наукового дослідження: «Забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону» (проф. Барський Ю. М.); «Продовольча безпека України» (доц. Слащук А. М.), «Міграції населення Північно-Західного регіону України» (доц. Пугач С. О.), «Системи розселення Західного регіону України» (доц. Поручинський В. І.); «Регіональна економіка та проблеми комплексного розвитку територій» (доц. Маковецька Л. О.); «Економічний потенціал Волинської області» (доц. Потапова А. Г.); «Науковий потенціал та історія розвитку географічної науки» (доц. Краснопольська Н. В.); «Застосування краєзнавчого принципу у процесі формування географічних знань» (доц. Бенедюк В. В.); «Демографічний розвиток регіонів України» (ст. викл. Поручинська І. В.); «Нові форми господарювання у сільському господарстві Волинської області» (ст. викл. Сосницька Я. С.); «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області» (ст. викл. Голуб Г. С.); «Територіальні аспекти охорони здоров’я Волинської області» (ст. викл. Погребський Т. Г.). Про динамічність розвитку кафедри економічної та соціальної географії свідчить те, що за останні 5 років викладачі кафедри захистили: 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Барський Ю. М. «Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону» (2013 р.); 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: Пугач С. О. «Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження)» (2011 р.), Поручинський В. І. «Система розселення регіону в умовах трансформації суспільства (на матеріалах Волинської області)» (2013 р.), Голуб Г. С. «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області» (2014 р.), Поручинська І. В. «Демографічна ситуація Північно-Західного економічного району» (2015 р.), Погребський Т. Г. «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області» (2015 р.); 2 викладачі кафедри отримали вчене звання доцента: Пугач С. О. та Поручинський В. І. При кафедрі функціонує аспірантура.

При кафедрі працюють наукові гуртки та проблемні групи:

 • науковий гурток «Управління розвитком регіону», керівник – проф. Барський Ю. М.;
 • науковий гурток «Розміщення продуктивних сил», керівник – доц. Маковецька Л. О.;
 • проблемна група «Технології вивчення географічних дисциплін», керівник – Бенедюк В. В.;
 • проблемна група «Інформаційні технології у суспільно-географічних дослідженнях»,керівник – Пугач С. О.;
 • проблемна група «Економічний потенціал регіону», керівники – доц. Потапова А. Г., доц. Краснопольська Н. В.

Практична підготовка студентів кафедри

Формування конкурентноспроможних висококваліфікованих працівників з питань регіонального розвитку потребує обов’язкової практичної підготовки, що реалізується під час організації та проведення навчальних та виробничих практик. За їх тривалістю та кількістю напрям підготовки «Географія» є безперечним лідером в університеті. Спеціальність «Економічна та соціальна географія» згідно навчального плану у другому семестрі передбачає Навчальну комплексну природничо-наукову практику з виїздом, яка включає дослідження з «Метеорології та гідрології», «Кліматології», «Геології», «Грунтознавства», «Топографії», «Загального землезнавства», «Геоморфології» та інших навчальних дисциплін. Практика проходить у Волинському регіоні та Українських Карпатах. Комплексна професійно-орієнтована практика четвертого семестру відбувається на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» і ставить за мету дослідження ландшафтних систем Шацького Національного природнього парку. Виробничу економіко-географічну практику у шостому семестрі студенти проходять на промислових та лісогосподарських підприємствах, у сільських та селищних радах, а також обласних та районних адміністраціях, сільськогосподарських, державних установах та організаціях, комерційних структурах і фірмах різних форм власності Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської та інших областей. Головна увага під час виробничої практики зосереджена на питаннях господарської (економічної) оцінки раціонального використання природних умов і ресурсів, рівня освоєння території, розселення, господарської діяльності, а також охорони природи. При цьому важливим є вивчення географічних аспектів міжнародних інтеграційних процесів у господарських комплексах міста, району, транскордонного співробітництва в межах транскордонних об’єднань і різноманітних регіональних програм. Особливе значення має набуття навичок прогнозування та моделювання розвитку різних суспільно-регіональних систем. Після закінчення практики студенти отримують конкретні знання про економіку і технологію ряду основних виробничих процесів у промисловості, сільськогосподарському виробництві, невиробничій сфері, транспорті, про процеси розселення, соціально-економічні питання ведення менеджерської, маркетингової і організаційно-управлінської діяльності в умовах ринкової економіки. Також засвоюють нові методи аналізу виробничої діяльності та управління із застосування ЕОМ і інших сучасних технічних засобів. Після завершення практик та в результаті виконання всіх завдань у студентів формуються навички, які в майбутньому дають їм змогу виконувати роботу з аналізу, прогнозування, індикативного планування, програмування та конструювання раціональної територіальної організації людської діяльності, включаючи оцінку природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації та процесів розселення, розміщення виробництва і організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників; вирішувати комплексні територіальні завдання; складати проекти і схеми територіального розвитку; аналізувати сучасний стан, тенденції і проблеми територіального розвитку, комплексно оцінювати варіанти формування його функціональної структури; проводити практичні заняття з географії в школі, коледжі.

