Факультет іноземної філології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
FIFI logo red.jpg

Зміст

Історична довідка

Рік заснування: 2012 Факультет іноземної філології ІV рівня акредитації було створено на основі факультету романо-германської філології, відкритого у 1992 році на базі факультету англійської мови (рік заснування – 1962) Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Першим деканом факультету був А.С. Мельниченко. У 1979-80 н.р. факультет англійської мови було реорганізовано у факультет іноземних мов (декан - доцент Н.М.Максимчук). Він готував фахівців за спеціальністю "вчитель англійської та німецької мов". У зв'язку з цим було продовжено на один рік термін навчання та збільшено 25 чоловік набір студентів. У цей час на факультеті функціонували дві кафедри: англійської філології (завідувач - к.ф.н. М.О.Олікова) і практики англійської мови (завідувач – к.ф.н., М.І.Кікець). Із 1980 по 1984 рік факультет очолював доцент М.І.Кікець, з 1985 по 1996 роки - к.ф.н. доцент Рогатюк А.Є., з 1996 по 2005 рік роботу факультету координувала к.ф.н., професор Л.І. Булатецька, з 2005 по 2019 рік деканом факультету іноземної філології була доцент О.О. Рогач. З грудня 2019 року на посаді декана факультету - професор Л.Л. Макарук.

Керівництво

Декан

доктор філологічних наук, доцент Макарук Лариса Леонідівна [1]

Заступник декана

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Чарікова Ірина Василівна

Методисти

 • Кравчук Ольга Миколаївна
 • Шмиговська Богдана Сергіївна

Кафедри

Професорсько-викладацький склад

Сьогодні на факультеті працює 122 викладача; з них: докторів наук, професорів - 5; кандидатів наук, професорів - 3; кандидатів наук, доцентів - 49; кандидатів наук, старших викладачів / асистентів - 23; старших викладачів без наукового ступеня - 13; асистентів - 29; 6 викладачів - іноземців.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності

 • 1. Концептуальний аналіз мовних явищ.
 • 2. Моделювання комунікативних процесів.
 • 3. Семантичні, прагматичні та соціолінгвістичні особливості мовних одиниць.
 • 4. Системні та функціональні характеристики одиниць мови різних рівнів.
 • 5. Новітні тенденції вітчизняного словникарства.
 • 6. Когнітивні основи та семантико-прагматичні особливості мовних одиниць у різножанрових дискурсах.
 • 7. Функціональні аспекти дослідження мовних одиниць французької мови.
 • 8. Французька література в українській рецепції.
 • 9. Типологія та функціонування мовних одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасних германських і романських мов: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти.
 • 10. Семантико-функціональні особливості одиниць різних мовних рівнів.

Відомі випускники

 • Жуковська Вікторія (1999 р.в.) – теле-та радіоведуча, МС, заступник директора радіостанції СіД-FM.
 • Корніюк Ігор (1993 р.в.) – Перший секретар Консульського відділу Посольства Італії в Україні.
 • Крикавський Андрій (2009 р.в.) – Фахівець зі стратегічного планування та налаштування рекламних кампаній AdWords в компанії Google (м. Дублін)
 • Ліпіч Віталій (2007 р.в.) – Фахівець з онлайн медіа в компанії Google (м. Дублін)
 • Мирончук Ігор (1995 р.в.) – комерційний директор СП ТОВ «Модерн-Експо»
 • Смійчик Олег (1991 р.в.) – регіональний менеджер Корпусу Миру США в Україні

Додаткова інформація

Факультет співпрацює з Люблінським університетом ім. Склодовської-Кюрі (structure Польща), Державним університетом ім. Шимона Шимоновіца (м. Замость, Польща), Університетом прикладних наук (м.Лємго, Німеччина),Університетом м. Фехта (Німеччина), Страсбурзькою Вищою школою (м. Страсбург, Франція), університетом Марка Блока (м. Страсбург, Франція), Французьким Альянсом, Корпусом миру США в Україні, Німецькими центрами академічних обмінів DAAD та KAAD, Гете Інститутом, Британською радою, Французьким культурним центром (м.Львів, Україна), Американською громадською організацією „Глобальне лідерство” (м. Атланта, США), Україно-американською освітньою організацією „Міжнародний шкільний проект”.

Матеріально-технічна база

До послуг викладачів та студентів факультету – три комп’ютерні класи, відео та аудіотехніка, система Інтернет, лінгафонний кабінет, три ресурсні центри, інтерактивні навчальні комплекси, сучасне програмне забезпечення.

Культурні заходи

Факультет іноземної філології кафедра практики англійської мови на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки (о. Світязь) 18-20 червня 2021 року проводить XV Міжнародну наукову конференцію «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ ТА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ», присвячену 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського

Інформація для студентів та абітурієнтів

Події

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ХV Міжнародній науковій конференції «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ І РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ», яка відбудеться 18-19 червня 2021 року онлайн. Приєднуйтеся за посиланнями, які відображені у програмі.

ПРОГРАМА

ХV Міжнародної наукової конференції «ПРІОРИТЕТИ ГЕРМАНСЬКОЇ І РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ», присвяченої 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського

Приєднуйтеся за посиланнями:

 • День 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AOPKCwqPYsbutTCPovByo97mgqI1OafjzauDdHeQFlVs1%40thread.tacv2/1623762390569?context=%7B%22Tid%22%3A%2279cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa%22%2C%22Oid%22%3A%2295432d0b-cdfd-4d75-9531-57cd1478555d%22%7D

 • День 2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AOPKCwqPYsbutTCPovByo97mgqI1OafjzauDdHeQFlVs1%40thread.tacv2/1623762502228?context=%7B%22Tid%22%3A%2279cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa%22%2C%22Oid%22%3A%2295432d0b-cdfd-4d75-9531-57cd1478555d%22%7D

Регламент роботи конференції

18 червня 2021 р

10.00: відкриття конференції Виступ на пленарному засіданні – до 20 хвилин; участь в обговоренні доповіді – до 5 хвилин. ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ (10.00) Вступне слово: Координатори конференції – кандидат філологічних наук, доцент Оксана Рогач, кандидат філологічних наук, доцент Алла Павлюк Привітання:

 • 1. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Анатолій Цьось.
 • 2. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор психологічних наук, професор Лариса Засєкіна.
 • 3. Декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, доцент Лариса Макарук.

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Перше пленарне засідання

Доповіді:
 • 1. Ніна Данилюк, доктор філологічних наук, професор (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Агатангел Кримський – організатор Української академії наук, мовознавець і письменник.
 • 2. Імадеддін Раеф, письменник, перекладач (Ліванська Республіка). Бейрут і Бейрутяни 125 років тому очима Агатангела Кримського.
 • 3. Володимир Підвойний, кандидат філологічних наук, доцент (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського). Бібліотека-колекція Агатангела Кримського у світлі сучасної прикладної лінгвістики. (перерва 30 хвилин)

Друге пленарне засідання

Доповіді:
 • 4. Анатолій Силюк, методист відділу виховної роботи, заслужений діяч культури України (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти). Агатангел Кримський і Волинь.
 • 5. Наталія Цьолик, кандидат філологічних наук, доцент (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Українознавчий вимір формування світогляду та утвердження громадської позиції Агатангела Кримського.
 • 6. Оксана Рогач, кандидат філологічних наук, доцент (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Агатангел Кримський у творчості Василя Шкляра.

19 червня 2021 р.

Перше пленарне засідання

(10.00)

Доповіді:
 • 1. Валерій Полковський, доктор філософії, незалежний дослідник, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (Сейнт-Альберт, Канада). Побудова канадської України: трилогія Іллі Киріяка «Сини землі» (до 130-річчя української еміграції в країні кленого листа).
 • 2. Алла Товарес, доктор філософії (Говардський університет, США). Функціональні особливості прагматичних інтерактивних маркерів у структурних розділах наукових статей.
 • 3. Mohamed Nouah, доктор філософії (Університет Алжиру 2). Fachdiskurse im DaF-Unterricht in Algerien: Zur Aneignung einer einer Frachsprache.
 • 4. Yassine Adjabi, доктор філософії (Університет Алжиру 2). Презентація факультету іноземних мов Університету Алжир-2 імені Абу-Аль-Касема Саадаллаха.
 • 5. Fouzia Amrouche, доктор філософії (Університет Мсіла, Алжир). Le trauma en narration dans le roman algérien contemporain