Напрями підготовки фахівців:

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі географії усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії).

Бакалавр

У нас продовжують навчання:

 • випускники середніх загальноосвітніх закладів;

Прийом проводиться на конкурсній основі, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: 1. Українська мова та література 2. Історія України 3. Географія або математика. Термін навчання 3 р. 10 міс. Випускникам присуджується ступінь вищої освіти „Бакалавр”, за спеціальностями : 014 „Середня освіта” – спеціалізація „Середня освіта. Географія. Економіка” та 106 „Географія” – спеціалізація „Економічна та соціальна географія”.

 • випускники середніх спеціальних навчальних закладів (коледжів) на базі освітнього рівня „Молодший спеціаліст”;

Прийом проводиться на конкурсній основі, за результатами вступних випробувань. Випускникам присуджується ступінь вищої освіти „Бакалавр”, за спеціальностями : 014 „Середня освіта” – спеціалізація „Середня освіта. Географія. Економіка” та 106 „Географія” – спеціалізація „Економічна та соціальна географія”.

Магістр

 • випускники вищих навчальних закладів після здобуття освітнього рівня „Бакалавр” усіх галузей знань для продовження навчання за освітнім рівнем „Магістр”;

Прийом проводиться на конкурсній основі, за результатами вступних випробувань (фаховий іспит та іспит з іноземної мови). Випускникам присуджується ступінь вищої освіти „Магістр”, за спеціальностями : 014 „Середня освіта” – спеціалізація „Середня освіта. Географія. Економіка” та 106 „Географія” – спеціалізація „Економічна та соціальна географія”.

Доктор філософії

 • випускники вищих навчальних закладів після здобуття освітнього рівня „Магістр” галузі знань 103 „Науки про Землю”, 106 „Географія” для продовження навчання за освітнім рівнем „Доктор філософії”.

Прийом проводиться на конкурсній основі, за результатами вступних випробувань.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

1. Барський Ю.М. Проблеми фінансового забезпечення соціального розвитку України в умовах глобалізації / Ю.М.Барський // науковий журнал «Економічний форум». Луцький національний технічний університет. № 3– Редкол.: гол. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2013. – 484с. 260–268 с.

2. Барський Ю.М. Формування сучасної системи трудових показників / Ю.М. Барський, М.В. Саган // Економічний форум. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. – №4. – С. 87-93.

3. Yuriy Barsky Indexes of evaluation of the financial provision of the regions / Y. Barsky // Zeszyty naukowe Panstwowej wyzszej szkoly techniczno-ekonomicznej im. Ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu. Europeistyka problemy europejskie w swietle badan interdyscyplinarnych. ) – 2013. – Nr 2. – Jaroslaw. – S. 253-275. (0,7 ум. друк. арк.) Impact Factor – 0.439

4. Барський Ю.М. Конкурентоспроможність та приріст трудових показників – запорука ефективної діяльності підприємства / Ю.М. Барський, М.В. Саган // Економічний форум: [наук. журнал]. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 3. – С. 150-159.

5. Барський Ю.М. Стратегія управління персоналом як напрям розвитку підприємств молочної галузі Рівненської області [Електронний ресурс] / Ю.М. Барський, Т.П. Панюк // Ефективна економіка. – 2014. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy. nayka.com.ua

6. Барський Ю.М.Статистика водокористування як пріоритетний напрямок економіко-екологічного моніторингу розвитку регіону / Ю.М. Барський // Зб. наук. пр. «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції». – Випуск XІХ. – №3. – Київ СЕУ/ Рівне: НУВГП, 2014. – 362 с. – С. 180–188

7. Барський Ю.М. Шляхи вдосконалення методологічного забезпечення регіональної статистики природокористування / Ю.М. Барський // Зб. наук. пр. «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції». – Випуск XІХ. – №4. – Київ СЕУ/ Рівне: НУВГП, 2014. – 362 с. – С. 167–180.

8. Барський Ю.М. Статистичний аналіз торговельних відносин регіонів України / Ю.М. Барський // Інвестиції: практика та досвід: [науково-практичний журнал]. – №6 березень 2015 р. – Київ. – С. 6-11.

9. Барський Ю.М. Перспективи підвищення економічної активності населення України [Електронний ресурс] / Ю.М. Барський // Ефективна економіка. – 2015. – №4. – Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy. nayka.com.ua

10. Барський Ю.М. Економіко-статистичний аналіз природокористування регіонів України / Ю.М. Барський // Економіка та держава: [наук. журнал]. – №4 – 2015р. – Київ – С. 11-14

11. Барський Ю.М. Моніторинг сучасного ринку праці України: проблеми та перспективи / Ю.М. Барський // Економічний простір [зб. наук. праць] – №95 березень 2015р. – Київ – С. 8-12

12. Поручинський В. І. Система розселення Волинської області в умовах трансформації суспільства: монографія / В. І. Поручинський, І. В. Поручинська, А. М. Слащук, М. М. Мельнійчук. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. – 193 с.