(перерва 30 хвилин)

Друге пленарне засідання

Доповіді:
 • 6. Світлана Волкова, доктор філологічних наук, професор (Київський національний лінгвістичний університет). Художній дискурс у світлі лінгвосеміотики: від знакових систем Ч. Пірса до вербалізації художнього образу як знаку культури у сучасних лінгвістичних дослідженнях.
 • 7. Валентина Ущина, доктор філологічних наук, професор (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Мова як дзеркало соціальних змін: соціолінгвістична специфіка гендерної ідентифікації у США.
 • 8. Олена Ковальова, старший викладач (Національний університет харчових технологій), Наталія Ковальська, старший викладач (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Навчання мовлення в реальності впливу covid-19.

Оголошення для студентів

 • Рейтинг успішності для призначення стипендії[[2]]
 • Розклад занять [[3]]
 • Вартість навчання [[4]]

Кваліфікації

Кваліфікації, які здобувають студенти під час навчання:

ОС бакалавр

 1. Філолог, перекладач
 2. Філолог, вчитель англійської та німецької мов і інформатики, перекладач
 3. Вчитель англійської мови і літератури та другої іноземної мови (німецької/французької)
 4. Вчитель німецької мови і літератури та другої іноземної мови (англійської)

ОС магістр

 1. Філолог, фахівець із германських/романських мов та літератур, перекладач
 2. Філолог, фахівець із романських/германських мов та літератур, перекладач
 3. Філолог, фахівець із прикладної лінгвістики, програміст прикладний, перекладач, викладач англійської і німецької мов та інформатики
 4. Викладач англійської мови і літератури та другої іноземної мови (німецької/французької)

Мови навчання: українська, англійська, німецька, французька, шведська, іспанська.

Вартість навчання

Вартість навчання [[5]]

Рейтинг успішності на призначення стипендії

Рейтинг успішності студентів у I півріччі 2019/2020 н. р. [[6]]

Програми міжнародних обмінів

Студентські та викладацькі програми:

 • “Brueckenschlag Ukraine” ("Мости в Україну");
 • DAAD Stipendium (Стипендіальні програми для України);
 • “Work and Travel” (USA), “Work and Travel” (Germany);
 • Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi;
 • Erasmus+ (міжнародна мобільність студентів, аспірантів, викладачів - університет м.Фехта);
 • Академічний студентський обмін з Поморською академією у м. Слупськ, Польща;
 • Au-Pair;
 • У рамках співпраці з Асоціацією Arts et Modes – стажування у готелях Франції

Працевлаштування випускників

 • Міжнародний холдинг «Модерн-Експо»
 • Nestlé
 • ТзОВ «Саппортлаб» (SupportLab)
 • Школа іноземних мов «VIP bees»
 • Мовна школа «Mandarin Family Club»
 • Мовна школа «Helen Doron»
 • Онлайн школа іноземних мов «Langfit»
 • Мовний центр «Окленд»
 • American Star Transport
 • IT компанія «Cognizant»
 • Міжнародний інтернет-магазин «Amazon»
 • Transportation company V Line inc.
 • Загальноосвітні школи області та України, гімназії, ліцеї, коледжі

Центри вивчення іноземних мов

На факультеті діють мовні центри:

 • Центр інтенсивного вивчення мов та комп’ютерних технологій “CLEVER” [7]
 • Центр німецької мови - партнер Гете-Інституту [8]
 • Центр німецької мови та культури [[9]]
 • Центр французької мови та культури[10]
 • Центр шведської мови та культури[11]
 • Центр арабської мови та культури[12]
 • Центр канадознавства [13]
 • Центр есперанто [14]
 • Центр британської культури [15]
 • Центр норвезької мови та культури [16]
 • Центр іспанської мови та культури

Перекладацька діяльність викладачів факультету

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 • Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.