13. Влах М. Р. Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області / М. Р. Влах, В. І. Поручинський // Історія української географії. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 15. – С. 32–39.

14. Влах М. Р. Поняттєво-термінологічна система розселення населення обласного реґіону України / М. Р. Влах, А. М. Слащук, В. І. Поручинський // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Геогр. науки. – 2007. – № 2. – С. 98–105.

15. Поручинський В. І. Адміністративний статус поселень та реформування адміністративно-територіального устрою Волинської області / В. І. Поручинський // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Географія. – 2007. – № 1. – С. 100–104.

16. Поручинський В. І. Теоретичні засади розселення населення / В. І. Поручинський // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – № 11 (288) . – 2014. – С. 89-94.

17.Поручинський В. І. Класифікація і типологія міських поселень України / В. І. Поручинський // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 98-101.

18. Поручинський В. І. Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області / В. І. Поручинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – №1 (випуск 38). – 2015. – С. 92-96.

19. Технології організації педагогічної практики студентів: Методичні матеріали. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. – 40с.

20. Потапова А. Г. Регіональні закономірності перетвореності природних агроландшафтів Волинської області / А. Г. Потапова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2011. – № 9. – С. 29 – 33.

21. Потапова А. Г. Природний агроресурсний потенціал території у контексті господарської діяльності регіону / А. Г. Потапова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2011. – № 18. – С. 23 – 26.

22. Потапова А. Г. Особливості сучасного сільськогосподарського землекористування Волинської області / А. Г. Потапова // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - № 8. – С. 59-64.

23. Потапова А. Г. Оцінка економічного потенціалу Волинського регіону / А. Г. Потапова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2012. – № 9 (234). – С. 64-69.

24. Потапова А. Г. Економіко-організаційні основи розвитку сільськогосподарського підприємства ТзОВ ,,Городище”Луцького району Волинської області / А. Г. Потапова, О. М. Васильчик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2013. – № 5 (255) – С. 133-137.

25. Потапова А. Г. Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогоподарського виробництва у Луцькому районі / А. Г. Потапова, О. М. Васильчик // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № .11 – С. 114-119.

26. Потапова А. Г. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Волинської області / А. Г. Потапова, А. С. Лемехова // Часопис соціально-географічної географії. – Випуск 16 (1). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 123-126.

27. Потапова А. Г. Екологічний стан міста Луцька / А. Г. Потапова, М. І. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2014. – № 11 (288) – С. 177-183.

28. Потапова А. Г. Характеристика трудового потенціалу Волинської області / А. Г. Потапова, О. В. Гоць // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2014. – № 11 (288) – С. 94-99.

29. Потапова А. Г. Територіальна організація сфери послуг Волинської області / А. Г. Потапова, Н. В. Краснопольська // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 11. – С. 201-211.

30. Пугач С. О. Міграції населення Волинської області : суспільно-географічний аналіз : монографія / С. О. Пугач. – Луцьк : ПФ «Смарагд», 2012. – 190 с.

31. Пугач С. О. Закордонні трудові міграції населення Рівненської області / С. О. Пугач // Географія Рівненщини та суміжних областей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : А. С. Дем’янчук (голов. ред.) та ін. – Рівне : Червінко А. В., 2014. – С. 129–135.

32. Пугач С. О. Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області / С. О. Пугач, А. О. Сліпчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – 2015. – Вип. 744–745 : – С. 173–176.

33.Пугач С. О. Суспільно-географічна картографія : методичні рекомендації / С. О. Пугач. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 72 с.

34. Бенедюк В. В. Технології вивчення географічних дисциплін: Практикум з основами теорії. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. – 79 с.

35. Бенедюк В. В. Освітній комплекс Волинської області // Журнал «Педагогічний орієнтир»: Відділ освіти Локачинської районної держадміністрації. – 2013. - № 20. – С. 26 – 27 (співавтор – Ільїв О. М.).

36. Бенедюк В. В. Краєзнавство: Практикум. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2014. – 76 с.

37. Бенедюк В. В. Технології застосування краєзнавчого принципу при вивченні географії // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – 2014, № 1. – с. 29 – 35.

38. Бенедюк В. В. Технології застосування краєзнавчого принципу в процесі вивчення фізичної географії України // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 382 – 389.

39. Бенедюк В. В. Технології застосування краєзнавчого принципу при вивченні географії у 6 класі // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 407 – 414.

40. Бенедюк В. В. Психолого-педагогічні особливості використання наочності при формуванні географічних знань // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 42 (95). – С. 66 – 73.

Контакти

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, географічний факультет СНУ імені Лесі Українки Тел.: +38 (0332) 740417 geosocial@eenu.edu.ua

Абітурієнтам

Посилання

СНУ