Бєляков Олександр Олександрович, доцент

 1. Усний переклад під час міжнародного форуму з проблем корпоративно-соціальної відповідальності (лютий, 2017).
 2. Усні й письмові переклади протягом перебування Тоні Палмера в Луцьку в межах договору з Волинською обласною філармонією (2016).
 3. Переклад і озвучування рекламного фільму про діяльність компанії «Пан Курчак».
 4. Разом із С. В. Засєкіним усний переклад навчально-методичних семінарів із проблем екології; семінари були організовані в рамках європейської навчальної програми для допомоги воїнам АТО та їх сім’ям на базі економічного факультету.
 5. Переклад і начитка англійською мовою вірші українського поета Ігоря Павлюка (для промоційного документального фільму про його творчість).
 6. Інтерв’ю Волинському телебаченню про специфіку роботи перекладача (квітень 2017).
 7. Послуги усного перекладу учасникам міжнародного дводенного семінару з проблем організації виробництва на підприємствах харчової промисловості (торговельна мережа «Наш край»).

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Галицька Олена Богуславівна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Переклад презентаційного науково-довідкового видання “Vermächtnis” von T. H. Schewtschenko multilingualia / O. B. Halytska, Y. Adjabi (Hrsg.). – Luz’k : PRAT the “Volhynia regional printing-house”, 2014. – 37 S. («Заповіт» Т. Г. Шевченка в перекладах різними мовами світу: зб. перекладів).
 2. Переклад на семінарі підвищення кваліфікації “Іvan Franko: Leben, Werk, Rezeption, Übersetzung und einiges mehr” (Львів, 2016) (Організатори: німецьке посольство (Київ), АУГ, DAAD, OeAD) (участь підтверджується сертифікатом).
 3. Із 2013р. - член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП).

Грибок Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Переклад і літературне редагування німецькою мовою наукового видання "Deutsche in der Geschichte Wolhyniens. Materialien der Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Luzk, Ukraine". Red.: M.Kostjuk. Luzk: Druck-und Verlagshaus "Tverdynja", 2016, 512 S.+ Illustrationen

КАФЕДРА ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 • Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.

Гончарук Світлана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Брала участь в укладанні двомовних словників
 • Гороть Є .І., Бєлова С. В., Малімон Л .К. Українсько-англійський словник // Є. І. Гороть, С. В. Бєлова,. Л. К. Малімон. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 1040 с.
 • Гороть Є.І., Гончарук С. В., Малім он Л. К.,. Павлюк А. Б., Шелудченко С. Б. Англо-український семантико-словотвірний словник // Є.І. Гороть., С. В. Гончарук, Л. К. Малім он, А. Б. Павлюк, С. Б. Шелудченко . – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 1024 с.
 • Гороть Є .І., Гончарук С. В., Малім он Л. К., Рогач О. О. Новий українсько-англійський словник // Є. І. Гороть Є. ., С. В Гончарук., Л. К. Малім он, О. О. Рогач. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 700 с. (Гриф МОН, лист від 1/11-5033 від 07.04.2014). ISBN 978-966-940-011-68.

Крисанова Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Збірник доповідей студентської наукової конференції "Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології" (укладач).- Луцьк: ВІЕМ, 2004.- 64 с. (укладач)
 2. Статті з перекладу
 3. Особливості передачі фразеологізмів із метеорологічним компонентом у процесі перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Філологічні науки, 2008.- №4. – С. 312-315.
 4. Особливості перекладу англійських економічних термінів в умовах безеквівалентності // Наукові записки. Серія «Філологічна».– Випуск 14. – Остріг, 2010. – С.371-374.
 5. Брала участь в укладанні двомовних словників
 6. Англо-український тематичний словник / Є. І. Гороть, І. М. Калиновська, Т. А. Крисанова, Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, А. М. Троцюк ; за заг. ред. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 284 с. (гриф СНУ імені Лесі Українки, наказ № 131-з від 10.06.2015).
 7. Українсько-англійський тематичний словник / Є. І. Гороть, І. М. Калиновська, О. М. Кравчук, Т. А. Крисанова, Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, А. М. Троцюк, Л. М. Угонь  ; за заг. ред. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 256 с. (гриф СНУ імені Лесі Українки, наказ № 45-з від 23.02.2017).

Навроцька Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, асистент

 1. Переклад для канадської благодійної місії Chalice в Україні (усний переклад на прес-конференції, публічні виступи, інтерв’ю, письмовий переклад) (червень 2016).

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 • Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.

Біскуб Ірина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

 1. Переклад фільму британського кінорежисера Тоні Палмера «Bird on a wire» (2015-2016).

Бондар Тетяна Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Переклад із англійської мови на українську фільму «The Space Movie» британського режисера Тоні Палмера (2016).

Волошинович Наталія Валеріанівна, старший викладач

 1. Роберт Конквест. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор. Переклад з англійської Наталії Волошинович, Зорини Корабліної, Вікторії Новак; літературне опрацювання Андрія Криштальського. - Луцьк : ВМА «Терен», 2007. – 456 с.
 2. Сергій Радчук „Я обрав Канаду” Спогади. Переклад з англійської Наталії Волошинович, Зорини Корабліної, Вікторії Новак; Луцьк, РВВ: „Вежа”, 2008, 108 с.
 3. Конквест Роберт. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років / Переклад з англійської Наталії Волошинович та Зорини Корабліної. — Луцьк: ВМА «Терен», 2009. — 880 с.
 4. Переклад віршів Василя Стуса. Журнал Союзу українок Америки “Наше життя», Частина 1. 203 Second Avenue, New York, NY 10003-5706, січень 2017. С.8-9.
 5. Переклад фільму британського кінорежисера Тоні Палмера «Bird on a wire» (2015-2016).
 6. Переклад сайту СНУ та статуту СНУ з української мови на англійську (2015).

Добжанська-Найт Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Переклади статей (із англійської на українську)
 • - Володимир Берзонський. Занадто зайняті, щоб померти. Переклад з англійської Н. І. Добжанської // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (75) 2011. – С. 6.
 • - Глен Ченсі. Зіткнувшись із вакуумом. Переклад з англійської Н.І.Добжанської // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (99) 2013. – С. 6.
 • - Стівен Костофф. Що таке «Само-…»? Переклад з англійської Н.І.Добжанської-Найт // Волинські єпархіальні відомості. № 4 (149) 2017. – С. 8
 1. Переклад із англійської на українську (окрема публікація в книжці)
 • - Тоні Палмер. Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Tony Palmer. Hohourable Professor of Lesya Ukrainka East European National University). Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт, А. П. Хом’як. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2016. – 24 с.
 1. * - Гелен Келлер. Практика оптимізму (З есе «Оптимізм») – Переклад з англійської Наталії Добжанської-Найт (у друці).
 2. Переклади книг з української на англійську
 • - Natalia Dobzhanska. Legend of an Iron Tower and Other Fables. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska and Alan Knight. – Knightpublishingco, 2012. – 154 p. http://www.amazon.com/Legend-Iron-Tower-Other-Fables-ebook/dp/B009JUQ5OM
 • - Vasyl Karpiuk. Hand-in-Hand with a Turtle. Ivasyk, Jesus and Marichka. Two books in one. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 48 (24+24)p.
 • - Vasyl Karpiuk. The Puddle. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 16 p.
 • - Vasyl Karpiuk. A Dream. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 48 p.
 • - В. І. Гребенюк. Акафіст Пресвятій Богородиці, у чудотворній Холмській іконі прославленій./ V. I. Hrebeniuk. Akathist Hymn to Our Lady in Holm Icon Glorified. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska-Knight. – Луцьк: Ініціал, 2017. – 72 p.
 1. Участь у перекладі Статуту СНУ на англійську мову (Розділ5) – 2016.
 2. Переклад веб-сайту англійською: http://povodyr.com/en/
 3. Наукові статті з перекладу
 • - Добжанська-Найт Н. І., Шевчук А. Ю. Лінгвокультурні особливості англійських перекладів україномовних художніх творів (на прикладі оповідань українських авторів) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологічна”. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – № 59. – C. 66 – 69.
 • - Добжанська-Найт Н.І. Морфологічна інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Випуск 25, Том 2. – Одеса, 2016. – С. 156 – 161.
 • - Добжанська-Найт Н. І. Вплив мовної інтерференції перекладача на прозорість та зрозумілість перекладів (на прикладі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації: зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – с.43 – 47
 • - Добжанська-Найт Н. І. Синтаксична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв) (у друці)
 • - Добжанська-Найт Н. І. Семантична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв) (у друці)

Засєкін Сергій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Cohen, J., A. Mannarino, E. Deblinger. (2006). Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. New York: The Guilford Press. Коен Дж., Маннаріно Е., Деблінджер Е. Психотерапія з дітьми та пілітками, які пережили травму та втрату/ пер. С. В. Засєкін. – Львів: Свічадо, 2016. – 264 с.

Каліщук Діана Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач

 1. Переклад фільму британського кінорежисера Тоні Палмера «Bird on a wire» (2015-2016).
 2. Переклад сайту СНУ та статуту СНУ з української мови на англійську (2015).

Макарук Лариса Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Усний і письмовий переклад для ВОФПП у рамках реалізації проекту транскордонного співробітництва Польща – Білорусь-Україна на 2007 – 2013 рр.. (2007-2008)
 2. Усний і письмовий переклад для представника EBRD на Прат «Металіст» (2008).
 3. Переклад під час проведення Парламентських виборів для представників ENEMO (2007, 2010).
 4. Переклад під час проведення Парламентських виборів для представників CANEOM (січень-лютий 2010).
 5. Усний переклад для делегації у ВОДА (25 квітня 2017 року)
 6. Lesya Ukrainka Eastern European National University in Volyn in the Context of European Education in the 21st Century: Faculties and Institutes / Compiled by Liubov Zaiets and Olesya Fesyk; translators: L. Makaruk, O. Mykoliuk, A. Paliychuk, O. Rogach, Y. Rogach, O. Struk, O. Shkamarda, A. Trotsiuk, I. Demchuk. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2013. – 96 p.
 7. Lesya Ukrainka Eastern European National University in Volyn in the 9. Context of European Education in the 21st Century: the Past and the Present / Compiled by Liubov Zaiets and Olesya Fesyk; translators: L. Makaruk, O. Rogach, Y. Rogach, O. Struk, A. Trotsiuk, I. Demchuk. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2013. – 40 p.
 8. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 1940–2015 / уклад. : С. В. Гаврилюк, О. А. Фесик ; переклад: В. О. Бруцька, Л. Л. Макарук, Ю. С. Трилевська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 160 с.
 9. Наукові школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки (2017, у друці).

Хом’як Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Тоні Палмер. Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / уклад. А. Л. Данильчук, В. В. Захожий ; за заг. ред. І. Я. Коцана; переклад : Н. І. Добжанська, А. П. Хом’як. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – 24 с. (переклад із англійської мови на українську).
 2. Переклад сайту СНУ та статуту СНУ з української мови на англійську (2015).

Старко Василь Феодосійович, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Переклад статей для англомовного дайджесту The Ukrainian Week та переклад статей The Economist з англійської мови на українську для «Українського тижня», Київ (2010-2014).
 2. Переклад статей для англомовного дайджесту «The Day», Українська прес-група, Київ (2006-2008).
 3. Переклад документації (англійська, українська й російська мови) та усний переклад (англійська, українська мови) для Міжнародної організації з міграції в Україні (2007-).
 4. Переклад книг
 • З української мови на англійську:

а) Палій О. Короткий курс історії України. (Palii, Oleksandr. A History of Ukraine: A Short Course) (у друці)

 • З англійської мови на українську:
 • а) Мандела Нельсон. Довгий шлях до свободи: Автобіографія Нельсона Мандели. — К.: Наш Формат, 2015. – 560 с. (2015)
 • б) Наймарк Норман М. Геноциди Сталіна. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с. (2011)
 • в) Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с. (2011)
 • г) Роджерс Еверетт М. Дифузія інновацій. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 591 с. (2009)
 • ґ) Великий голод в Україні 1932-1933 років. У 4 т. Том IV. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 622 c. (2008)ю
 • З російської мови на українську:
 • а) Маркаде Ж.-К. Малевич. — К.: Родовід, 2013. – 303 с. (2013)
 • 5. Інші види перекладацької діяльності
 • а) Літературний редактор англійських перекладів, Інституту світової політики, Київ (2016)
 • б) Літературний редактор англомовної книжки Zadorozhnii, Oleksandr. Russian Doctrine of International Law After the Annexation of Crimea. K.I.S. Publishing, Kyiv, 2016. (2016)
 • в) Літературний редактор англомовного дайджесту «The Day», Українська прес-група, Київ (2008 – 2009)
 • г) Мовне редагування англійської та української частин словників:
 • «Англійсько-українсько-англійського словника наукової мови» у 2-х т., близько 300 тис. термінів. — Вінниця: Нова книга, 2010.
 • «Англійсько-українського словника з математики та кібернетики», близько 50 тис. термінів. — К.: Перун, 2010.
 • ґ) Наповнення, редагування й розвиток словникових сайтів для перекладачів: r2u.org.ua, e2u.org.ua (2006-).

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.

Смалько Людмила Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Михайло Кучинко «Історія населення Західної Волині, Холмщини та Підляшшя в Х–XIV століттях». Луцьк, ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. Післямова с. 513–518.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.

Біднюк Алла Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший викладач Із української на шведську мову та навпаки:

 1. Усний переклад візиту Дитячої Скандинавської місії в лікарнях м. Луцька та під час візиту до університету (2012).
 2. Усний переклад промови керівника Дитячої Скандинавської місії під час відкриття Центру шведської мови (2013).
 3. Усний переклад для Гюдрюн Паулсдоттір під час візиту в рамках проекту “Українсько-балтійська співпраця у вищій школі” (2014).
 4. Усний переклад візиту шведського фотохудожника Ханса Вакнера під час зустрічі з студентами (2015).
 5. Усний переклад у рамках шведсько-українського проекту “Подолання стереотипів для побудови довіри та надії” у м. Луцьк та в м. Стокгольм (2015-2016).
 6. Усний переклад візиту представника Шведського Інституту Віктора Хенніуса під час зустрічі із керівництвом СНУ та студентами (2017).
 7. Письмовий переклад інформації про діяльність Центру шведської мови для сайту Шведського Інституту (2016).
 8. Письмовий переклад сторінок книги “Норвегія” (із української на англійську мову) (2016).

Із української на англійську мову та навпаки:

 1. Усний переклад у рамках проекту Ради Європи “COMUS” у м. Жовква (2015).
 2. Письмові переклади таких статей на сайт університету англійською мовою:
 3. «Ukrainian-Baltic Cooperation in the Sphere of Higher Education» (2014).
 4. «The Working Meeting Held by Igor Kotsan and Representatives of Swedish and Lithuanian Higher Educational Institutions» (2014).
 5. «Ukrainians and Swedish Guests Were Breaking Stereotypes Together» (2015).
 6. «Lutsk and Pavlohrad Were Breaking Stereotypes Together» (2015).
 7. «Botkyrka (Sweden) Gladly Welcomed Ukrainian Delegation» (2016).
 8. CW Lundberg Offers Job Opportunities (2016).
 9. Ukrainian-Swedish Dialogue Continues (2016).
 10. Viktor Hennius: “Learn Swedish in the Swedish Universities” (2017).

Кирикилиця Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Переклад із української мови на англійську тем випускних і дипломних робіт для спеціальностей «Хімія», «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2014-2015).
 2. Переклад статті про NESTLE для сайту СНУ.
 3. Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.

Онищенко Ірина Анатоліївна, старший викладач

 1. Переклад із української мови на англійську фрагментів тендерного документа про порядок проведення відкритих торгів для придбання технічного обладнання для автоматичного оброблення інформації, зокрема, додаток 2. Документальне підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним та іншим вимогам (стор. 20-23); додаток 6. Технічне завдання. Устаткування для автоматичного оброблення інформації (стор. 41-45) (2010).
 2. Переклад із української мови на англійську дипломів Європейського зразка, зокрема, інформації про кваліфікацію, вимоги програми, опис результатів навчання, застосування знань і розуміння, формування суджень, детальні відомості про програму, академічні та професійні права, назви дипломних робіт (понад 500), документи про присвоєння кваліфікації бакалавра / магістра (денна та заочна форми навчання) для факультетів біології, психології, інституту фізичної культури та здоров’я людини (2014, 2017).
 3. Переклад із української мови на англійську інформації про навчальний відділ для сайту СНУ (2014).
 4. Участь у перекладі на англійську мову книги «Україна-Норвегія: Тривале партнерство заради майбутнього» (Університетський проект) – 2016.
 5. Переклад із англійської мови на українську листів від Елері Холла (у межах роботи Міжнародного Шкільного Проекту) (2012-2017).
 6. Усний переклад зустрічей учителів Луцьких шкіл із представником МШП у США Елері Холлом (2002-2017).
 7. Переклад із української мови на англійську анотацій до наукових статей для викладачів і студентів факультетів фізики, географії, економіки та управління (2008-2017).

Панченко Вікторія Валеріївна, старший викладач

 1. Переклади додатків до дипломів магістрів Факультету інформаційних систем, фізики та математики (2014-2015).
 2. Переклад тем магістерських і дипломних робіт (фізика, математика, інформатика) (Усього 80) (2014-2015).

Радавська Оксана Мстиславівна, кандидат філологічних наук 1. Переклади для сайту СНУ (2017).

 1. Переклад статті: Радавська О. М. Роман Жана Жіоно «Велика отара» в аспекті «Поетики вогню» Г. Башляра // Journal of philology, history, social and media communication, political science, cultural studies. Branch of Ukrainian studies of Marie Curie-Sklodovska university in Lublin. Spheres of culture. – Lublin, 2016. – Volume XIV. – Р. 291 – 297.
 2. Переклади з французької на українську мову в дисертації. А саме приклади експресіоністського стилю романів: Жана Жіоно «Велика отара» та Ролана Доржелеса «Дерев’яні хрести» (2016).

Тригуб Галина Василівна, кандидат психологічних наук, доцент

 1. Переклади для сайту СНУ (2017), зокрема, інформації про факультети.
 2. Участь у колективному перекладі кафедрою книги про художню самодіяльність.
 3. Переклад додатків до дипломів (Факультет психології).
 4. Переклад тем магістерських і бакалаврських робіт.
 5. Переклад інформації для навчальної частини про організацію навчального процесу в СНУ.

Троцюк Аїда Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

 1. Переклад додатків до дипломів бакалавра європейського зразка за такими спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування», «Облік і аудит (на базі молодшого спеціаліста)», «Фінанси та кредит (на базі молодшого спеціаліста)», «Економіка підприємства (на базі молодшого спеціаліста)» (2015).
 2. Переклад тем бакалаврських робіт (Усього 99) (2015).
 3. Внесення змін до перекладу додатків до дипломів бакалавра європейського зразка за такими спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування», «Облік і аудит (на базі молодшого спеціаліста)», «Фінанси та кредит (на базі молодшого спеціаліста)», «Економіка підприємства (на базі молодшого спеціаліста)», «Облік і аудит (з поглибленим вивченням іноземної мови)», «Фінанси та кредит (з поглибленим вивченням іноземної мови)» (2016).
 4. Переклад тем бакалаврських робіт (Усього 149) (2016).
 5. Переклад додатків до дипломів магістра європейського зразка за такими спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Оподаткування», «Економічне моделювання економічних систем», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління інноваційною діяльністю» (2016).
 6. Переклад тем магістерських робіт (Усього 117) (2016).
 7. Внесення змін до перекладу додатків до дипломів бакалавра європейського зразка за такими спеціальностями:

«Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування», «Облік і аудит (на базі молодшого спеціаліста)», «Фінанси та кредит (на базі молодшого спеціаліста)», «Економіка підприємства (на базі молодшого спеціаліста)», «Економіка підприємства (з поглибленим вивченням іноземної мови)» (2017).

 1. Переклад тем бакалаврських робіт (Усього 56) (2017).
 2. Внесення змін до перекладу додатків до дипломів магістра європейського зразка за такими спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Оподаткування», «Економічне моделювання економічних систем», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління інноваційною діяльністю» (2017).
 3. Переклад тем магістерських робіт (Усього 88) (2017).
 4. Переклад академічних довідок (Усього 3) (2017).

Хникіна Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

 1. Переклад додатків до дипломів (Географічний факультет, спеціальності: «Географія», «Економічна і соціальна географія», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Геодезії, картографії та землевпорядкування», ОКР: Бакалавр, Магістр) (Усього 10) (2015-2016).
 2. Переклад тем магістерських робіт (Географічний факультет, спеціальності: «Географія», «Економічна і соціальна географія», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Геодезії, картографії та землевпорядкування», ОКР: Бакалавр, Магістр) (Усього 55) (2015-2016).
 3. Переклад тем магістерських робіт (Географічний факультет, спеціальності: «Географія», «Економічна і соціальна географія», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Геодезії, картографії та землевпорядкування», ОКР: Бакалавр, Магістр) (Усього 33) (2016-2017).